КСБ

Инж. Светослав Глосов номиниран за председател на КСБ

Столичната зала на ул. „Раковски” 108 беше мястото, избрано за провеждане на Общото годишно отчетно-изборно събрание на Областното представителство на КСБ-София.Духът на колективизъм, на съп-ричастност към общите проблеми на строителния бранш, на откровеност и принципност доминираше на събитието.
Новината е: инж. Светослав Глосов - председател на ОП-София, единодушно беше номиниран от колегите си за кандидат за председател на КСБ на предстоящото Отчетно-изборно събрание на Камарата през юни. Малко по-късно стана ясно, че и ОП-Бургас номинира инж. Глосов, а до края на деня подкрепата си за неговата кандидатура заявиха и от още пет областни представителства.
Останалото от събранието на софийските строители може да се характеризира само с една дума – деловитост. Деловитият тон зададе пак инж. Глосов с ясния и конкретен език на фактите и числата: какво е свършено, какви са реалните постижения на областното представителство през годината, какви идеи са обсъждани и предлагани за решаване и какви са новите предизвикателства пред строителния бранш. Фактологията показва, че в софийското представителство членуват 506 фирми, а в регистъра са вписани 1636 фирми.

Други около 225 са попълнили заявления за първоначално вписване.
Основните направления в работата на ОП-София през отчетната година са били насочени към изготвяне на реална преценка за ситуацията в строителния бранш и изготвяне на антикризисна програма. На среща с представители на местната власт, с депутати и представители на политическите сили са били обсъдени темите за „Предприемане на съвместни действия по преодоляване на кризата в строителството” и обсъдено „Публично-частното партньорство в сектор „Строителство”.
Експертите на областното представителство са предоставили на отдел „Анализи и прогнози” на КСБ необходимата информация за движението на строителните материали и стоките в бранша, наши фирми са посетили строителното изложение в Република Турция, осъществили са делови срещи с представители на строителната камара на Румъния. Експертите и мениджърите са участвали в срещи и семинари за обсъждане на професионални теми и на нормативната база.
Прагматичният тон на събранието беше продължен и от водещия инж. Пламен Пергелов, а добрата предварителна подготовка от експертите в ОП - Наталия Новкова, Марияна Димитрова и инж. Емил Гигов, спомогнаха участниците в събранието оперативно да бъдат запознати с обсъжданите документи. Затова инж. Николай Станков само маркира идеите на представителството за работа през тази година, като акцентира върху идеята представители на Областния съвет и на фирмите да имат възможност да участват при обсъжданията на нормативната база във висшите форуми на експертно ниво. Инж. Станков подкрепи усилията на инж. Глосов и ръководството на столичното представителство за финализиране на преговорите с ЧЕЗ, със „Софийска вода”, за популяризиране услугите на банка Алианц България…
Впрочем проблемите, които продължават да създават монополистите, бяха основни в изказванията и на другите участници. Явор Блъсков например продължи тезите на инж. Станков за затрудненията със „Софийска вода” и предложи в. „Строител” да създаде нарочен информационен център, който да изнася фрапиращи примери на лошо сътрудничество и с ЧЕЗ, и със „Софийска вода”. Инж. Егмонд Якимов предложи да се създадат работни групи за решаване на проблемите с монополистите.
Инж. Михаил Петров подкрепи колегите си в работата им с тези проблемни дружества и настоя за полагане на правна основа на споровете. Нещо повече - той препоръча по-голяма твърдост от страна на строителните фирми за неразплатените дългове на държавата към тях. Инж. Петров предложи в Областното представителство да се създаде консултантска компания, която да подпомага фирмите за участие в европроектите, както и ОП да стане посредник за сдружаване между малки и големи фирми с оглед печеленето на търгове.
„Хлябът е и в чужбина”, вметна Венелин Терзиев – зам.-председател на КСБ, в колегиалната си бележка към отчетния доклад, че в него не е посочена работата на ОП по международните въпроси. Става дума за реално осъществените от ОП-София контакти с официални представители на Ирак и Йордания за бъдеща съвместна дейност с наши строителни фирми.
Инж. Валентин Трашлиев, който строи тунели по цял свят, препоръча КСБ да продължи да защитава членовете си и даде пример с остарялата нормативна база на ГИТ – от 1970 г., и на Кодекса по труда. „Да не мерим с аршина от 1950 г.”, препоръча той и даде за пример германската строителна практика, която не позволява на чужди фирми да изпълняват големи поръчки, а местните да бъдат подизпълнители и да вземат жълти стотинки. Той даде примери от тунелното строителство, а инж. Станков сподели холандски опит при работата с обществените поръчки. Делово и нелишено от логика беше и предложението на Николай Въжаров за създаване на гаранционен фонд.  Той предложи Областното представителство да прояви инициатива в това отношение.
В паузата екипът на вестника договаря интервю с доц. д-р инж. Георги Годинячки – ректор на ВСУ
„Л. Каравелов”, среща се със строители, които по различен повод са гостували на страниците на „Строител”. Красимир Милушев ни кани отново в Самоков, а арх. Христо Стефанов приветства увеличения обем на вестника. Докато уговаряме една статия с инж. Иоанис Партениотис – председател на федерацията „Строителство, индустрия и водоснабдяване” - „Подкрепа”, става ясно, че той по достойнство оценява визията на вестника…
И веднага след почивката Венелин Терзиев предлага събранието да номинира инж. Глосов за кандидатура за председател на КСБ на предстоящите избори. Подкрепят го инж. Николай Тахов, инж. Станков, инж. Шарков, Красимир Милушев. Номинацията се гласува с пълно мнозинство, акламирана от присъстващите.
Започва изборът на делегатите. Областното представителство дава вот на 48 души от своите членове, както е по Устава на КСБ.