КСБ

ОП-Плевен дари компютри

Инж. Розета Маринова, председател на плевенското областно представителство на КСБ  дари по един  компютър на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия и Професионалната гимназия по подемно-строителна  и транспортна техника в  Плевен. Дарението е по инициатива на Камарата на строителите в България.
ОП на Камарата на строителите в  Плевен подкрепя двете училища, подготвящи кадри за строителството в техните производствени практики, в   състезания по професии и участва в изпитни комисии по придобиване на квалификация.Инж. Стефчо Стоянов – директор на ПГ ПСТТ, и арх. Зачева – преподавател в ПГСАГ благодариха за дарението, което неминуемо  ще подобри обучението на младите строителни  кадри. Те се надяват на още по-активно присъствие на строителите в техния организационен живот.