КСБ

Две строителни гимназии с компютри от ОП - София


Софийското областно представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) дари по един компютър на Професионалната гимназия по строителство и енергетика в София и на Професионалната гимназия по подемно-строителна и транспортна техника в столицата. „Това дарение ще помогне за развитието на нашето училище, с него ще можем да подобрим учебно-възпитателния процес”, каза за в. „Строител” Юлиян Попов, директор на Професионалната гимназия по строителство и енергетика в София. „Ние подготвяме работници в областта на строителството, енергетиката и електротехниката. Нашите възпитаници получават втора степен на професионална квалификация. Те се обучават в десет различни специалности и са търсени като добри кадри”, добави той. „Всяка техника е винаги добре дошла и ще бъде използвана в учебния процес. Ще е хубаво, ако можем да разширим контактите с КСБ, защото едно взаимно сътрудничество с обмяна на идеи и виждания ще е от полза за развитието на строителния бранш”, сподели Мария Баракова, директор на Професионалната гимназия по подемно-строителна и транспортна техника в столицата. И двамата директори изказаха благодарността си към ОП–София на КСБ и изразиха надежда, че сътрудничеството им с КСБ в бъдеще все повече ще се задълбочава.