КСБ

Пресконференция на КСБ - 25.07.2012г

Камарата на строителите в България организира Пресконференция на 25.07.2012г/сряда/ от 11,00 часа в сградата на КСБ на ул.Михаил Тенев №6 ет 1. Ще бъдат обявени данните след приключването на процедурата по годишното потвърждаване на фирмите в Централния професионален регистър на строителя/ЦПРС/, ще бъдат очертани актуалните тенденции в строителния сектор, ще бъдат представени и резултатите от наблюдението на Групата за мониторинг на обществените поръчки. В пресконференцията участие ще вземат инж.Светослав Глосов - председател, доц.д-р Георги Линков-зам.председател и председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, Венелин Терзиев-зам.председател и вицепрезидент на FIEC и инж. Иван Бойков - изп. директор на Камарата.