Интервю

НК И КСБ работят съвместно за повече сигурност на гражданите и бизнеса

Роден е през 1960 г. в София.
През 1988 г. завършва право и факултативно журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”.
Повече от 20 години работи като нотариус. Бил е председател на Контролния съвет на Нотариалната камара. През 2007 г. е избран за председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, а през 2010-а е преизбран за втори мандат.
Юрист на годината за 2009-а. Зам.-председател на Международния институт за история на нотариата в Париж.
Член на неправителствената организация Клуб „Журналисти срещу корупцията”.
Семеен, има две деца.


Г-н Танев, очаква се промените в закона за нотариусите и нотариалната дейност да влязат в пленарна зала днес. Те регламентират плащането на всички сделки с имоти по банков път. Чуха се обаче и гласове, че едва ли не нотариусите ще спечелят нещо от това, че това е лобистки закон. Така ли е наистина?
Той е лобистки закон, в смисъл че ще спечели държавата, а не нотариусите. Законът е изцяло в интерес на държавата, защото неговите цели са борба с прането на мръсни пари - точното данъчно облагане, точното установяване на фискалните задължения, както и за борба с измамите с недвижими имоти. Това са целите на закона, които според мен са и цели на държавата и на цялото общество. Банковото плащане не е цел на закона, то просто е средство, с което да се постигнат тези цели. Мога да кажа, че единствено в България от европейските страни все още съществува законовата възможност да се извършват плащания по отношение на недвижим имот в брой. В интерес на истината тези плащания са силно намалели, но все още законовата възможност съществува. Доколкото знам, и в съседна Македония от преди три-четири години вече, въпреки че не е член на Европейския съюз, извършват сделките само по банков път, и това изобщо никога не е било предмет на дискусия, то е нещо съвсем нормално за повечето страни в света. Не знам защо си мислите, че нотариусите лобират за този закон, напротив, ние искахме много по-строг модел. Предложихме депозитна каса - стопроцентова кредитна институция, която е държавна собственост. Парите по сделката минават задължително през тази каса, докато не бъдат извършени всички необходими проверки касаещи имота. Държавата управлява тези пари в рамките на няколко седмици, месец, гарантира ги. Всъщност не само ги гарантира, а ги инвестира, като подпомага строителни фирми, малки и средни предприятия. Във Франция за една година по този начин са изградени над 10 000 жилища. Резултатът е част от парите по сделките да се инвестират именно в строителство. Не може да има имотни кризи като в САЩ и т.н. Но в интерес на истината това е един строг модел, за който може би още е рано и не сме готови. Най-естественото, което може да се направи в този момент, е извършването на сделките по банков път. Поставят се различни въпроси. Каза се, че това ще оскъпи сделката - да, естествено, че ще оскъпи сделката. Всички такси - местни, държавни, т.нар. професионални такси, таксите за посредници, нотариуси, за вещи лица, за адвокати, те също би трябвало да бъдат върху ефективната цена, която се разменя между страните. Но това са неща, които са неизбежни. Имот не се прехвърля всеки ден и действително, както трябва да е ясна собствеността, така трябва да е ясна и сумата, която се плаща за нея. Трябва да е ясно, че и в момента съществува възможност за търсене на отговорност за лицето, което прикрива цена. Много пъти граждани ме питат дали носят някаква отговорност, ако не посочат реалната цена на имота, и отговорът е „да”, това не е някакво малко нарушение, а си е сериозно престъпление. Един имот, ако е с цена, да кажем, 100 хил. евро, дължимият местен данък примерно е 5 хил. евро, но ако в акта се посочи не 100 хил. евро, а 10 хил., тогава местният данък ще е 500 евро и ще се спести примерно 4500 евро местен данък - това са 9 хил. лева. Укриването на данъци си е едно сериозно престъпление. Другият вариант е изобщо да не се плаща местен данък при сделките с недвижими имоти. Ако действително това тежи, много просто е да се освободи от местен данък. Но тази хипотеза явно, че няма да стане никога, защото местният данък е второто по значимост перо в бюджета, което формира местните и общинските бюджети. Другото, което може да стане, е да няма твърда ставка. Данъкът трябва да е пропорционален, на по-големи суми да намалява. Трябва да има един минимум. При продажба на имот да е не по-малко от 10-20-50 лв., за да има справедливост. Отделно трябва да се помисли и за освобождаване от данък общ доход, който е предвиден - да се ограничат хипотезите, при които се дължи този данък, именно за да се насърчат страните, за да не влизат в разходи, защото това са им големите разходи. Според мен необходимо е: редуциране на местния данък, намаляванети в определени хипотези освобождаване от данък общ доход и данък печалба да върви паралелно с обявяването на истинските цени и с въвеждане на банковото плащане.

