КСБ

Председателят на КСБ на първа официална визита в Брюксел

От 13 до 15 септември председателят на КСБ инж. Светослав Глосов ще посети Брюксел, където ще се срещне с Улрих Петцолд, генерален директор на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и с ръководителя на отдел „България” на Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия - Реналдо Мандмътс. В делегацията на КСБ са включени още изп. директор на Камарата инж. Иван Бойков, членът на УС Николай Николов и Веляна Топалова - ръководител на Международния отдел на КСБ.
Сред темите, които ще бъдат обсъждани, са подготовката на Конгреса на FIEC през 2011 г., който ще се проведе в България, и актуални проблеми на усвояването на еврофондовете, касаещи строителния бранш.
Повече
информация
очаквайте
в следващия брой.