КСБ

Не могат да ни предлагат условия, от които фирмите губят

Г-н Янакиев, какви са очакванията ви за резултатите от този организиран от вас форум?
Искахме да обсъдим актуални проблеми в настоящия момент и някои мерки, които бихме могли да предложим на местната власт и централните органи. Очакванията ни бяха, че на тази среща ще присъстват повече хора. В нашия регион има 540 регистрирани фирми, а членовете на Камарата са 130. Но съм доволен, защото в настоящото тежко за нас време е много важно да се води диалог. В края на краищата нашата цел е всичко да бъде напълно прозрачно и правилата за строителите да бъдат спазвани.

Какво искате да посъветвате кметовете, които са поканени на срещата?
В община Бургас има много проекти, капиталовата програма е 150,180 млн. лв., но тези средства не са осигурени все още. Все още у някои общинари чувството е, че ще се загуби, ако се даде нещо на по-ниска цена. Било концесия или по линия на публично-частните партньорства, а то е обратното. Ако една фирма иска да направи нещо в полза на общината, тя не бива в никакъв случай да загуби. Макар и общината да спечели по-малко. А сега за повечето неща се искат огромни суми. Например за подземен паркинг в Бургас се иска цена, която не може да върне сумата, инвестирана в строителството, за 10-15 години напред.
От друга страна, ние правим предложения към общините за използване на евросредствата и там, където бихме могли да помогнем с проекти, например по т.нар. ЕСКО програми, сме готови да го направим и е добре това да се знае от кметовете. Общините разчитат, че за ефективност ще получат безвъзмездни средства, но тази помощ вече приключи и нещата зациклят. По ЕСКО програмите сумите се възвръщат 100% от общините, но на база доказана ефективност за 4 до 8 години. Естествено, че няма сметка, която да не се плаща, така че това не е страшно. Ползата за хората остава за дълъг период от време. А по линия на енергийната ефективност има много средства. По една от програмите на ЕСКО само в бургаския регион можеха да влязат 15 млн. лв., но не можахме да направим нито един проект поради изложената по-горе причина.