КСБ

Агенция „Водна инфраструктура“ се създава към МРРБ

Зам.-министър Симидчиев покани експерти на Камарата да участват в прегледа на нормативната уредба във водния сектор

  Към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще се създаде агенция „Водна инфраструктура“, съобщи зам.-министърът по строителството Добромир Симидчиев, който бе гост на семинар във Велинград, организиран от ОП на КСБ-София. „Надяваме се да получим подкрепа от Камарата в тази насока“, заяви той. Новата структура ще е по подобие на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще обхване цялата информация за диги, напоителни системи и т.н. Ще се създаде воден регистър и кадастър. „Трудно върви създаването на Географска информационна система. „Софийска вода“ прави това от 2002 г. и въпреки вложените средства все още не е готова“, допълни той. „Инфраструктурните проекти са бъдещето на строителните фирми“, подчерта при откриването на форума инж. Николай Станков, председател на ОП на КСБ-София. Работният семинар бе разделен на две части. В първата гост-лектор бе зам.-министърът на МРРБ Добромир Симидчиев. Той представи виждането на министерството за развитие на водния сектор у нас. По думите му реформата тук е много важна и ще обхване следващия програмен период. Тогава оперативната програма, която ще финансира проектите в сектора, ще е „Зелена България“, като ще обхваща не само канализация и пречиствателни станции, а и водоснабдителната мрежа. „Залагаме самостоятелна ос за обновяване на водопроводите. По този начин ще намалим загубите на вода“, заяви зам.-министърът. По думите му управляващ орган може да стане МРРБ. „Важността на водния сектор е видна. Във вестника на строителите у нас съм забелязал, че 30-40% от тематиката е свързана с него“, добави той. В момента тече обсъждане на промени в Закона за водите. Те са качени на страницата на МРРБ. Целта на строителното министерство е преструктуриране на ВиК активите. Към днешна дата те са собственост на ВиК дружествата, т. е. те са публични, но част от търговски дружества. По думите на зам.-министъра нищо не пречи те да ги продадат, въпреки че нямат намерения да сторят това. ВиК активите ще се впишат в балансовите книги на държавата или общините. От МРРБ са предложили водоизточниците за обществена нужда с довеждащата инфраструктура да са публична държавна собственост. Разпределителната, водопроводната и канализационната мрежа в селищата да са на общините. По думите на Симидчиев обаче процедурата е тромава. С новите промени ще се определят ясни критерии за капацитета на водните оператори. Ще се намали броят им на 28, колкото са областите в страната. „Съпротивата на кметовете за обединение на ВиК дружествата е сериозна. Но реално инвестициите в две трети от тях са нула“, обясни зам.-министърът пред строите­лите. Според него актуалният проблем с язовирите има решение. Това е контролът върху тях да се поеме от „Язовири и каскади“ ЕАД към икономическото министерство, защото те имат необходимия експертен потенциал. Предложението вече е оформено като нов Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. По думите на зам.-председателя на ОП на КСБ-София и на Българската асоциация по водите инж. Благой Козарев ОП „Околна среда“ буксува. „Липсва проектна готовност в редица общини по програмата“, добави той. Повдигнати бяха въпроси и за нивото на административния капацитет, некачественото проектиране, неадекватните оценки и т. н. „Повечето от темите са насочени към Министерството на околната среда и водите, тъй като те са управляващ орган на ОПОС, но с каквото мога, ще помогна“, заяви зам.-министър Симидчиев. По думите му трябва за всеки воден проект да отговарят поне трима служители в общините - при проектиране, изпълнение и контрол. Тук могат да вземат участие и експерти на КСБ. През следващия програмен период водеща роля ще имат ВиК дружествата. Ще се работи не само върху интегрирани градски проекти, но и върху регионални. След изменение на Закона за водите няма да има конкурсно начало в избора на оператор при концесия. Зам.-председателят на КСБ Венелин Терзиев се поинтересува за развитието на ПСОВ станциите по морето. По думите на Симидчиев няколко са основните проекти. Този за Варна скоро ще стартира, но в Несебър проектната готовност е назад. „Надявам се Камарата да участва активно в прегледа на нормативната уредба във водния сектор, която ще направим скоро“, завърши дискусията за водите зам.-министър Симидчиев. Вторият панел бе посветен на пътната инфраструктура у нас. Лектор бе инж. Илиана Захариева, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Тя представи развитието на пътните проекти у нас по оперативните програми „Транспорт“ и „Регионално развитие“, финансираните чрез заем от Европейската инвестиционна банка по „Транзитни пътища V“. По думите на инж. Захариева строителството на всички автомагистрали у нас протича нормално и ще се извършват в срок. Стартира вече процедурата за избор на изпълнител на лот 2 на АМ „Струма“, както и на обходните пътища на Враца и Монтана. Тече обществената процедура и за част от Западната дъга на София от АМ „Люлин“ до р. Какач. Очаква се строителните работи да започнат през септември тази година. Скоро ще стартира процедура и за обходния път на Габрово. Той е разделен на няколко етапа. По-голямата част от тях ще са в рамките на този програмен период, но за следващия остава изграждането на тунела под Шипка. Дотогава ще има връзка между сегашния и новоизградения път. За периода 2014-2020 г. остава и лот 3 на АМ „Струма“. През март т. г. ще стартира търгът за изготвяне на идейния проект на участъка. По време на дискусията беше повдигнат и въпросът за археологията. По думите на инж. Захариева се прави всичко възможно да не се сблъскват строителите и археолозите. Тя се надява конфликтът повече да не се повтаря. Организираният от ОП на КСБ-София форум завърши с договорката, че подобни събития няма да са рядкост и институциите и КСБ ще продължат своето добро сътрудничество, а строителите ще повдигат неудобни въпроси.