КСБ

ОП-Бургас предлага превантивен входящ контрол при вписване в регистъра

„2009-а започнахме с амбициите и увереността от постигнатото през 2008 г., което изведе нашето областно представителство на едно от челните места в страната, защото не бяхме наясно с мащабите и дълбочината на започналата вече криза.” Така започва отчетът на ОП-Бургас, представен от председателя Димитър Янакиев на общо събрание в сряда. В крайна сметка обаче стана ясно, че въпреки кризата свършеното през годината изобщо не е малко. Отчетено бе увеличаване на прозрачността в работата на Областния съвет освен с привличане в заседанията на фирми - членове на ОП-Бургас, и чрез широко отразяване на приетите по-важни решения. Определена роля в тази насока има и създадената електронна страница в интернет (www.stroitelnakamara-bs.com)
Според строителите от Бургас в досегашната работа по регистрацията на фирмите в професионалния регистър го няма превантивния входящ контрол, защото напълно са игнорирани областните представителства, които са най-близо до участниците в строителния процес и най-добре познават възможностите на всяка една фирма, на всеки един управител и собственик.
„Смятаме за целесъобразно в правилника за функциониране на системата „професионален регистър” да залегне изискването при кандидатстване за вписване в регистъра да се изисква становището на областното представителство, както това става при приемането на нови членове. Подобно становище да се изисква и при изключване на фирми от професионалния регистър”, пише в отчета.
За изминалата 2009 г. регионалното бюро е изпратило в София за регистрация 72 нови фирми. В програмата на ОП е поставена задачата да бъдат привлечени като членове 20 нови фирми. „Не само че не успяхме да ги привлечем, но и значителна част от старите членове на Камарата заявиха отказа си от членство и не платиха годишния си членски внос. В крайна сметка Камарата бе напусната от 35 стари членове и останаха 128 строителни фирми”, се съобщава още в документа.
В края на 2009 г. е създадена комисия по етика с председател инж. Прокоп Паскалев. Постъпили са само две оплаквания за нелоялна конкуренция от фирми в община Царево, шест устни оплаквания от граждани на Бургас и едно разследване по молба на централата в София.
Първата грижа на областното представителство е била да установи регламентирани взаимоотношения с крайбрежните общини и областния управител. Връзките с община Бургас, които през 2008 г. са поставени на основа на подписан меморандум за взаимопомощ и общи действия, са продължили и през тази година. За другите черноморски общини в началото на годината са разработени подобни меморандуми.

Общото събрание на ОП-Бургас издигна кандидатурата на инж. Светослав Глосов за председател на КСБ.