КСБ

FIEC избира президент, българин е номиниран за вице

В Истанбул започна отчетно-изборният конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия

  Конгресът на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) е най-големият форум на строителните предприемачи от Стария континент, който събира водещи представители на бранша от цяла Европа и се провежда всяка година в една от страните - членки на FIEC. Тази година конгресът, който ще се състои от 7 до 9 юни в Истанбул, е отчетно-изборен, тъй като изтича двегодишният мандат на президента и на членовете на Управителния съвет на федерацията. За първи път в своята история Камарата на строителите в България издига своя номинация за управителното тяло на FIEC в лицето на заместник-председателя Венелин Терзиев, като се очаква кандидатурата на Камарата да бъде подкрепена от колегите от цяла Европа и Терзиев да бъде избран за вицепрезидент и член на Управителния съвет на FIEC. До момента официална подкрепа са изразили всички федерации членки, чиито гласове са решаващи. В рамките на конгреса ще се проведе специална конференция, която е посветена на модернизацията на обществените поръчки в ЕС и на конкурентните пазари на Стария континент и в световен мащаб. Членът на Европейския парламент Марк Тарабела ще представи планираните в съюза промени в изключително актуалната и за нашата страна сфера. На 9 юни ще се състои строителна среща на върха под мотото „За растеж и работни места в Европа“, организирана от FIEC съвместно с кабинета на вицепрезидента на ЕК Антонио Тажани и Главна дирекция „Предприятия и промишленост” на комисията. В срещата ще участват водещи строителни предприемачи и изпълнителните директори от федерацията, а след нея е предвидена пресконференция с участието на министъра по европейските въпроси на Турция Егемен Баъш. Тази година основни приоритети в работата на Тажани са механизмите за радикално реорганизиране на европейската промишленост, които да я превърнат в здрава, устойчива и насочена към растеж. „Новата индустриална революция трябва да води към постепенното заместване на въглеводородите, нашия основен източник на енергия, както и към по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите ни. Най-общо казано, нашата икономика като цяло преживява значителни трансформации с нови цифрови технологии, усъвършенствани материали, роботика, възобновяема енергия, рециклиране и повторна употреба на суровини. Тази революция ще повлияе на много икономически сектори, сред тях и на строителната индустрия, като ще бъде съпътствана от технологични иновации и създаването на нови професии“, се посочва в общата рамка на темите, които ще бъдат дискутирани по време на срещата. Организаторите на форума се надяват конгресът да предостави възможност за повишаване на информираността относно това, което се случва в строителната индустрия в световен мащаб, в Близкия изток и в Турция, и какво трябва да се направи, за да се поддържа по-нататъшното развитие на сектора. Домакините са убедени, че тези, които работят в строителството, не само формират облика на строителната среда, но също така и изграждат мостове между епохи, места, култури и хора, оставяйки трайни следи. Организаторите смятат да впечатлят своите гости с архитектурните, културните и историческите забележителности на града, разположен на два континента, който е бил столица на три могъщи империи в продължение на повече от две хилядолетия. Турската асоциация на строителните предприемачи (TCA) освен че ще бъде домакин на престижното събитие в Истанбул, ще отбележи и 60-годишнината от основаването си. Сдружението е създадено през 1952 г. и представлява водещите строителни компании в Турция. Бизнес обемът, реализиран от неговите членове, обхваща почти 70% от националните и 90% от международните строителни работи, извършвани от турски строителни компании. От началото на 70-те до момента турските предприемачи са завършили почти 6000 проекта в 89 страни, като обемът на строителната продукция в чужбина достига близо 188 млрд. долара.    

Строителството в съседна Турция

  Секторът играе решаваща роля в икономическото развитие на страната, като възлиза на над 6% от БВП и осигурява работа на около 1,5 милиона души.  Ако се вземе предвид прякото и непрякото въздействие върху другите сектори на промишлеността, делът на строителството в турската икономика достига 30%, а заетостта - 10%.  След период на бърз растеж през 80-те години на миналия век се отчита значителен спад между 1993 г. и 2001 г. Въпреки това и най-вече в резултат на конкретни политики, приети след двете икономически кризи от 1999 г. и 2001 г., в началото на 2002 г. секторът отчита възстановяване. Нарастване на икономическата стабилност, намаляване на лихвените проценти и атрактивни дългосрочни кредити стимулират търсенето на жилища, което изиграва важна роля в процеса на възстановяване. Следват ръст от 13,9% през 2002 г., 7,8% през 2003 г., 14,1% през 2004 г., 9,3% през 2005 г. и 18,5% през 2006 г., като този растеж превръща строителството в номер едно по принос към общия икономически растеж на Турция. От 2007 г. насам ръстът на строителния сектор достига до 5,7%. Въпреки спада през 2007-2010 г., дължащ се на въздействието на глобалната криза, през 2010 г. страната бележи период на възстановяване както в строителния сектор, така и в цялата иконо­мика. През 2010 г. строителството постига забележителен напредък и нараства с 18,3%.  Продъжаваща тенденция на нарастване в индустрията се констатира през 2011 г. и достига 11,2% до края на годината, в която турските предприемачи са се ангажирали с почти 6500 проекта в 94 страни на обща стойност от около 206 млрд. щатски долара. В окончателния си доклад изследователски екип, който подготвя стратегическия план за турската строителна индустрия отбелязва, че „в нито една страна със същия доход на глава от населението не е възможно да се намери друг строителен сектор, който да е толкова конкурентен, колкото турския строителен сектор“. През 2011 г. 31 турски строителни компании се изкачиха в класацията „Най-големите 225 световни  предприемачи”, обявиха от водещото международно списание ENR - Engineering News Record. С тези цифри южната ни съседка заема второ място в света след Китай.  Инвестиционната среда в Турция става все по-привлекателна за местни и чуждестранни инвеститори, като и през идните години се очаква положителен растеж в строителството. С огромния си опит в международното сътрудничество турските предприемачи са отворени за изграждане и укрепване на партньорства не само в областта на строителните услуги, но и в сферата на строителните инвестиции, вариращи от производство на строителни материали за инфраструктура и жилищно строителство до промишлени предприятия и проекти в областта на туризма.   Автор: Инж.  Джани Антова, гл. екперт „Международни отношения“ - КСБ