КСБ

КСБ започва обсъждане на проектозакона за строителството

Министерският съвет включи в законодателната си програма законите за устройственото планиране и за инвестиционното проектиране и строителството. Нормативните актове трябва да са готови до средата на годината

 Емил Христов  Ренета Николова  

Представяне на информация за изпълнение на решението на Общото събрание на Камарата на строителите в България за изработване на проекти на нов Закон за устройство на територията и на закон за строителството, изготвени от работната група към Камарата, е сред основните точки в дневния ред на заседанието на разширения УС на КСБ, което се провежда в Хисаря. На него инж. Светослав Глосов, председател на УС, ще представи основните текстове в документите. Предложенията за нормативни актове са изпратени на членовете на съвета, областните председатели, както и на арх. Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране.

Същевременно стана ясно, че правителството е включило в законодателната си програма законите за устройственото планиране и за инвестиционното проектиране и строителството, като те трябва да са напълно готови до средата на годината. Проектите ще бъдат подготвени от министър Иван Данов и екипа му. Информацията бе съобщена на редовното седмично заседание на кабинета, на което беше приета законодателната му програма за първото полугодие на 2014 г.

Целта на изготвените нормативни актове в сектора е създаване на честна и конкурентна пазарна среда чрез намаляване на административната тежест, бюрократичните процедури, повишаване на солидарността между фирмите в бранша, въвеждането на типови документи и процедури, регулиращи взаимоотношенията между участниците в строителния процес.

Разширеният УС прие отчетите за дейността на секциите на Камарата, както и отчета за дейността и годишния финансов отчет на „Вестник Строител” ЕАД. УС избра нов съвет на директорите на дружеството. Членът на Изпълнителното бюро на УС инж. Пламен Пергелов бе избран за председател, а за членове на съвета - инж. Иван Бойков и инж. Любомир Качамаков.

В дневния ред на заседанието са и избор на председател на Комисията по професионална етика, сформиране на работна група за изготвяне на промени в Кодекса за професионална етика и др.

Още за решенията на УС - в следващия брой на в. „Строител“.