КСБ

Проблемите се изглаждат в диалог

Вярно е, че в последните години има доста обвинения срещу строителите, но в действителност строителите са хората, които изпълняват това, което им се зададе. Вие сте хората, които знаете проблемите на вашето съсловие, аз знам какви бяха рестрикциите преди години, знам как функционираше системата, при която първо се строеше, после се узаконяваше, системата, която допусна презастрояването на исторически градове като Созопол и Поморие, и съм убеден, че именно в диалога от първо лице можем да изгладим проблемите. Няма да забравя споровете, които съм водил с НИПК, и становището ми винаги е било, че има законно решение, което да удовлетворява и двете страни. Според мен за незаконното строителство голяма вина имат общинските ръководства. Те почти навсякъде се оправдават, че решенията в много от случаите са им налагани отгоре. Поддържам тезата, че колкото по-тежки са процедурите, толкова повече възможности за злоупотреби има.