КСБ

МИП внася промените в ЗУТ в Министерския съвет

Министър Иван Данов се срещна с ръководствата на браншовите организации от сектора за последни предложения по текстовете

Емил Христов  

„Негативната тенденция да се атакуват издадени разрешителни за строеж и общите устройствени планове е крайно опасна, защото така ще изгоним инвеститорите от България. Нужни са ни стабилни държавни актове и създаване на система от закони в целия сектор, обхващащ проектирането, строителството, реализацията и контрола, които да направят инвестиционния процес предвидим. Ще бъде разработена и стратегия за развитието на инвестиционното проектиране.“ Това заяви на среща с браншовите организации в Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) ресорният министър Иван Данов.

В нея от страна на Камарата на строителите в България (КСБ) участва председателят инж. Светослав Глосов. На срещата бяха и арх. Владимир Дамянов - председател на Камарата на архитектите в България, инж. Стефан Кинарев - председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, арх. Веселин Рангелов от Съюза на ландшафтните архитекти, както и председателят на Камарата на инженерите по геодезия инж. Ангел Янакиев.

Съюзът на архитектите в България (САБ) бе представен от арх. Георги Бакалов.

По време на разговорите министър Данов поиска становищата на съсловните организации по готвените промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Той подчерта, че все още има време аргументирани предложения да бъдат включени в окончателния вариант на ЗИД на ЗУТ преди внасянето му в МС, което ще се случи през предстоящата седмица. „Подготвихме вариант, който може да бъде променян. Споделяме едно мнение - този закон е труден за ползване. Задачата ни е да облек­чим проектантския и строителния процес“, обясни арх. Данов. В отговор от браншовите организации заявиха, че до дни ще внесат в МИП своите предложения. Иван Данов обяви намерението си да организира всеки вторник тематични срещи с организациите, за да бъдат дискутирани най-наболелите проблеми на бранша.

Министърът изрази притеснението си, че има забавяне в работата по промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), който беше една от най-дискутираните теми на срещата. Именно ЗОП ще бъде във фокуса на разговорите следващата седмица. „Работим по подготовката на наредба за обществените поръчки в строителството, но трябва да видим последния вариант на ЗИД на ЗОП, за да можем да я свържем с него. Важно е наредбата да стане факт, за да се преодолеят редица проблеми в строителния бранш“, допълни арх. Данов. Инж. Светослав Глосов напомни, че Камарата е поела инициативата и е превела немския правилник за строителство, както и че е готова да го сподели с другите браншови организации, за да почерпи страната ни опит от него. Участниците в срещата се обединиха около тезата, че промяната в ЗОП, свързана с въвеждането на ин хаус поръчките в строителството, е изключително вредна и ще донесе само негативи.

По-бавно от очакваното се движи и изпълнението на поръчките на Агенцията по геодезия, картография и кадас­тър за изготвяне на кадастралната карта и кадастралните регистри, стана ясно още на срещата. За друг основен приоритет на МИП – разработването на общи устройствени планове за всяко населено място, обаче има осигурени средства.

На срещата беше обсъден и въпросът с възможността да бъдат осигурявани държавни гаранции на строителни фирми, търсещи пазари в чужбина. Като евентуален вариант министър Данов вижда опция, при която договорът се сключва от държавна строителна компания, а тя наема като подизпълнители частни фирми. „В близките до нас страни се търсят строители и проектанти. В повечето от тях има готови строителни планове за десетина години напред, което за нас означава доб­ро бъдеще. Браншовите ни организации трябва да си проправят път натам“, посочи министърът.

Обсъден беше и проб­лемът с кадрите, които излизат от висшите учебни заведения. Общото мнение бе, че е необходима промяна в системата на обучение, така че на пазара на труда да излизат специалисти, които са добре подготвени и имат нужната практика.