Отворено писмо

Прочетена: 2

Изх. № 10-И-87 / 12.07.2010 Г.

До министър-председателя на
Република България г-н Бойко Борисов
До министъра на финансите
г-н Симеон Дянков
До министъра на регионалното развитие и
благоустройството г-н Росен Плевнелиев

О Т В О Р Е Н О    П И С М О
от Управителния съвет
на Българска браншова камара „Пътища”

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми г-н Дянков,
Уважаеми г-н Плевнелиев,


Пътностроителният бранш е сериозно разтревожен от последното решение на агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) за спиране на строителството по рехабилитационните работи на около 2000 км пътища II и III клас. Проблеми с финансирането има още от есента на 2009 година, защото по необясними за нас причини спря разплащането на извършените строително-монтажни работи (СМР) с наличните средства по Държавните инвестиционни заеми (ДИЗ) от Световната банка и Европейската банка. Тогава получихме уверения, че плащанията ще започнат след необходими проверки на обектите.
На последния консултативен съвет при министър Плевнелиев, проведен на 30 юни 2010 г., коректно беше признато, че проблемът с финансирането на обектите е много сериозен. Освен това стана ясно, че до написване на писмата за замразяването им се е стигнало въпреки усилията на министър Плевнелиев в продължение на повече от два месеца за намиране на адекватно решение. Той заяви, че нещата са стигнали дотук вкл. и заради липсата на комуникация между агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и бранша.
Като благодарим на министър Плевнелиев за откровения диалог по проблема, настояваме заедно да потърсим друго решение, защото:
1. Неизползването на ДИЗ води до натрупване и плащане на лихви от държавата;
2. Неразплащането на извършени СМР на фирмите увеличава задълженията им към доставчици, лихви по лизингови договори, лихви по кредити към банки, лихви към държавата за неплатен  ДДС, неплатени осигуровки, проблеми с персонала с неплатени заплати;
3. Създаденият проблем ще доведе до неспазване на сроковете на строителство, на срока на финансовия меморандум и до евентуални санкции на банките – възстановяване на разплатеното с техни средства и утежняване на българския бюджет в условията на криза;
4. Рязкото свиване на фронта на работа за фирмите и практическо ограничаване на възможностите само до лот 2, 3 и 4 на АМ „Тракия” ще доведе до фалити на много фирми;
5. Фактическото замразяване на обектите без довършване на определени видове работи и експлоатацията им в това състояние за повече от половин година (а според интервюто на министър Дянков във в. „Дневник” от 08.07.2010 г. не е ясно ще има ли средства и след 01.04.2011 г.) създава предпоставки за повторно увреждане на сериозна част от  извършените СМР.
В тази ситуация Българската браншова камара „Пътища” предлага:
1. Проблемът и причините, довели до това,  заедно с МРРБ, да бъдат изяснени докрай пред обществото;
2. В подобни проблемни ситуации, свързани с българската част от финансиране на такива обекти, сме се сблъсквали и преди. Решението е намирано чрез писмено искане до съответната финансова институция за временно увеличение на процентния й дял в разплащане на извършените  СМР и нормализиране размера на плащанията в рамките на срока на финансовия меморандум;
3. Възложителят да поеме гаранции, че при желание на фирмите да продължат работа по обектите за своя сметка разплащането ще се осъществи в периода 01.04 – 30.04.2011 година.
4. Предприемане на реални спешни действия по финансиране на проекти по френската програма  за ремонт на мостови съоръжения, известна като FASEP, както и проекти и проектосметни документации по останалите приоритетни за правителството магистрални обекти, за да се разшири рязко фронтът на работа за пътностроителния бранш като сериозна антикризисна мярка, използвайки външни инвестиции.
Очакваме спешната Ви реакция. Отворени сме за незабавна среща и съвместна работа.

С УВАЖЕНИЕ:
За ББК „Пътища”
инж. Румен Йовчев, председател на Управителния съвет

Сподели в социалните мрежи

Автор на 16.07.2010. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: