УС очерта приоритетите на КСБ за 2013 г.

Сред тях са борбата с дискриминационните критерии при търговете и приемането на нов Етичен кодекс на Камарата

Прочетена: 42

Свилена Гражданска

Успяхме да изпълним задачите, които си поставихме за периода 2011-2012 г., и можем да констатираме, че организацията е много по-силна, обществено значима и добре интегрирана в гражданското общество у нас. Ние сме уважаван член на европейската общност на строителите. Това заяви в началото на представянето на приоритетите на Камарата на строителите в България за следващата година председателят на организацията инж. Светослав Глосов пред разширения Управителен съвет, който заседава в Добрич. „Наред с хубавите неща следва да отчетем, че живеем и работим в условията на тежка икономическа криза, която засяга най-много бранша. Това ни задължава да продължим с още по-големи усилия дейността си“, подчерта той.

Една от целите е продължаване на процеса за повишаване прозрачността на процедурите по обществените поръчки в строителството. Това ще стане чрез подобряване на нормативната уредба, изключване на дискриминационните условия, превръщане на провежданите търгове при критерий „най-ниска цена“ в изключение.

„За целта ще продължим с мониторинга на тръжните процедури, ще работим за въвеждането на типови договори и условия. Ще се стремим да наложим инженеринга като форма за реализация на големите и сложни обекти. Същевременно ще работим за опростяване на процедурите и намаляване на многобройните документи за участие в търгове и увеличаване ролята на ЦПРС“, обясни още инж. Глосов.

Председателят на КСБ каза още, че ще се изготвят и по-задълбочени анализи за състоянието на бранша. Така ще се подпомогне по-доброто познаване на проблемите и вземане на правилните решения от Камарата. За целта ще се разработят подходящи програмни продукти и ще се изгради съответният аналитичен апарат от експерти.

„Ще използваме международния авторитет на КСБ в услуга на българските фирми за работа на външни пазари. Според мен е важно стратегическо направление за развитие“, заяви председателят на Камарата.

Част от стратегията за работа на браншовата организация е и разработването на нов Етичен кодекс. Чрез него ще продължи утвърждаването на Комисията по професионална етика към УС на КСБ като медиатор между фирмите. По думите на инж. Глосов натрупаният опит позволява да се развива по-нататък работа й като арбитър в отношенията между компаниите.

Същевременно той припомни, че през 2013 г. предстои пълен цикъл на избори на делегати и управителни органи на Камарата. „Това предполага и висока отговорност от страна на сегашните ръководни структури, за да може да бъде предпоставка за приемственост и оттам за утвърждаване на възходящото развитие на организацията“, подчерта председателят на КСБ.

Членовете на разширения УС подкрепиха предложенията за основни насоки на дейността на Камарата за следващата година.
Беше внесен проект за промяна в посока намаляване на коефициентите, на базата на които се определя цената при процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС. С изменението ще се намали броят на коефициентите за различните категории, а оттам и цената.

„Ще свържа предложението и с плана на правителството за намаляване на административната тежест над бизнеса. Трябва да се правят промени и е необходимо те да са своевременни. Системата трябва да продължи да се развива и усъвършенства. Внимателно изслушваме всеки, който ни уведомява за проблеми в нея. Опитваме се да ги отстраняваме на мига“, обясни доц. Линков.

Предложението е свързано с намаляване на цената на услугата за годишното поддържане и функциониране на Регистъра. Стойността на един коефициент ще се запази.
За да влезе в сила предложението обаче, е необходимо приемане от общото събрание на КСБ, което ще се състои на 8 ноември т.г.
Доц. Линков припомни, че дебелите папки остават в миналото. Вече по процедура по чл. 20 рязко са намалени изискуемите документи. „Тя е сведена до страничка заявление, в което строителят трябва да посочи името на фирмата, и декларация, в която е необходимо да попълни три графи от годишния счетоводен отчет“, обясни доц. Линков.

„При такова рязко опростяване на процедурите спестеният бюджет от време на колегите ще се окаже сериозна цифра“, допълни той.
„Считаме, че проблемът за чуждите юридически лица вече намери своето решение. Това се случи чрез промени на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, които са публикувани за обществено обсъждане от Министерския съвет“, заяви председателят на Комисията. С измененията се регламентира предоставянето на еднократна или временна строителна услуга на фирми от страни – членки на ЕС, или от ЕИП.

По време на заседанието бяха обсъдени ползите от семинарите по проблеми при усвояване на европейските фондове и пътищата за тяхното решаване. Те са организирани от КСБ в партньорство с МРРБ, МОСВ, ДФ „Земеделие“ и НСОРБ.

„На тези семинари се поставят болните теми за всяка една от страните в процеса – държава, общини и строители. Търси се тяхното решаване“, подчерта вицепрезидентът на FIEC Венелин Терзиев, зам.-председател на Камарата.

„Има чуваемост. Успях да поставя редица въпроси в Белоградчик, където участвах. Единият от тях бе за превантивния контрол на проектите и защо въпреки него биват налагани след това финансови корекции“, заяви инж. Розета Маринова, председател на Етичната комисия.

Членовете на разширения УС приеха и промени в Устава на КСБ.

Същевременно бяха приети десет нови членове на КСБ. Това бе последното заседание на разширения УС преди общото събрание, което ще се състои на 8 ноември т.г.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.10.2012. Категория КСБ. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: