КСБ

Стилиян Иванов – гл. експерт в звено „Управление на проекти“ на КСБ: Продължаваме да работим по европейски програми

„Към настоящия момент подаваме няколко окончателни и междинни отчета, на междинен етап сме по редица други проекти и разработваме нови проектопредложения. Повечето проектни предложения основно са насочени към повишаване на квалификацията на кадрите в строителството, включително към обучение на обучители, чрез квалификационни обучения, мобилности, разработване и трансфер на обучителни материали”. Експертите на Камарата подпомагат строителните гимназии от цялата страна при разработката на проекти с налични материали и с конкретна информация по темите. Камарата на строителите реализира и разширява партньорските мрежи в областта на професионалната квалификация и продължаващото обучение. Успешно приключиха двата мобилни проекта на КСБ, където ползватели бяха мениджъри на малки и средни фирми - членове на КСБ, и директори на професионални гимназии по архитектура, строителство и геодезия. Единият проект е за „Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри на МСП от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене”, където 10 мениджъри от МСП в строителството преминаха практическо обучение в ЦПО на Федерацията на строителната индустрия в Северен Рейн-Вестфалия. Вторият проект е „Добри практики в управлението на обучителни институции в строителния сектор”, чрез който 10 директори от професионални строителни гимназии от цялата страна имаха възможността да повишат квалификацията си при германския партньор. През април 2012 г. ще се реализира мобилен проект за 10 обучители от професионалните гимназии, които ще посетят гр. Керпен, Германия. До момента в звеното са събрани кандидатури и предстои подбор, който ще се осъществи от комисия на КСБ. Разпространено бе електронното учебно помагало с 6 модула и тестове по проекта „Трансфер на иновации - Разработване на ръководство за енергийноефективно саниране на сгради - Euro EnEff” с водеща организация КСБ и партньори от България, Германия, Румъния, Холандия и Испания. Звеното „Управление на проекти” работи и по проект по програма „Леонардо да Винчи”, разработка на иновации за енергийна ефективност, финансиран директно от Брюксел, където КСБ е единствен партньор за България, а водеща организация е Eurocrea Merchant srl – Италия. Продължава работата по „Национална пътна карта и стратегия за изграждане на умения”, където КСБ е партньор на ЕнЕфект и НАПОО. В момента приключва първата версия на анализа на настоящото състояние на сектора по отношение на квалификацията и енергийната ефективност.