КСБ

КСБ през 2012 – годината в срещи и събития

Свилена Гражданска 18 януари В началото на годината председателят на КСБ инж. Светослав Глосов се срещна и разговаря с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Срещата бе в рамките на организираната от КРИБ поредица от срещи на членовете на УС на конфедерацията с ресорните министри. Основен акцент в нея бяха задълженията на общините към бизнеса. Местните власти към онзи момент дължаха общо 200 млн. лв., от които 170 млн. на строителния бранш. Инж. Глосов настоя за варианти за решаване на казуса. Тогава вицепремиерът посочи като възможност сключването на цесии от общините с Българската банка за развитие по механизма, който бе използван за изчистване на задълженията и на държавата към строителите. 10 февруари Ръководствата на Камарата на строителите в България и на Министерството на околната среда и водите проведоха работна среща. Те се обединиха около необходимостта от изготвянето на типови процедури за водните проекти по Оперативна програма „Околна среда“. По този начин ще се ускори изпълнението на проектите и ще се улеснят общините при провеждането на обществените поръчки. На срещата присъстваха и представители на БААИК, КИИП и Камарата на архитектите. С цел гарантиране прозрачността и обективността на процесите МОСВ препоръча на общините да ползват експерти на браншовите организации в комисиите по търговете и при оценяването на готовите проекти преди получаване на безвъзмездна финансова помощ. „Камарата отдавна е заела ясната позиция - за крайна необходимост от еднакви тръжни условия и типови договори за отделните видове строителни дейности”, коментира председателят на КСБ инж. Светослав Глосов. Министър Караджова изказа загриженост по отношение на явлението „масирано обжалване“ на всички поръчки в сектора. 1 март Обществените поръчки бяха основната тема на разговора между Даниел Берг, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие за България (ЕБВР), председателя на КСБ инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков. Представителят на финансовата институция гостува в централния офис на КСБ в първия ден на март. В началото на срещата, както повелява българската традиция, той получи мартеница с пожелание за здраве от председателя инж. Глосов. Ръководството на Камарата запозна Даниел Берг с основните проблеми, свързани с провеждането на тръжни процедури у нас. „Трябва да се спре свободната интерпретация на условията в търговете от страна на общините“, подчерта инж. Глосов. „Като представител на ЕБВР за България и наблюдаващ на фонд ФЛАГ виждам, че има голям брой нарушения в провеждането на процедурите. За съжаление, когато те стигнат до нас, вече е избран изпълнителят“, коментира Берг. „Трябва да работим заедно за подобряване на условията в търговете. При финансираните от нас обществени поръчки се стремим, доколкото можем, всичко да е идеално“, заяви директорът на ЕБВР. 15 март Строителните фирми, членове на Камарата на строителите в България (КСБ), ще станат част от екипите за спешно реагиране в случаи на бедствия и аварии. С мощната си техника и специалисти те ще са изключително полезни за овладяването на тежки ситуации. Това решиха ръководството на КСБ и представители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи по време на среща през март. Председателят на Камарата инж. Светослав Глосов прие в кабинета си зам.-директора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Васил Василев. На срещата присъстваха още зам.-председателят на КСБ Венелин Терзиев, изп. директор инж. Иван Бойков и председателят на ОП на КСБ - София, инж. Николай Станков. 22 март Камарата и Българската асоциация по водите (БАВ) ще си сътрудничат активно и заедно ще търсят решения на проблемите във водния сектор. Това се случи след първата работна среща между председателя на КСБ инж. Светослав Глосов и новия председател на БАВ инж. Иван Иванов. Акцент в разговорите бяха проблемите във водния сектор. Нормативната база също се нуждае от усъвършенстване и двете организации ще работят заедно в тази насока. Зам.-председателят на водната асоциация инж. Благой Козарев е и зам.-председател на ОП на КСБ – София, и председател на секция „ВиК мрежи и съоръжения“ в Камарата. „КСБ е успешна организация и трябва да се учим от нея как да се развиваме“, заяви инж. Иванов по време на срещата. 20 април КСБ, Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА), който е подопечен на Министерството на труда и социалната политика, федерацията „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ и Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ подписаха общо споразумение за сътрудничество в областта на колективното трудово договаряне и анализите му, предотвратяването и уреждането на колективни трудови спорове чрез способите на посредническия арбитраж. От страна на Камарата подписа си под документа положи зам.