Огромно ще е предизвикателството пред бранша следващата година

Петият семинар на КСБ с общините в Белоградчик за усвояване на средствата от ЕС акцентира на приоритетите в следващия програмен период

Прочетена: 117

Мартин Славчев, Свилена Гражданска

„Огромно ще е предизвикателството пред строителния бранш през 2013 г. и през новия програмен период 2014-2020 г. Наскоро организирахме дискусия с четиримата министри, отговарящи за усвояването на средствата за строителните проекти. От тях научихме кои ще бъдат основните приоритети в сектора.“ Това заяви изпълнителният директор на Камарата на строителите в България инж. Иван Бойков по време на петия семинар „Проблеми при усвояването на европейските фондове и пътищата за тяхното решаване“. Той се проведе в хотел „Скалите” в Белоградчик. Форумът бе организиран от КСБ, областните представителства на Камарата във Видин, Враца, Монтана и Плевен в партньорство с МРРБ, МОСВ, ДФ „Земеделие” и НСОРБ. Официален медиен партньор е в. „Строител”.

„Правим тези срещи главно защото крайният продукт, който трябва да се получи от парите по европейските програми, е дело на всички – на държавата, общинската администрация и строителите. Необходимо е да споделяме проблемите, които имаме при реализацията на проектите. Част от средствата за магистралите през следващия програмен период ще се прехвърлят към развитието на градската среда. Заедно трябва да се справим, за да не повтаряме сегашните грешки. Те са най-вече в областта на обществените поръчки”, допълни той и напомни, че всяка четвърта поръчка се обжалва, като процесът отнема от шест до седем месеца. Същевременно около 25% са търговете с дискриминационни условия. „Огромно е творчеството при тръжните процедури. Заедно трябва да работим, за да увеличим инвестициите в Северозападна България”, подчерта инж. Иван Бойков.

„Семинарът ни предоставя възможност да обсъдим теми, които са от важно значение за всички – и за общините, и за бизнеса“, отбеляза символичният домакин на събитието Николина Филипова, областен председател на ОП на КСБ-Монтана.

„Радвам се, че ви посрещаме в нашия хубав град. Това е доказателство, че вървим по правилния път на развитие”, обърна се към участниците във форума кметът на Белоградчик Борис Николов. Той припомни, че преди дни Белоградчишките скали бяха класирани на първо място за природни чудеса на България.

„Поздравявам организаторите за тази среща. В момента се определят приоритетите за следващия програмен период. Когато има строителство, тогава икономиката е жива. Трябва да намерим правилния път на диалога между държавата, местните власти и строителите”, посочи при откриването областният управител на Монтана Ивайло Петров.

„Най-честите грешки, с които се сблъскваме при обществените поръчки, водещи до финансови корекции, са дискриминационните условия. Не гледаме поотделно изискванията, а като съвкупност. При търговете трябва да се търси златната среда между цена и качество“, подчерта Десислава Йончева, главен експерт към ОП „Регионално развитие“.

По думите й от значение е умението на самите възложители да изготвят методика, която да е обективна и да отчита съотношението цена – качество. „Трябва да са ясни и техническите спецификации на продукта“, допълни тя.

„Случва се за един покрив да дадат 50 години гаранционен срок. След три години, като потече, кой ще поеме ремонта? Започват се дълги съдебни дела, които продължават с години. Отново данъкоплатецът е ощетен. Ако се включва срокът като критерий, той трябва да е реален. Трябва да е обвързан и с неустойки в договора“, уточни

Йончева.

„Никой обущар няма да даде гаранция 100 години, защото си разбира от работата. Така е и при нас, строителите. Не може годността на материала да е 5 години, а някой да посочи, че продуктът, изработен от него, ще издържи 50“, обясни Венелин Терзиев, зам.-председател на КСБ и вицепрезидент на FIEC. Той напомни, че Камарата от няколко години поставя пред управляващите въпроса за въвеждането на типовите договори, които ще облекчат работата на общинската администрация. „Те се съгласяват с нас, но нищо не се случва. Слабостите идват от консултантските фирми“, обясни Терзиев.

