КСБ

ОП-Плевен прие бюджета си за 2010 г.

В дневния ред освен традиционните за отчетно събрание доклади - за изпълнение на работния план 2009, изпълнение на бюджет 2009 и доклада на КС, бяха приети планът и бюджетът за работа на областното представителство през 2010 г. Акцент в дневния ред бе и изборът на делегати за предстоящото Общо събрание на КСБ. Присъстващите с пълно мнозинство избраха седем управители на строителни фирми. С точка в дневния ред председателят на ОП-Плевен – инж. Розета Маринова, запозна колегите с постъпилите до момента предложения за промени в устава. Присъстващите коментираха голямото отражение на кризата в бранша, тежките последици върху работата на всички от забавеното разплащане на държавата и одобриха направеното от ръководството на Камарата с препоръката за продължаване в насока защита и отстояване интересите на строителите.