КСБ

Предвидимо, прозрачно, честно и силно ръководство

„Проблемите – на масата и да търсим начин да ги решаваме”, това пожела ден преди Общото отчетно-изборно събрание на КСБ министър-председателят Бойко Борисов в специално интервю за в. „Строител”. Интересът към това интервю беше закономерен и спонтанен. В четвъртък, 24 юни, още от 8.00 ч. вестникът беше на масите за регистрация на делегатите пред зала „Максима” на УАСГ и се разграбваше като топъл хляб заедно с документите от дневния ред на събранието – отчета на УС, отчета на бюджета и на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС. Една минута след 9.00 часа официалните гости – министър Росен Плевнелиев, председателят на парламентарната Комисия по местно самоуправление и регионална политика Любен Татарски и главният секретар на Българската стопанска камара Петър Денев се смесиха с делегатите – техни колеги от строителния бранш, мениджъри и преподаватели от висшите учебни заведения. Приятно беше да се види настроението на присъстващите. Усмивките и поздравленията бяха между хора от едната страна на барикадата – тези, които и в условията на криза успяват да формират значителна част от брутния вътрешен продукт на страната.
Казано по-ясно, срещнаха се хора, които искат и съзнават, че трябва да „седнат на една маса” – цитатът е на премиер-министъра.
В 9.15 часа инж. Симеон Пешов влезе в отредената му по право функция на първи председателстващ на събранието, прикани колегите си за делова и отговорна работа и откри работната фаза на форума:
„От името на УС на Камарата искам да приветствам министър Плевнелиев и да информирам колегите за неговата голяма подкрепа, която получихме само 15 дни след като той стана министър. Веднага започнаха нашите работни срещи. На Консултативния съвет присъстваше почти цялото Изпълнително бюро. Всички наши решения, антикризисните ни програми, предложения по ЗОП, ЗУТ, за данъчни облагания и др. са били подкрепени от министъра на заседанията на МС. И най-вече – много труд положихме за изясняване дълга на държавата към строителите. Министър Плевнелиев беше първият, който изчисти всички цифри, показа ги на премиера, другите министри после започнаха да се сравняват с неговата работа, но и до ден днешен не могат да го стигнат. За тази помощ лично ви благодаря”, завърши инж. Пешов и отстъпи трибуната на Росен Плевнелиев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството благодари на българските строители за сериозните им ангажименти за развитие на икономиката в страната, за усилията им за излизане от кризата. Под аплодисментите на участващите в събранието инж. Пешов продължи делово:
„В момента се провеждат много търгове по общините, а няма достатъчна чистота в тях. Ще цитирам само един случай – в оценката на един търг са сложили и гаранция за сроковете за качество 700 месеца (!) извън всякакви нормативи. Общината си е позволила да манипулира търга по този показател. Трябва да се борим за прозрачност, за чистота, защото повечето от парите ще преминават през общините (с изключение на големите търгове) и затова там искаме нормална пазарна среда. Затова ви моля за подкрепа за онези текстове, които предлагаме в измененията на ЗОП и ЗУТ, защото те водят до нормална пазарна среда, а ние, строителите, искаме точно такава.”
В приветствието си към Общото събрание председателят на Комисията по местно самоуп-
равление и регионална политика на Народното събрание Любен Татарски посочи: „Вие можете да разчитате на ресорната комисия към МРРБ, но и ние разчитаме да получим вашата помощ при подготовката и защитата на нормативните актове, свързани с дейността на вашите фирми.” Инж. Пешов допълни, че в условията на криза сивата икономика започва да работи по-силно. На пазара започват да се появяват материали, доставки, работна ръка, без да се спазва законодателството на България, фирми без осигуровки, без плащания, без данъци и т.н. Тези хора тук, които присъстват на форума, работят в условията на бяла икономика и им е трудно да се борят с тази сива икономика. Затова трябва да обединим усилията си - и ние като Камара, и вие като законотворци в Народното събрание.
Главният секретар на Българската стопанска камара Петър Денев беше лаконичен в приветствието си: „През 1990 г. БСК подкрепи идеята за създаване на строителната камара. Преди 3 години ние дадохме своя дял, за да имате закон. Искам да ви уверя, че нашето партньорство има само едно измерение – положително. Трябва да признаем, че Камарата на строителите е носещата конструкция на България. Затова страдате повече от другите от трусовете, но никой не се съмнява, че ще оцелеете”, завърши под аплодисментите на строителите г-н Денев и обяви решението на УС на БСК да връчи диплом и почетен знак на инж. Симеон Пешов за взаимното партниране при създаването на индустриални работодателски организации в страната, за формирането им като главен субект на индустриалните отношения и защита на интересите на работодателите от бизнеса. След приветствията официалните гости помолиха да бъдат освободени от присъствие на форума поради неотложни служебни ангажименти. Отчетното събрание премина на делови релси. Инж. Пешов предложи доц. д-р инж. Георги Линков да бъде председател на събранието и декларира: „Като председател на КСБ през изминалия четиригодишен мандат моля да приемете голямата ми сърдечна благодарност към членовете на УС, на Контролния съвет, на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и на председателите на областните представителства на Камарата за съвместната работа, за подкрепата, която чувствах, за прекрасния климат, който цареше през целия период.”
Инж. Иван Бойков - изп. директор на КСБ, анализира точките по предварително раздадения на участниците бюджет за изминалия период. „Предстоят сериозни години за изпълнение на бюджета и той става все по-балансиран в приходна и разходна част - коментира инж. Бойков.  – През 2011 г. ще се проведе и конгресът на FIEC и още - трябва да реализираме офис базата на областните представителства, както и сградата - храм на строителите в София.”
Емоционално започна своя отчет и доц. д-р инж. Георги Линков: „С фойерверките през новогодишната нощ на настъпващата 2007 г. строителите в България отбелязаха началото на своя европейски път в условията на току-що приетия Закон за Камарата на строителите.” По-нататък доц. Линков беше делови: „Налице е цялостно структурирана и функционираща система на ЦПРС в съответствие с изискванията на ЗКС. КСБ е изпълнила изцяло своите задължения по закона, като е създала и поддържа вече във времето ЦПРС и този регистър от днес навлиза само в режим на допълнителни усъвършенствания и настройки.”
„В момента ние се нуждаем от една силна и обединена камара, която да защити труда ни, която да ни обедини и да трасира пътя, който ще ни изведе пак в първите редици на водещите отрасли в България”, заяви инж. Егмонт Якимов, който представи отчета на Контролния съвет, като отдаде дължимото на прекрасния колега, рано напусналия ни председател на КС Мирон Иванов. „Изминалият мандат може да се нарече успешен. В условията на подем КСБ заработи пълнокръвно, на високи обороти, съгласно Закона за създаването на Камарата, приетия устав и решенията на Общото събрание. И нещо много важно – беше създаден и започна да се утвърждава официозът на Камарата, в. „Строител”. Сега всички важни решения, събития и информации, засягащи бранша, благодарение усилията на работещите във вестника, стигат до всички в гилдията.”
Доц. Линков, който с вещина и широки познания по устава на Камарата ръководи събранието, обяви процедурата за избор на органи на управление – председатели и членове на УС, на КС и на ЦПРС. Въпреки известното „натягане” на обстановката седмица преди събранието с издигане на кандидатура от инициативен комитет на човек извън бранша (както справедливо забеляза Искрен Миланов...) изборът на органи за управление премина делово.
За председател на УС на КСБ бе избран инж. Светослав Глосов със 165 гласа срещу 33 на другия кандидат - Петър Христов. За председател на Контролния съвет беше избран инж. Валентин Николов, а за председател на Комисията по водене, поддържане и ползване на ЦПРС беше преизбран доц. д-р инж. Георги Линков.Новоизбраният  УС на КСБ

