КСБ

Проектът „Аз мога да строя” става национален

Стартиралият в началото на април 2009 г. проект „Аз мога да строя” на пловдивското областно представителство на КСБ е на път да стане национално представен. Досега в проекта участваха пловдивските професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия и тази по строителни технологии


На среща в столичното областно представителство на КСБ, където домакини бяха председателят инж. Николай Станков и неговият заместник Васил Вутов, председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов, запозна колегите си и гостите от ПГСАГ- София, инж. Доротея Дончева и нейната заместничка инж. Христина Любенова с благородните цели на пловдивския проект. Емоционалното експозе на Пламен Иванов впечатли педагожките, защото те видяха в лицето на българските строители съмишленици в професионалното изграждане на бъдещата строителна смяна. В срещата участва и зам.-председателят на КСБ Венелин Терзиев.
„Да направим от добри хора добри специалисти! В това е смисълът на надграждането, към което се стремим”, мотивира своите тези Пламен Иванов. Преминавайки през всичките етапи и дейности на строителството, всеки от участниците в „Аз мога да строя” открива и развива своя талант, избира си реалното място в бъдещата професия. Затова в проекта младите специалисти преминават през всички етапи на строителния процес – от проектирането, защитата на идейния проект пред инвеститорите, създаването на работен проект, до реализацията на одобрената идея.
Инж. Станков приветства идеята на колегата си от Пловдив и предложи към благородната кауза да се включат и международните контакти на софийското представителство в целия балкански регион. Отговорник по реализацията на „Аз мога да строя” на национално ниво от София става Васил Вутов. Радостното е, че идеята на пловдивските строители има последователи в Русе, Бургас, Сливен, Стара Загора.
От разговорите стана ясно, че участниците досега в пловдивския проект до един са приети във ВУЗ. Същия ден, на заседанието на разширения Управителен съвет на КСБ, председателят на КСБ инж. Светослав Глосов предложи и УС единодушно гласува Пламен Иванов да отговаря за професионалната подготовка в КСБ.