КСБ

Браншовите организации в строителството: Необходим е нов инвестиционен климат

Създава се Съвет на председателите, определени са пет основни приоритета

Свилена Гражданска Създадоха Съвет на председателите на браншовите организации в строителството. В сградата на КСБ се събраха представители на всички камари и асоциации, обществено признати и законово регламентирани, свързани с ключовия за икономиката сектор - Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), както и на Националното сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ).

Срещата бе по инициатива на КСБ, КАБ и НСНИ. „Целта е да се съберат всички организации от бранша на едно място, да обединим усилия и да усъвършенстваме нормативната база, в това число и в сферата на обществените поръчки“, заяви във встъпителните си думи  домакинът инж. Светослав Глосов, председател на КСБ.

„Всички си знаем проблемите. През последните години не е отделен нито лев за развитие на кадастъра“, подчерта инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ. По думите му геодезическата общност е изправена пред тотален крах. „Смятам, че бе крайно време да се съберем браншовите организации и заедно да защитаваме общия ни интерес, който е и на държавата“, допълни той.

„Произвеждаме безработни. Необходими са ни промени в Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията и други нормативни документи. Съвместно можем да водим активна международна дейност и да търсим пазари навън“, заяви арх. Владимир Дамянов, председател на КАБ.

Според него с общи усилия трябва да се работи за задължително участие на експерти в комисиите по териториално-селищно устройство към местните власти. Той предупреди, че се използва политическата криза, за да се публикуват обществени поръчки с некачествени задания.

Председателят на КИИП инж. Стефан Кинарев подкрепи мнението, че трябва да има ясни правила в нормативната база и да не се допускат двуяки тълкувания. По думите му не може в законите да се залагат стандарти, а не минимални технически изисквания за обектите, както е в другите европейски държави.

„Строителството дърпа икономиката напред, то е показател за нейното развитие“, заяви инж. Светлана Гюрджеклиева, член на УС на БААИК.

По думите на инж. Емил Тодоров от БААИК без закон за надзорниците няма как да бъдат премахнати фирмите от 1 човек, които извършват работа само на хартия, а не посещават строителните обекти. „През последните години се наблюдава огромен дъмпинг при нас“, подчерта той.

„И брокерите се нуждаем от законова регламентация и очакваме вашата подкрепа“, заяви Иван Велков, председател на НСНИ.

„Заедно имаме по-голяма тежест пред институциите да променяме нещата. Четири години обяснявахме какво са типовите документи, докато не ги убедихме, че с тях не създаваме ограничения за участие в търговете, а спираме творчеството“, каза изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков.

На срещата се реши да се създаде Съвет на председателите на браншовите организации в строителството, в който да се разглеждат основните проблеми в сектора, да се излиза с общи становища пред институциите. Работата ще бъде по нормативните документи, касаещи строителния бранш – анализ, състояние и предложения за промени.

Друг приоритет е подобряването на бизнес средата и пазарните отношения, в това число адекватно заплащане на труда на участниците в строителния процес.

Съветът ще работи за професионално образование, висше и средно,  анализ и състояние на съществуващия пазар на труда, срещу младежката безработица, за стаж и квалификация на новите кадри. Същевременно ще се информира обществото за общите цели на браншовите организации, състоянието на бизнес средата, проблемите с потребителите. Сред основните приоритети е и стратегията „Европа 2020“ и мястото на строителния бранш в нея.

Към Съвета на председателите ще има координационен орган, който ще събира и ще обединява становищата на различните организации. До няколко дни ще е готова обща декларация, която ще бъде представена пред бъдещото служебно правителство.