-председателят Венелин Терзиев, НИПА бе представен от неговия директор Владимир Бояджиев, а КТ „Подкрепа“ и КНСБ - съответно от Йоанис Партениотис и Йордан Никленов. Договорът между четирите организации предвижда обмен на информация за добри практики, обучения, конференции, семинари, кръгли маси. Партньорството цели да популяризира извънсъдебните способи за уреждане на колективните трудови спорове и изготвяне на анализи и експертни оценки за тях. 11 май За цялостен и интегриран процес на обществените поръчки се обединиха основните браншови организации в строителния сектор. Те акцентират върху спазването на принципа на икономически най-изгодната оферта и отпадането на критерия „най-ниска цена“ в различните търгове за възлагане, организирани по Закона за обществените поръчки. Подписи под документа „Декларация от София“ поставиха председателите на Европейския съвет на архитектите арх. Селма Харингтън, на КСБ инж. Светослав Глосов, на Камарата на архитектите в България арх. Владимир Дамянов и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Стефан Кинарев. Според тях трябва да има ясни и открити консултации и участие в процедурите за възлагане на обществените поръчки. В документа се изтъква необходимостта от използването на архитектурни конкурси за проект, когато строителното съоръжение е от голямо обществено значение. Те посочват, че е необходимо да има дългосрочна визия за случващото се, а не да се дава приоритет на краткосрочни цели. Същевременно настояват за спазване на процедурите за строителен контрол в целия процес на обществените поръчки и за строителство в полза на здравето и безопасността на гражданите, на качеството и стабилността на застроената околна среда и за оптимални разходи за експлоатация и под­дръжка. 18 май Камарата стана част от бизнес съвета на Столичната община, след като представители на работодателите и кметът Йорданка Фандъкова учредиха Консултативния съвет по финанси и стопанска дейност към общината. Член на новата структура е председателят на КСБ инж. Светослав Глосов. Съветът подпомага работата на Столичната община по отношение на финансите и управлението на проекти на територията на София. Основната й цел е привличането на повече инвестиции - български и чужди. Сред представителите на едрия бизнес, които влизат в консултативния съвет, са и управителят на „Геотехмин“ Цоло Вутов, почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов и собственикът на „Шарлопов хотелс“ Стефан Шарлопов. 7-9 юни Конгресът на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) се проведе между 7 и 9 юни в Истанбул. Това е най-големият форум на строителните предприемачи от Стария континент, който събира водещи представители на бранша от цяла Европа. Той бе отчетно-изборен. На него за първи път в своята история Камарата на строителите в България издигна своя номинация за управителното тяло на FIEC в лицето на заместник-председателя Венелин Терзиев. Кандидатурата на Камарата бе подкрепена от колегите от европейската федерация. За президент на FIEC бе избран Томас Шлайхер. В рамките на конгреса се проведе специална конференция, посветена на модернизацията на обществените поръчки в ЕС и на конкурентните пазари на Стария континент и в световен мащаб. Представител на екипа на евродепутата Марк Тарабела представи планираните в съюза промени в изключително актуалната и за нашата страна сфера. Беше обсъдена новата директива за обществените поръчки, която подготвят Европейският парламент и съветът. Модернизацията на нормативната база за възлагане на обществени поръчки трябва да търси баланс между опростяване на правилата, от една страна, и установяване на ефективни процедури с новаторски и устойчиви критерии за възлагане, както и осигуряване на по-широкото участие на малките и средните предприятия (МСП). Успешната реформа и прилагането на правилата за обществени поръчки ще спомогнат значително за ново инвестиране в реалната икономика и преодоляване на кризата в европейски аспект. 8 юни ЧЕЗ и КСБ отбелязаха няколко конкретни ползи и положителни резултати от задълбочилото се взаимно сътрудничество. Това стана на поредна среща между ръководствата на дружеството и Камарата в конферентната зала в централата на КСБ. Председателят инж. Светослав Глосов, изп. директор инж. Иван Бойков, зам.-председателят и вицепрезидент на FIEC Венелин Терзиев и председателят на ОП на КСБ – София, инж. Николай Станков приеха регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал и изп. директор на дружеството Стефан Апостолов. Докладал благодари на Камарата, че подкрепя ЧЕЗ в толкова важен момент за компанията. „Необходими са 200 млн. лв., за да може мрежата от 110 kW да бъде в нормално състояние“, заяви той. Председателят инж. Глосов постави на масата няколко наболели въпроса, отправени от българскитe строители. „Не са малко случаите, в които инвеститорите предпочитат сами да изграждат трафопостовете, вместо да чакат това да направи ЧЕЗ. Към нас се обръщат колеги, които се оплакват, че сроковете за присъединяване надхвърлят тези за изграждането на обектите. Така имаме готови построени сгради, които не са присъединени.Нека заедно помислим как да изчистим това“, предложи инж. Глосов. Той обърна внимание и на друг факт - много бавно текат сроковете за въвеждане в експлоатация на съоръжения, построени от ЧЕЗ. Последното нещо, на което строителите обърнаха внимание, бяха предварителните договори, които дружеството подписва с инвеститорите. 5 юли „Впечатлен съм от проекта „Ново Баку“ и не крия, че големите български компании с удоволствие биха дошли да работят при вас.“ Това заяви председателят на КСБ инж. Светослав Глосов през юли пред гости от Азербайджан. В централата ръководството посрещна Сиявуш Новрузов, председател на групата за приятелство Азербайджан - България в Мили Меджлиса (парламента) на Република Азербайджан, двама депутати - Рауф Алиев и Махир Асланов, и Теймур Асланов, главен експерт в парламента. „Запознахме се с ръководството на вашия парламент, научихме доста за вашата икономика и приоритетите на страната. Без икономика няма политика, затова е важно да работим в посока тя да се развива. Видях много сходни неща в страните ни и мисля, че ще направим всичко възможно тези срещи да дадат резултат“, каза Сиявуш Новрузов. Той също потвърди, че има поне няколко големи компании в републиката, които с удоволствие биха инвестирали в проекти в България, така както вече са го направили в Сърбия, Черна гора, Чехия. 8 август Ръководството на Камарата се срещна с представители на Немската строителна камара (Hauptveband der Deutschen Bauindustrie e.V. –HDB) и големи строителни компании от федералната република. На срещата, която се проведе в централата на КСБ, бяха обсъдени теми от общ интерес за строителните фирми от двете страни. Успешното партньорство и областите за сътрудничество между браншовите организации, предизвикателствата, с които се срещат български и немски контрагенти в търговете за обществени поръчки, както и добрите практики бяха част от въпросите, дискутирани на срещата. Тя бе в рамките на официалната правителствена делегация от Германия, водена от проф. Клаус-Дитер Шойрле, държавен секретар по строителството, транспорта и благоустройството на федералната република. 28 септември Пет от най-големите български компании представиха постиженията и възможностите си за работа зад граница пред гости от Катар. Водещ на българската делегация беше председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, а катарската страна се представляваше от шейх Абдулрахман ал Тани, министър на общините и планирането и принципал на държавната компания „Ашгал“ - главен изпълнител на всички проекти за модернизация на инфраструктурата в източната страна, придружен от посланика на Катар в България Н. Пр. Мохамед Али Алнуейми и служители от кабинета си. Инж. Глосов разказа за традициите на родните компании в дейността им в чужбина и за функциите на КСБ като орган, обединяващ работодателите в строителния бранш. Той отбеляза, че днес Катар се е превърнал в голяма строителна площадка и това се вижда още от самолета, откъдето посетителите могат да забележат изкуствените острови, газовите терминали, новия град на столицата Доха. В отговор шейх Абдулрахман ал Тани заяви, че нашият опит не е непознат за Катар, защото техни представители вече са посещавали България и са видели изграждането на софийското метро. „Надявам се да посрещнем български фирми в Катар и да намерим общи теми във връзка с инфраструктурни проекти“, допълни той. 21 ноември Инж. Светослав Глосов беше избран за заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Това стана на годишното събрание на организацията. Той е с двугодишен мандат. Огнян Донев беше избран за втори двегодишен мандат като председател на КРИБ. По думите на инж. Глосов това не е признание към личността, а към цялата Камара за нейната активна позиция по актуалните въпроси на деня и за нейното място в бизнеса на България. „КСБ се утвърди като най-силната и голяма браншова организация със своята активна роля в икономическия живот на страната. Виждането на конфедерацията за българския бизнес се изразява с мотото „Българският бизнес на светло“. Това е и целта на КСБ - да сведем до минимум сивия сектор. 12 декември Камарата на строителите в България и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, по-известен с името на проектната концепция, която разработва, БОРКОР, застават заедно срещу корупцията в обществените поръчки, стана ясно след срещата между ръководствата на двете институции, продължила повече от три часа на 12 декември. КСБ и БОРКОР се обединиха около тезата, че корупцията и бюрократичните тежести са основните отрицателни фактори в областта на обществените поръчки. Те подчертаха, че липсата на стандарт, ниският капацитет и желанието най-вероятно за корупционни практики водят до изкривяване на цялата идея за прозрачност и чистота на търговете. Трябва да има единни и ясни правила, да се изготвят колкото се може по-скоро типови условия за търговете, смятат ръководствата на двете организации.