КСБ

Експерти обучават кметове с подкрепата на КСБ

Първият от серията семинари с участие на МРРБ и МОСВ ще се проведе в Правец на 5 и 6 април

  Отчитайки необходимостта от повишаване на информираността и капацитета на местната власт по отношение на подготовката и успешното реализиране на проекти по европейските програми, Камарата на строителите в България планира да организира поредица от 6 семинара на тема: „Проблеми при усвояване на европейските фондове и пътища за тяхното решаване. Научените уроци досега – база за по-ефективна работа през следващия програмен период 2014-2020 г.“ Първият семинар е на ОП – София, Кюстендил, Перник, Благоевград и ще се проведе в хотел РИУ – Правец, на 5 и 6 април 2012 г. в партньорство с МРРБ, МОСВ, областните управители на район Югозападен и Регионалното сдружение на общините – Център. Следващите са в Пловдив, Бургас, Варна. Към момента участие в събитието са потвърдили над 40 представители на местната власт - кметове и зам.-кметове, областни управители. ОТ МРРБ и МОСВ ще присъстват ръководителите на оперативните програми и експерти. КСБ ще бъде представена от председателя инж. Светослав Глосов, зам.-председателя Венелин Терзиев и председателите на ОП на КСБ – София инж. Николай Станков, ОП - Кюстендил Атанасов Кирилов, ОП - Перник Димитър Живков и ОП - Благоевград Ромео Шатев. За подобряване, запазване и възстановяване на инженерната инфраструктура, за приоритетите и условията за финансиране ще говорят експерти от МРРБ. От МОСВ ще разясняват развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците и как да запазим предназначението на депата за неопасни отпадъци чрез отделяне на опасните отпадъци от потока на битовите. Експертите ще говорят и за подготовка и изпълнение на проекти, обществени поръчки, докладване на изпълнението и верификация на разходите. Ще представят добри практики и индикатори за нередности и измами. Условията за по-ефективното изпълнение на проектите ще разяснява инж. Красимира Кузманова от „Делфин проект екотехника“ ООД В първия панел на форума експерт-консултантът Маноела Георгиева ще представи на гостите оценка на потребностите от развитие на инфраструктурата. Ще бъдат представени още проекти за развитие на градската среда, както и възможностите на ФЛАГ – Фонд на органите за местно самоуправление в България.