ОП на КСБ – София избра нов председател

Прочетена: 2

Общото отчетно-изборно събрание на най-голямото ОП на КСБ – софийското, се проведе в сградата на „Раковска“ 108 в столицата. За негов председател единодушно беше избран Венелин Терзиев, зам.-председател на КСБ. Без възражения беше приет и предложеният дневен ред. Събранието започна с гласуване на комисии по избора на председател на ОП-София, на Управителен и Контролен съвет на областното представителство. Временно изпълняващият длъжността председател инж. Николай Станков представи отчета на Софийското областно представителство за периода от 1 януари 2010 г. до 31 юли 2010 г., като използва за това специално подготвена мултимедийна презентация. „През изтеклия период Областният съвет проведе 11 заседания, на които беше осигурено средно 90% присъствие и взетите решения са изпълнени”, отчете той. Данните сочат, че към края на юли тази година в ОП-София членуват 489 фирми от София и софийския регион, като от тях 395 са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). „Вписването в регистъра продължи успоредно с процедурата „Годишно потвърждаване”. В ОП-София към момента в ЦПРС са вписани 1692 фирми, от които 829 са минали през процедурата „годишно потвърждаване”, което е близо половината от общия им брой”, докладва инж. Станков. По думите му дейността на Софийското областно представителство е била насочена главно към провеждане на срещи и семинари за обсъждане на актуални теми, касаещи строителния бранш, както и работата по нормативната база, свързана с него. Сред най-важните задачи, по които ОП-София е работила, бе посочена дейността, свързана с изплащане на задълженията на държавата към строителните фирми. „Бяха събрани данни от фирмите, извършвали дейности по програми, финансирани от държавата или от държавни фондове, които бяха предоставени на отдел „Анализи и прогнози” за обобщаване”, отчете инж. Станков. Сред интересните инициативи на ОП-София той открои и срещата между членовете на КСБ и представителите на „Алианц България холдинг” и Застрахователно акционерно дружество „Алианц България”, на която е било разяснено какви преференции могат да ползват членовете на КСБ съгласно сключения договор между двете организации.
Специално внимание в доклада на инж. Станков беше отделено на проведените семинари, които той определи като „изключително полезни”. Един от тях е състоялият се през февруари семинар на тема „Европейските норми (еврокодовете) за строителството”, съвместно с Научно-технически съюз по строителство в България. „През април ОП-София организира семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд”, посочи инж. Станков, като изтъкна изключителното значение на мерките за безопасност. „Присъстващите се обединиха около мнението, че в подготовката на нормативните документи трябва да участват строители, проектанти и възложители и да се обърне специално внимание на обученията и инструктажите”, добави той. Схемите за кандидатстване по европейски проекти в строителния бранш са били тема на семинар, провел се в Несебър. Сред дейността на ОП-София бяха посочени и срещите на членовете му с почетния консул на Хашемитско кралство Йордания Н.Пр. д-р Хасан Бармауи, на които са били обсъждани възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на строителството. Представеният отчет бе приет единодушно от делегатите на Общото събрание.
Инж. Иван Семов, председател на КС на ОП-София:

Няма неизпълнени решения

От 1 януари 2010 г. до 31 юли 2010 г. Областният съвет е имал общо 11 заседания, проведени с консенсус, видно от протоколите. Контролният съвет констатира, че няма неизпълнени решения. За направените разходи са съставени редовни документи, които са заведени съгласно Закона за счетоводството. Разходите са направени в рамките на утвърдената план-сметка и приетите решения на областното представителство. Контролният съвет предложи, а Общото събрание прие и утвърди, финансовия отчет за приходите и разходите през съответния период и освободи от отговорност Областния съвет на ОП-София.


Венелин Терзиев, зам.-председател на КСБ:

Трябва да подобрим информационната осигуреност на колегите

Софийското областно представителство е гръбнакът, носещата сила на Камарата. Това е най-голямото представителство, което през годините е раждало най-много идеи, заставало е с целия си потенциал зад тях и ги е изкарвало докрай. Примерите са много и един от тях днес е тук, сред нас – това е в. „Строител”. Аз съм съгласен с направеното от ОП-то в отчетния период и смятам, че то е добро и навременно. Според мен обаче през годините ние изпускахме един много съществен факт, който е добре да поставим като задача на новото ръководство на КСБ. Това е информираността на всеки един наш член по възможно най-добрия и достоверен начин. Последните няколко месеца във връзка с икономическата криза всички ние като субекти поставяме много проблеми, които трябва да се решават. Други работодателски организации, профсъюзите и държавата също се активизираха. Непрекъснато идват въпроси, за които се иска нашето становище. Редно е цялата тази информация по най-бърз начин да стига до всеки един член и до всеки един от нас, и всеки, който иска, разбира се, да изрази своята позиция. Така от мнението на мнозинството ще зависи каква позиция ще защитаваме ние, ръководството на КСБ. Затова според мен е много важно да се създаде система, която бързо да получава, разпространява и обобщава информацията.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.08.2010. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: