КСБ

Увеличаването на приходите на КСБ трябва да се търси чрез европейските проекти

Валентин Николов е роден на 26 ноември 1953 г. в София. Завършил е УНСС в столицата. Има две специалности – вътрешна търговия и икономическа журналистика. Работил е в системата на селското стопанство и търговията, а в последните години се занимава със строителна дейност. Изпълнителен директор е на „Промишлено строителство - холдинг” ЕАД. Участвал е в подготовката на правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. До избирането си за председател на Контролния съвет (КС) е бил член на УС на КСБ.Г-н Николов, поздравления за новата длъжност от името на целия ни екип! Какви ще бъдат приоритетите в дейността ви на председател на КС?
Благодаря ви! КС по Устава на КСБ има две основни функции - да следи дали решенията на УС и на ОС съответстват на Закона и на Устава и да контролира тяхното изпълнение. Предстоящият мандат се характеризира с това, че има нов председател, който трябва да продължи да развива положителните тенденции от изминалия период. Трябва да добавя и спецификите, възникващи в резултат от кризата. При тези условия се увеличава междуфирмената задлъжнялост, изострят се взаимоотношенията между фирмите и КС трябва да следи за спазването на етиката в тези отношения.

Успешна ли беше според вас стратегията за управление на КСБ и какви препоръки бихте могли да дадете за в бъдеще?
Определено и категорично беше успешна. На новия председател на КСБ Светослав Глосов и на мен ще ни бъде много трудно, защото наложените критерии за управление от нашите предшественици са изключително високи. От друга страна обаче, имаме силно изразена приемственост. В КС на практика няма човек, който да не е участвал в ръководството на Камарата до този момент. Не мога да не отбележа и работата на Мирон Стоянов, който направи много за издигане авторитета на КС. Той беше интересен и обаятелен човек и спечели уважението на колегите си. В крайна сметка всяка обществена дейност се пречупва през личностите и от тази гледна точка аз ще положа всички усилия.

Има ли според вас още възможности за намаляване на разходите и за увеличаване приходите на Камарата?
Категорично, да, защото се намираме в трудни времена, когато разходите действително трябва да се намаляват. Направеното в последната година е доказателство, че това е възможно, но има и още резерви. По отношение на приходите, тяхното увеличаване, според мен трябва да се търси по линията на европейските проекти. Тук виждам най-големите резерви.

Какви препоръки бихте дали на контролните съвети на областните представителства на КСБ? Въобще как ще коментирате тяхната дейност като цяло?
Намирам, че те добре изпълняват своите функции. Основна и главна препоръка, която мога да им дам, е, да работят плътно с областните представителства, да участват в заседанията, да вземат отношение по всички решения, макар и със съвещателен глас, и да следят за тяхното изпълнение.

Предвиждате ли провеждане на семинари на контролните съвети по областните представителства, както беше препоръчано в отчетния доклад на предишния КС?
Да, смятам, че това е много подходяща форма. Може би още през есента ще направим семинар. Според мен такива форуми трябва да се провеждат ежегодно.

В момента строителният бранш е в най-тежката криза от съществуването си. Как се отразява това на дейността на КС? И как КС може да противодейства на отрицателните последици от кризата?
КС не изпълнява някаква самостоятелна политика и стратегия. Но въпросът е много уместен, защото всеки на своето място трябва да допринесе с каквото може за преодоляване на кризата. Мястото на КС в тази насока виждам в следното: Камарата взе редица решения в тази насока и КС трябва да повиши своята взискателност към ръководството на Камарата. От друга страна, КС може да стимулира чрез контролните съвети на областните представителства една по-голяма активност от тяхна страна за формиране на нови предложения, които да стигнат до УС и да се приложат на практика.

Кои според вас са най-големите успехи на Камарата, постигнати през изминалия мандат?
Много се говори вече за това, вестникът също писа, затова ще бъда пределно кратък. За мен три са най-важните неща - приемането на Закона за КСБ, създаването на Регистъра и на вестника.

Споменахте в. „Строител”, какво е вашето лично мнение за него? Какви препоръки можете да дадете на екипа ни?
Това е голям успех, защото той е трибуна на бранша. Малко са браншовите организации, които могат да се похвалят със свой собствен печатен орган. Създаването и функционирането на един вестник не е лесна работа. Мога да го кажа, защото една от моите специалности е икономическа журналистика, макар че съм работил сравнително малко в тази област. Смятам, че това, което направи вестникът, категорично показва, че той си завоюва мястото и оправда средствата, които се изразходват за неговото съществуване. Разбира се, и препоръки могат да се дадат. Като колега се изкушавам да кажа, че вестникът трябва още да наблегне върху коментарите на различните събития през призмата на строителния бранш и да анализира влиянието им върху него. Иначе безспорно екипът работи отговорно и сериозно. Като обобщение мога да кажа, че вестник „Строител” е една от малкото медии, в които професионализмът и експертността вземат връх.