КСБ

Приеха отчета за дейността на ОП-Силистра за 2007-2010 г.

От 27 фирми, членуващи в Областното представителство на КСБ – Силистра, на отчетното събрание присъстваха представители на 19 от тях, това каза за в. „Строител” инж. Цанка Атанасова, председател на ОП на КСБ – Силистра. Тя направи отчет за дейността на областното представителство за периода 2007-2010 г., който беше приет единодушно. Анка Колева – експерт в звено „Регистър”, даде информация за работата на Регистъра. Беше приет и отчетът на Контролния съвет за бюджета на ОП-Силистра, както и проектобюджетът за 2010 г. При обсъждането на проектоустава повечето присъстващи се съгласиха с предложенията, направени от изпълнителния директор на КСБ инж. Иван Бойков и изразиха съгласие само с някои от допълнителните предложения. С тайно гласуване бяха избрани 3-ма делегати за Общото събрание на КСБ.