КСБ

Камарата трябва да намери начин информацията, която има, да стига в реално време до всичките й членове

Г- н Терзиев, първо поздравления за успеха на изборите. Какви са най-важните неща, с които трябва да започне новият управителен съвет, защото работата не чака.
Новият управителен съвет трябва да продължи идеите и усилията, които е положил старият съвет. Скорошната сбирка на управителния съвет е, защото трябва да се структурира, за да може да работи по-нататък по същите проблеми и задачи, но с по-голямо усилие от предния

Каква ще бъде първата среща, която ще направи новият УС?
Вече имаше няколко срещи. Дойдоха да ни поздравят от Стопанската камара, от КРИБ. Направихме и първа среща с министъра на регионалното развитие Плевнелиев, ще поискаме и среща с министър-председателя, за да поставим на масата, както той беше казал в нашия вестник, проблемите и да говорим вече не само за забавените разплащания към строителните дружества, а и да поставим въпросите, свързани със Закона за обществените поръчки, с еврофондовете и тяхното усвояване и редица други въпроси.

Да се върнем малко назад към самите избори. Как оценявате постигнатите резултати? Успя ли браншът да покаже единство на Общото събрание и съпричастност към общите цели?
Крайно време е да спрем да говорим за изборите. Те са един етап от живота на Камарата. Избори е имало, ще има и занапред. На сегашните избори, ако мога така, в кръга на шегата да кажа, бяха противопоставени две несравними фигури. Едната е рибар, ловец, яхтсмен и водолаз, а другата… парашутист. Така най-кратко мога да изразя своето становище и своята визия относно кандидатурите. Истината е, че гилдията се обедини около хора професионалисти, които познава, с ясна визия за развитието на Камарата, а не около хора, които повтаряха това, което Камарата така или иначе правеше години наред. Изборите показаха много точно и ясно, че Камарата е консолидирана, здрава организация и мисля, че това е голямата победа на гилдията.

Къде очаквате най-големите подводни камъни? Откъде очаквате да дойдат най-големите проблеми?
Труден въпрос. По принцип всичко в България се постига с много усилия. Ние сме се научили да полагаме такива усилия и ще продължим да ги полагаме, докато си постигнем целите. Мисля, че самото създаване на Камарата на строителите е достатъчно красноречив факт за това.

Г-н Терзиев, освен че трябва да се продължат добрите неща, които бяха направени от предишния УС, обикновено с всяко едно ръководство все пак идва и някаква промяна. Какво новият управителен съвет ще се стреми да промени?
Може би да влага повече усилия по всички въпроси, за които работи, най-главното, което аз си мисля, че трябва да се случи, освен всички важни въпроси по законодателството, по нормативната база, по преквалификацията и обучението на персонала, всички въпроси въобще, с които се занимаваме, е, че според мен Камарата през този мандат трябва да стане още по-диалогична - всичко, което се знае като информация в Камарата, трябва да се намери начин да стига в реално време до всички членове, защото мисля, че в момента този процес с предаване на информацията към членовете на Камарата е малко затормозен. В същото време Камарата трябва да положи много по-големи усилия да направи обратната връзка с всеки един отделен член от сдружението, на трето място си мисля, че новият управителен съвет може да работи още по-добре и да се опита да създаде механизъм за по-добра работа със сродните работодателски организации. Не е тайна, че аз съм бил винаги критик на тези взаимоотношения, защото общо взето работата между нас и КРИБ и Стопанската камара до момента се изразява в една спорадичност, в една кампанийност с тези две организации. Мисля, че занапред трябва да се работи целенасочено, всекидневно, да получаваме цялата информация, с която те разполагат, ние да даваме нашата информация, за да могат те да правят своите анализи, да градят своите тези и визии по определени въпроси. И когато имаме някакъв проблем и отстояваме някакъв законопроект или промяна на нормативна база, е хубаво тези две сдружения да застават по-силно и по-плътно зад нашите позиции, което значи, че преди това ние ще трябва да имаме грижата да ги убедим в правилността на нашите решения. На четвърто място, мисля, че гласът на Камарата трябва да започне да се чува още по-силно и на всички нива, за което е редно новият УС да направи съответните структурни промени или решения, с които да подобри тази работа. Какво имам предвид – първо, да излизаме по-силно освен във вестника, който имаме, и в другите медии и на второ място, да не се получава така, че всички да говорят от името на Камарата, без предварително да сме съгласували становища, което се случваше многократно в предния УС. Различни негови членове изказваха различни мнения по един и същ въпрос. Тук мисля, че е редно да се намери мястото на т.нар. пресаташе, каквото има всяка една сериозна организация - обществена, държавна структура и т.н.

В този брой на вестника публикуваме интервю и с вицепрезидента на КТ „Подкрепа” г-н Манолов. Със синдикатите планирате ли съвместни инициативи, работа, обучения?
Ние работихме много активно с тях и в предишния период, мисля че тази дейност ще продължи и занапред. Строителите разбират важността на синдикатите като структура в обществената подредба. Синдикатите са ни необходими, те са нашият коректив, коректив на визията ни относно взаимоотношенията с работниците, така че те са полезна структура и ние ще продължим да работим с тях и занапред активно. Мисля, че това ще е желанието и на целия управителен съвет.

Вие сте може би една от причините в. „Строител” въобще да го има, председател сте и на Съвета на директорите. Каква е вашата концепция и визия за развитието на изданието?
Нека да оставим малко тайни все пак. От първия ден да не казваме всичко каквото планираме. Мисля, че вестникът се развива добре. С темповете, с които се движи, скоро ще имаме и издание с още повече страници. Оттам нататък има какво да се желае в него относно остротата му, особено на рубриката „На прицел”, има по какво да се поработи, но ще работим заедно.

Какво си пожелавате вие като член на новия УС и какво пожелавате на новия председател за този мандат?
На новия председател му пожелавам здраве, а на всички строители освен здраве, което е най-важното, да изхвърлят стреса от икономическата ситуация в кошчето и да осъзнаят, че щом ги има, ще ги има навеки поради преимуществата на тяхната организация, на кадрите им и най-после на сериозния им бизнес опит. Атака, колеги! Ние сме били, сме и ще бъдем, докато на света му трябват сгради, инфраструктура и... любов!