КСБ

ОП-Кърджали преизбра своя председател

Инж. Емил Младенов бе преизбран за областен председател на КСБ в Кърджали. Той получи доверието на всички 36 присъстващи представители на фирми. На проведеното общо събрание на областното представителство бяха избрани нови членове на Управителния и Контролния съвет. След тайно и единодушно гласуване областното представителство избра шест делегати, които да участват в Общото събрание на КСБ следващия месец.
След разисквания бяха приети отчетите на Областния и Контролния съвет. Не бяха обсъждани предложения за промени в устава на КСБ.