Законът

Оптимист съм за развитието на съдебната система и върховенството на закона в България

Г-н посланик, Съединените щати активно подкрепят съдебната реформа в България, борбата с корупцията и организираната престъпност. Каква е моментната снимка на ситуацията, виждате ли положително развитие в някои сфери и къде трябва да концентрираме усилия?
Правителството направи някои изключителни и смели стъпки срещу организираната престъпност и корупцията. Откакто министър-председателят и неговото правителство поеха властта, те си поставиха като първостепенна задача борбата с организираната престъпност и корупцията. Смятам, че това е правилно решение.
Ако я няма основата - върховенство на закона, нищо друго в една страна не може да работи. От жизнено значение е българските граждани, както и чуждите инвеститори, да знаят, че в България има върховенство на закона. Затова аз поздравявам българското правителство за стъпките, които предприема в тази посока.
Но това е само част от проблема. Все още има много работа, която трябва да бъде свършена. Не е достатъчно само да се извършват арести, трябва да има и гаранции, че съдебната система действа. В този смисъл е нужна съдебна система, която да е ефективна, действаща. Нужни са съдии, които да са честни и квалифицирани за целите, които преследват. Да са безупречни.

Има ли закони, които работят добре в Съединените щати, а в България още не са приети. Например законът за лобизма. Бихте ли ни дали положителни примери за такива закони, които би било добре да действат и в България?

Всяка страна си има своите особености. Разбира се, че не бих могъл да препоръчвам България да приема закони само защото те действат добре в САЩ. Това е много специфична съдебна система, която действа тук, и не би могла да действа в САЩ, Великобритания или Германия например. Но в света има много добри практики.
Има елементи и от американската система, и от системите в други страни, които могат да бъдат много ефективни и в България.
Смятам, че една такава мярка, която в момента се обсъжда тук, е отнемането на незаконно придобитото имущество. Ако то е придобито незаконно, то държавата може да го конфискува. Разбира се, че този процес трябва да е много внимателно контролиран и законът трябва да е много прецизно конструиран, но това е важен инструмент в ръцете на държавата.
Друг въпрос, който се дискутира и по който, надявам се, ще бъде взето решение, е специализираният съд. Има аргументи „за” и „против” такъв съд.
От наша гледна точка и от опита, който имаме в Съединените щати, специализираният съд може да допринесе много за върховенството на закона. Специализираният съд, специализираните отделения в съда са доказали своята ефективност в много области. В САЩ например една от областите, където този съд е много полезен, е семейното право.
Тук, в България, тази област би могла да бъде борбата с организираната престъпност и корупцията. Има много страни, които притежават опит в тези области. Надявам се България да може да вземе най-доброто от техния опит и от опита на САЩ, адаптирано към местните особености, и съм убеден, че това ще допринесе сериозно за върховенството на закона тук.

Оптимист ли сте за съдебната реформа в България?
Аз съм оптимист по отношение на реформата и по отношение на развитието на съдебната система и върховенството на закона в България. Дълго време в България имаше проблеми с престъпността, с корупцията, със съдебната система, която не е толкова ефективна, колкото е необходимо. Убеден съм, че на хората в България вече им е писнало! от това. Те искат съдебна система, която да работи. Искат улици, които да са сигурни. Искат безупречни съдии. Те искат върховенство на закона.
И това не е нещо, което правителството налага на хората. Аз пътувам из страната и мога да кажа, че хората вярват във върховенството на закона. Те искат да се решават техните проблеми с престъпността и корупцията, да бъде отнета властта от организираната престъпност и от олигарсите и тя да се върне в ръцете на хората. Затова е важно да се продължи в посоката, в която правителството върви.
Безспорно не би могло този проблем да се реши за един ден, за една седмица или за една година. Това е въпрос на упорита работа за един продължителен период от време. Но това е вярната посока. Не може да има отстъпление. Аз съм оптимист, че с това желание на правителството ние скоро ще видим подобрения.

Какви съвети и пожелания ще отправите като посланик към държавните институции, бизнеса, гражданите на България?
На първо място бих искал да отправя един ясен сигнал на подкрепа към правителството и бизнеса в България. Аз вярвам, а и виждам, че и българите вярват, че много от стъпките, които правителството предприема по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията, са стъпки, от които България има нужда за налагането на върховенството на закона. Безспорно те трябва да бъдат обсъждани. Трябва да има дискусия по всички тези мерки. Може да има и несъгласия, но това е здравословно, така работи демокрацията
Смятам, че когато се водят такива дискусии, когато американските, а и другите бизнесмени виждат, че има ангажираност по отношение на налагането на върховенството на закона, бизнесът изпитва доверие.
Да, ние преживяваме трудни времена в икономиката - в България, в Европа, в САЩ. Но налагайки тези принципи на върховенството на закона, засилвате доверието у американския бизнес и у другите да дойдат и да работят тук. И мисля, че през следващите години ще видите една устойчива, много конкурентоспособна, развиваща се икономика.
Аз съм оптимист в това отношение. Ще видите, че американският бизнес ще бъде привлечен от България като добро място за инвестиции.
Вярвам, че не само това правителство, но и бъдещите правителства ще налагат върховенството на закона.
И не защото трябва, а защото българският народ иска това. Българите искат своите улици спокойни, искат съдилищата да работят и искат американският и европейският бизнес да дойдат тук, да създават работни места и да тласкат икономиката напред.
Аз съм голям оптимист в това отношение. И ако трябва да отправя някакво пожелание, то е, че са необходими упорити и постоянни усилия, нужна е визия за посоката, в която правителството да върви - към върховенството на закона, развитието на икономиката и други сектори. Упорити и постоянни усилия за постигане на тези цели.