КСБ

КСБ – атрактивен партньор за чуждестранни компании

Две срещи на  ръководството на КСБ отбелязаха активната международна дейност на Камарата през седмицата

Сериозни унгарски фирми обсъдиха с председателя на КСБ инж. Светослав Глосов переспективите за делово сътрудничество и реална работа за строителния бранш в двете страни. Унгарските колеги информираха председателя на КСБ за възможностите в Унгария да се създадат съвместни фирми, които да обединят потенциал и да печелят заедно реализацията на големи инфраструктурни проекти.

Зам.-председателят на КСБ Венелин Терзиев се срещна с представители на турския строителен бизнес. В разговор с гостите, някои от които се оказаха и тясно свързани с България, стана ясно, че те представляват и инвеститори, които вече имат осъществени бизнес начинания в страната.
Турските предприемачи имат сериозен опит и интерес да работят у нас при реализацията на големи инфраструктурни проекти в областта на строителството на пречиствателни станции за отпадни води. Имат завършени обекти още от
1978 г. Гостите представиха своите възможности в областта на околната среда.
Турските бизнесмени  изразиха своето удовлетворение от срещата с ръководството на КСБ.Още по темата

в следващия брой.