КСБ

КСБ осигурява безвъзмезден строителен надзор за Свиленград и Бисер

Събраните средства за възстановяване на наводнените през февруари райони са над 2,3 млн. лева

  „Камарата на строителите в България (КСБ) предлага безплатна помощ за Свиленград и за с. Бисер, като осигурява екипи за строителен надзор и за инвеститорски контрол. Камарата ще предостави списък със специалистите, които ще съдействат безвъзмездно. На Гергьовден строителите отбелязват началото на активния работен сезон, затова предлагам преди празника – на 5 май, да проведем инспекция на място заедно с най-големите дарители. В Закона за обществените поръчки има текстове, които се прилагат при аварийни ситуации. Те позволяват в рамките на 10 дни да проведем ускорена тръжна процедура, която предвижда проектите да бъдат представени, а строителите да дадат оферти и финансова гаранция, за да бъдат избрани най-добрите. Така ще започнем строителството на къщите възможно най-бързо.“ Това заяви почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов след работна среща в Министерския съвет за възстановителните дейности след наводненията в Хасковска област, която се проведе под председателството на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Участие взеха още министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на земеделието и храните Мирослав Найденов, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, областният управител на Хасково Ирена Узунова, кметовете на Харманли, Свиленград и с. Бисер. Цветан Цветанов изрази съгласие в отговор на предложението на КСБ, като подчерта, че фирмите, които желаят да се включат в изграждането на къщите, могат да подават своите оферти. Той поиска до 3 април Томислав Дончев да уточни пред обществеността на селото и пред местната власт какви средства ще се предоставят за инфраструктура по линия на Програмата за развитие на селските райони. Строителството на къщи за хората, останали без жилище след наводнението в Бисер, трябва да започне в началото на април, стана ясно още след срещата. След като на 6 февруари стената на язовир „Иваново” се скъса и водохранилището заля селото, то претърпя щети за над 3 млн. лв. При потопа загинаха 11 души. 149 имота са повредени, от които 57 къщи и стопански постройки е трябвало да бъдат съборени. Техните останки вече са отстранени, информира Ирена Узунова. Отстраняването на опасните сгради, извозването на строителния отпадък и неговото депониране бяха извършени безвъзмездно от „Главболгарстрой”. Има готовност да започне изграждането на първите 10 къщи за домакинствата, които са загубили единственото си основно жилище и са подслонени във фургони. Техният списък е утвърден от обществения съвет на с. Бисер, който контролира разходването на отпуснатите средства. Преди началото на строителството обаче е необходимо да се изчака законовият 14-дневен срок за обжалване на издадените разрешения за строеж. Едновременно със строителството на новите жилища ще започне и ремонтът на засегнатите къщи. До момента 10 общини са заявили, че ще окажат помощ за възстановителните дейности. „Все още не е започнало изразходването на отпуснатите от правителството 1 200 000 лева на община Харманли“, заяви градоначалникът Михаил Лисков. Причината за това е, че предстои възлагане на геодезически измервания, след което ще започнат строителните дейности. По думите на министър Павлова до момента държавата е отпуснала над 170 000 лв. за първоначалното възстановяване на щетите от потопа през февруари. Според нея ще са необходими допълнителни 4 млн. лева за ремонт на пътната инфраструктура в Хасковско. Тя обясни още, че засегнатите къщи ще бъдат безплатно присъединени към ВиК, и поиска от кметовете точен разчет къде са необходими средства за възстановяване на ВиК мрежата и пътната настилка. Мирослав Найденов увери, че щети по водопреносната и пътната мрежа ще бъдат възстановени и със средства по Програмата за развитие на селските райони, а Томислав Дончев, обеща по-бързи процедури за приемане на проектите за отпускане на финансиране по програмата. По различни мерки от нея ще бъдат отделени близо 48 млн. лв. По време на брифинга стана ясно още, че за възстановяване на наводнените райони от БЧК са събрали 1 млн. лева и предстои ГЕРБ да даде още 1 млн. лв. от партийната си субсидия. Със своята дарителска кампания БНТ е събрала 180 000 лв. и до април се очакват още 120 000 лв. Общо събраните средства възлизат на над 2,3 млн. лв.  

Започна набирането на оферти

„Започна набирането на оферти за строителството на новите къщи в село Бисер“, съобщи областният управител на Хасково Ирена Узунова. Офертите трябва да бъдат получени по пощата или оставени в централата на Българския червен кръст до 17.00 часа на 4 април. В цената не трябва да се включва стойността на бетона, защото на място ще работи мобилен бетонов възел, с който „Титан – Златна Панега цимент“ ще осигурява безвъзмездно строителните материали. Не трябва да се предвиждат и пари за санитарна арматура и санитарна керамика - те са дарение от „Идеал стандарт - Видима“. Не следва да се включва и дървен материал. Трябва да се имат предвид и отстъпките, които „Брамак” дава за керемиди и капаци, подпокривно хидроизолационно фолио и лента за сух монтаж на капаците, летводържатели и други покривни материали. Предвижда се да се построят общо 57 къщи. Други 107 къщи, силно пострадали от високите води в Бисер, ще бъдат ремонтирани.