„Поради лошата им консултация има лоши тръжни процедури и договори. Процедурите трябва да се облекчават. Случва се предварителният контрол да не е открил грешки в тръжната документация, а последващият да е намерил. Това е масов случай. Имаме интерес евросредствата да се усвояват качествено. Срещаме трудност в работата си с Националното сдружение на общините. Не може да търсим начин да подпомагаме кметовете, а оттам да срещаме неразбиране. Камарата е достатъчно отговорна организация и има качествени специалисти по европейските програми“, допълни той.

„Целта е усвояване на максимален ресурс, да се съобразим с фактора време, да минимализираме риска за финансови корекции и санкции при финалните одити“, подчерта в своята лекция Петър Петров – консултант. По думите му препъникамъчетата при проектите са неточните изходни данни, неясната перспектива за развитие на общината и региона, неточната оценка на собствения капацитет на администрацията, неправилно избраната стратегия за развитие на проектите и незадълбочената преценка.

Според него възможните решения са чрез създаване на експертен капацитет за управление на значими инвестиционни проекти и обучение на експертно и средно ръководно ниво. „Камарата на строителите в България може да се използва като обединител на капацитета за подпомагане на процеса по усвояване на евросредствата“, обобщи Петър Петров.

Най-много нередности при възлагането на търгове се откриват във връзка с неизпращане за публикуване на търга освен в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник” на Европейския съюз при надвишаване на определени прагове. Това съобщи Тодор Стоянов, главен експерт „Мониторинг и докладване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Според изнесените от него данни друга често срещана грешка е, че техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30 от Закона за обществените поръчки, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно”. Стоянов подчерта, че не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.

Същевременно често в нарушение страните по договора го изменят. Той припомни на местните власти, че те нямат правото да включват в решението, обявлението или документацията, условия или изиск­вания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в търговете.

„В Северозападния регион към момента са изпълнени или вървят 60 проекта на обща стойност към 386 млн. лв. Изплатените средства са за около 69 млн. лв.“, допълни Тодор Стоянов.

Ръководителят „Стратегическо планиране“ към „БалБок Инженеринг” АД Сийка Терзиева разясни пред местните власти как могат да запазят предназначението на депата за неопасни отпадъци чрез отделяне на опасните от потока битови отпадъци. Тя посочи като пример съвместен проект, който се реализира със Столичната община, в няколко района на града.

Последният, шести семинар от поредицата „Проблеми при усвояването на европейските фондове и пътища за тяхното решаване“ ще е във Велико Търново. Там ще се съберат представители на общините от Северна Централна България, държавната власт и строители. Той ще се състои на 16 и 17 ноември.

Инж. Виталий Мочалски, младши експерт „Проекти“ в община Кнежа:

За млади специалисти като мен събитието
е изключително полезно

Провеждането на подобен тип семинари е много полезно. Това е един вид обучение за всички присъстващи. Например аз съм сравнително млад специалист в тази сфера и информацията, която получих тук, бе изключително ценна за мен.
На бъдещите подобни форуми бих искал да присъстват повече хора, които да вземат участие в дискусиите.

Венцислав Василев, гл. специалист „Статистически контрол и екология“ в община Долна Митрополия:

Срещите бяха важни и за строителите

Смятам, че провеждането на такъв тип семинари е от полза за всички – най-вече за общините, но също така и за строителите.
На подобни форуми имаме възможност да се запознаем с перспективите за следващия програмен период и да отчетем допуснатите грешки през изминалия такъв. Едно от най-важните неща за мен бяха тълкуванията, направени върху Закона за обществени поръчки.
Според мен трябва да се вслушаме в препоръките, касаещи ЗОП.

Ивайло Петров, областен управител на Монтана:
Беше важно, че ни запознаха с причините за финансови корекции

Всички презентации, изнесени по време на семинара, бяха изключително полезни за представителите на
общините.
Специално за нашата област беше важно да се запознаем с причините за финансови корекции, които се налагат на общините.
Дадена финансова корекция за недобро изпълнение на предварително проектираното може да доведе някоя малка община до финансов колапс.
За съжаление вече има такива примери за запорирани сметки на общини и това тотално разбива дейността им.

Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ – Видин:

В Северозападна България се усвояват
най-малко средства

Това беше петият семинар за тази година, организиран от КСБ и в. „Строител”. Доколкото разбрах, на форума в Белоградчик участниците са по-малко в сравнение с предишните подобни срещи, проведени в другите региони на страната. Причината за това вероятно е, че в Северозападна България се усвояват най-малко средства по различните оперативни програми.
Учуден съм, че много общини от региона, въпреки отправената покана, нямаха свои представители тук.

Петър Стефанов, зам.-кмет на община Вършец:

На подобен тип семинари се научават много нови неща

Провеждането на такъв тип семинари е полезно, защото се научават много нови неща. По време на дискусиите имаме възможност да се срещнем не само с колеги от различните общини, а също така със строители и консултанти. Тук на семинара имахме възможност да изясним някои от текущите проблеми, които стоят пред общините от региона.
Оценявам проведения семинар като положителен.

Ванина Чалъкова, директор на Дирекция „Кредитиране“ към фонд ФЛАГ:
Отпуснали сме кредити за 331,746 млн. лв.
Финансираме проекти с инфраструктурна насоченост

За периода януари
2009 г. – септември 2012 г. фонд ФЛАГ е предоставил кредити на 150 български общини. Одобрени са 338 заявки за 331 746 хил. лв. Подкрепени са инвестиционни проекти за 971 млн. лв. Осигурен е паричен ресурс за съфинансиране от структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Заемите са краткосрочни или дългосрочни, т.е. до 12 месеца или повече. Обезпечението са собствените приходи на местната власт или средствата от договора за безвъзмездна помощ. Фондът финансира проекти, в които има елемент на инфраструктурна насоченост – строително-монтажни работи, доставка на оборудване или съоръжения. Винаги в проектите трябва да се залага на авансово плащане към изпълнителите. Още когато се подготвят тръжните процедури, да не се търси възможност за нулево предварително плащане, защото това би затруднило работата. Имаме гъвкава система, чрез която удължаваме времето за погасяване, без да се плащат наказателни лихви.
Все по-често сме свидетели на наложени финансови корекции на общините. Някои, които са в малък размер, се поемат от тях, а други са доста сериозни и те няма как да ги възстановят. Не трябва да се забравя, че качественото изпълнение е много важно. За да се спечели търг, се дават много кратки срокове, които трудно се спазват. Съответно общините почват да налагат санкции на изпълнителите, което не е най-добрият вариант за нито една от страните.
Всяка оперативна програма има свое отношение към непредвидимите разходи. При ОП „Регионално развитие“ например, ако има санкции, задължително трябва да бъде уведомен управляващият орган, за да не се стигне до финансови корекции. Там може да се надвиши стойността на дадена услуга или материал до 15%.
Рекордът на фонда по предоставени кредити на една община е 8. Част от тях вече са погасени. Няма лимит на бройката. Единствените условия са максималната експозиция на местна власт да е 10
млн. лв., а срокът да е до 7 години. Изискванията са малко условни, тъй като сме наясно, че когато дойдат големите проекти по ОП „Околна среда“ с по-високото съфинансиране, от страна на общините тези правила могат да бъдат променени. Това ще зависи от търсенето от местните власти на кредитен ресурс.
По Програмата за развитие на селските райони кредитите доста намаляха. В края на 2011 и началото на тази година имахме около 7-8 искания на месец. Сега за последното тримесечие имаме само две. Причината е възможността за безлихвен заем, който предоставя ДФ „Земеделие“.
От година и нещо кредитираме програмите за трансгранично сътрудничество. Те стават доста актуални през последните месеци.
Ако има нещо, за което към днешна дата фондът не отпуска средства, местните власти могат да заявят нужда и след време да има пари.
През 2012 г. се появи пик на търсене на кредитен ресурс при нас. Предполагам, че това се дължи на факта, че проектите, стартирали през 2009-2010 г., вече приключват. Нашата бизнес прогноза за настоящата година се базираше на сключените договори и подадените искания за отпускане на финансов ресурс.
Очаквахме да раздадем 102,5 млн. лв. кредити за 2012 г., засега за деветмесечието сме отпуснали около 101 млн. лв.  Смятам, че планът ще бъде преизпълнен. В частност мога да спомена, че по ОПОС разчетът не се
изпълнява.

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.10.2012. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: