КСБ

Отрасловият колективен трудов договор става задължителен за всички сектори

Камарата на строителите в България и синдикалните организации поемат инициатива подписаният отраслов колективен трудов договор (ОКТД) да бъде разпространен до всички фирми не само в отрасъл „Строителство“, но и в целия сектор. В това начинание страните ще търсят сътрудничество с Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) към Министерството на труда и социалната политика. Това стана ясно по време на четиристранна среща в заседателната зала на КСБ. В нея взеха участие зам.-председателят на Камарата Венелин Терзиев и изп. директор инж. Иван Бойков, инж. Йоанис Партениотис - председател на Националната федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа”, Йордан Никленов  от Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ и представители на НИПА. Строители и синдикати изслушаха заключенията от специално направен анализ, който съпоставя ОКТД 2008 г. и действащия ОКТД 2011 г. и разглежда постигнатите договорености. „Още със създаването на Камарата ние искахме да обособим ясни и точни правила за всички. Широкото налагане на отраслов колективен трудов договор спомага за това, като поставя основата. Анализът ще ни бъде много полезен, защото показва малкото несъвършенства в действащия документ. Сега трябва да работим за разпространяването му не само в целия отрасъл, но и в целия сектор, тъй като двете неща са различни. Така ще подредим нещата и ще поизчистим сивия сектор. Мисля, че може да създадем дългосрочно сътрудничество с НИПА”, коментира Венелин Терзиев. Подписаният през миналата година ОКТД между КСБ и синдикатите е впечатлил експертите. Той бе определен като социално ангажиран, работещ и създаващ добри практики. Данните, въз основа на които е изготвен анализът, са от Националния статистически институт и доклада на КСБ за състоянието на строителния сектор през 2010 г. „Имаме готовност да ви предоставяме пълна информация от Централния професионален регистър. Тя е много точна и достоверна”, предложи на колегите си инж. Бойков. На срещата бяха обсъждани още възможностите за арбитраж и медиация при възникнали спорове между строителните фирми. Инж. Иван Бойков и Венелин Терзиев призоваха експертите от НИПА да направят строителите съпричастни към дейността си и да използват опита и знанията на специалистите на Камарата. „Започнете да ни информирате. Използвайте нашия вестник, за да стигнете до фирмите”, призова в края на разговора зам.-председателят на КСБ.