Председател:
Светослав Глосов

Членове
Васил Василев – Пловдив                       
Венелин Терзиев – София                         
Георги Ганджов – Благоевград
Георги Стоев – Русе                                     
Георги Линков – София                            
Димитър Янакиев –
Бургас                     
Дичко Прокопиев –
Козлодуй
Иван Бойков – Стара
Загора
Илия Димитров – Добрич                      
Кольо Колев – Стара
Загора
Михаил Петров – София                          
Николай Михайлов – София                  
Николай Калоянов – Разлог                  
Николай Таков – София                           
Николай Николов – Бургас                   
Розета Маринова – Плевен                     
Стоян Стоянов – Велико Търново
Таня Каменова – Перник
Тодор Топалски – Враца
Атанас Апостолов – София
Пламен Пергелов – София
Пламен Иванов – Пловдив
Николай Георгиев – Ямбол
Павел Калистратов –
София
Румен Йовчев – София
Владимир Вутов – София Албен Родопманов –
Смолян
Йовчо Григоров – ГабровоКонтролен съвет на КСБ

Председател
Валентин Николов

Членове
Виктор Шарков – София                           
Егмонт Якимов – София                           
Васил Вутов – София

Валентин Вълев – Варна

Атанас Кошничаров –
Сливен
Саркис Гарабедян –
Пловдив


Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС

Председател
Доц. д-р Георги Линков

Членове
Добрин Денев – София                                             
Чавдар Дончев – София                                           
Георги Годинячки – София                                   
Илко Тодоров – Бургас                                           
Ячко Иванов – София                                               
Никола Василев – Пазарджик
Валентин Зарев – София                                         
Николай Станков – София                                     
Иван Семов – София                                                  
Кирил Николов – София                                         
Георги Георгиев – София                                       
Венцислав Недялков –
Плевен  
Борислав Крушкин – София
Красимир Рашков – София