КСБ

ОП-Видин преизбра своя председател

Автор Марияна Иванова
ОП на КСБ - Видин


Членовете на Областното представителство на КСБ във Видин с тайно гласуване преизбраха своя председател Орлин Бишков за нов тригодишен мандат. Единодушно бяха избрани и членовете на Областния и Контролния съвет. На общото отчетно-изборно събрание присъстваха представители на трийсет и три дружества от общо трийсет и четирите - членове на областното представителство. Направен бе отчет за дейността, приходите и разходите на ОП-Видин за 2009 г. и бяха приети програма и бюджет за работа през тази година. В своя доклад г-н Бишков отбеляза, че въпреки кризата и икономическата стагнация областното представителство е работило добре и за издигане авторитета, и за популяризиране дейността на Камарата. Като успех през изминалия мандат се отчита подписването на договори за сътрудничество с осем от общините във Видинска област и назначаването на представители на КСБ във всичките единайсет експертни съвета по устройство на територията към общините. За първи път през 2009 г. на тържественото честване на Празника на строителя – Димитровден, бяха връчени годишни награди на ОП на КСБ – Видин, като признание от браншовата организация за високото качество, надеждност и безаварийност в работата на наградените фирми.
Присъстващите обсъдиха проблемите на строителите, икономическата криза, отношенията с общинските и държавната администрации. Изказано беше недоволство от тежките тръжни процедури и понякога неизпълнимите условия в тръжните книжа. Някои от строителите съобщиха за обекти, които се изпълняват от дружества или частни лица, невписани в Централния професионален регистър на строителя. Председателят на областното представителство се ангажира да препраща на контролните органи всички сигнали, получени по този повод. В края на събранието г-н Бишков благодари на всички присъстващи за оказаното му доверие: „За мен е гордост да съм член на Камарата на строителите в България. Като председател на Областното представителство във Видин, моето най-голямо желание е да сме единни и заедно да преодоляваме трудностите. Пожелавам ви да сте здрави и все по-успешно да се справяте с предизвикателствата на днешното време.”