Има ли, г-н Танев, някоя европейска страна, в която да е разрешено да се закупуват имоти с пари в куфарчета, чанти, чувалчета и торбички? Защото тук дори сред депутатите има привърженици на тази вече екзотична за ЕС практика?

Не, категорично няма. Ние много пъти сме го коментирали и това отдавна не е проблем. Може би директно след Втората световна война да, но оттогава все пак са минали 65 години, или може би в някоя изостанала държава, но в Европа, естествено, това не се коментира. Имаше, доколкото знам, един случай преди години в Испания, но той е бил пак против закона. Бяха открили фалшива нотариална кантора и чужди граждани бяха платили в брой и естествено, бяха загубили парите. При всяка стока, която се заплаща в брой, всеки бизнесмен знае, че рискът от измама нараства неимоверно, по-голяма е вероятността за измама, отколкото да се сключи сделката.

След приемането на промените в закона, какви ще бъдат реално последствията за гражданите и бизнеса при сделките, т.е. какво трябва да знаят? Какви ще са конкретните функции на нотариуса, как той ще удостоверява преводите?

Нотариусът ще архивира платежните нареждания, които доказват, че плащането е извършено по банков път. Това е в проекта на закона. Гражданинът трябва да подпише една декларация за съответствие на цената, като тука е правният спор - дали тя да бъде в нотариалния акт, или извън него. Ако е извън нотариалния акт, тя ще оскъпи в известен смисъл сделката. Ако е в акта, няма да я оскъпи директно. Правно няма никакво значение, защото човек носи наказателна отговорност не за това дали декларацията е на отделен къс хартия, формат А4, или е инкорпорирана в акта. Той носи наказателна отговорност за даденото изявление, за което си полага подписа. Няма писано правило (а и в момента е практика – например декларацията, че имотът не е възбранен по ЗОПДИППД) такъв тип свидетелстващи изявления да са в акта. Естествено, че тази декларация може да е в акта. И по този начин ще се икономисат разходи за самата сделка.

Подготвят се и други промени, които също предизвикаха доста дискусии. Те са свързани с удостоверенията за наследници и промяната на начина, по който се издават. Може би е добре да обясним защо така се възбудиха различни мнения по тази тема?
От неразбиране, защото удостоверението за наследници не е просто една бележка, която да се изважда от общината. Това е документ, който е съвсем различен от всички други документи, които издава Службата за гражданско състояние. Той удостоверява наследственото правоприемство. Той има стойността, образно казано, на нотариален акт. При него се удостоверява преминаване на имущество от починалото лице на други лица и е единственият документ, който удостоверява този факт извън нотариалния акт.

Говори се, че общинските служители допускат къде умишлено, къде от незнание доста грешки в удостоверенията.
Да, действително има грешки, но те в крайна сметка не могат и да се нарекат грешки, защото в момента за точно този документ няма писано правило как да се издава и няма процедура. Няма ли процедура, не може да има и грешка. Просто така е неглижирано издаването на този документ. В интерес на истината лицата, които се занимават с измами с недвижими имоти, знаят това и често пъти тези документи са обект на фалшификации, един път като документ, друг път пък гражданите попълват декларация с неверни данни, с невярно съдържание, укриват някои наследници, за да получат сами наследственото им имущество. Многобройни са случаите на измами, включително и от тази седмица, с удостоверения за наследници. Точна статистика няма. Това, което бе изнесено на Националната конференция за противодействие на измамите с недвижими имоти от адвокат, началник дирекция към МВР, прокурор, е, че при всеки случай на измама винаги имаше по един пример за фалшиво удостоверение за наследници. И беше прието, че това трябва да се промени.

Какво предвижда новата уредба?

На практика ние вече имаме достъп до регистъра за гражданско състояние. Той ще стартира след около месец и ако се приеме тази процедура, нотариусът да издава удостоверение за наследници, вече ще има лице, което ще носи действителна отговорност, включително имуществена, каквато е на нотариуса. Освен това нотариусът ще удостоверява квотите, наследствените дялове, нещо, което при много наследници не е лесна работа, може часове да се занимаваш, по-сложно е, отколкото решаване на едно судоку. Другото, което е важно, е че ще се вписва, ще се обявява пред широката публика удостоверението. Това означава вписването. Нотариусът може да го извършва безвъзмездно, заверявайки го в нашата информационна система, която е публична. Всеки държавен служител, който има правен интерес, всеки държавен орган може да подаде заявка и да има безплатен достъп в реално време и ще може да извършва справки в нашата информационна система. А гражданинът, ако иска да провери нещо, ще трябва да плати нормалната такса за справки - 2 лв., за да се увери за определен факт. Така че не се касае за някакви големи разходи. Всеки практикуващ юрист знае, че това е сложна и отговорна работа - да си сложиш подписа под такъв документ, който удостоверява наследяването. Последният проект предвижда свидетелствата за наследници по права линия да си останат в общините. Нотариусът ще издава само тези удостоверения за наследници, които са от трета до шеста линия на наследяване, т.е. такива, които са сложни. Там, където са по права линия, където са малък брой наследници - остават в общините. Това са на практика повечето удостоверения за наследници. По принцип е пропуск в нашето законодателство, че досега не се е обърнало внимание на тази процедура, че се издават удостоверения толкова бързо и неглиже. Навсякъде в Европа се издават с месеци, дори има специални частни фирми, които издирват наследници. С колегите от Русия говорихме, там има и минимален срок от смъртта на лицето - шест месеца, в които може да се издаде удостоверение за наследници, изчаква се. Навсякъде в европейската практика този документ се издава или от съд, или от нотариус. Таксата, която се предвижда, не  е голяма, и аз не мога да кажа, че всичките нотариуси с удоволствие ще издават тези удостоверения за наследници, защото се изисква много труд и много отговорност, ако в крайна сметка се приеме този текст. Но основното е, че той ще помогне на България след време, защото вече се подготвя нов европейски регламент за издаване на единен сертификат за наследяване и страната ще премине бързо към него, но дори да нямаше такъв европейски регламент, гледайки към нашия вътрешен правов ред, ние пак би трябвало да обърнем внимание на този въпрос.

Работите съвместно с КСБ по редица проблеми. Какво предстои сега, какво подготвяте?
Ние имаме инициативи за дребни законодателни промени с голям ефект. У нас, както знаете, най-трудно се изпълняват дребните неща. Ние като правоприлагащи юристи се сблъскваме всеки ден с проблемите, които дадени текстове в законите носят след себе, тъй като нотариусът контактува директно с гражданина. Нормално е той да търси промени в законите и да ги предлага. Най-скорошното предложение за промяна, е това, което подготвихме съвместно с КСБ за уреждане на статута на паркоместата. На някого може би му се е видяло дребна промяна, но тя си е съществена, защото няколкостотин хиляди български граждани имат паркоместа, но статутът на тези паркоместа, един път като вещ, един път като право, не е уреден в нашето законодателство и се поставят много проблеми при ипотекиране, при наследяване. Има много спорове и това води до несигурност. А е нещо, което може да се преодолее. Ние проведохме работна среща, на която беше проф. Методи Марков, отделно се консултирахме с проф. Владимир Петров, с проф. Георги Боянов, имаше представители на кадастъра, на Агенцията по вписване и така изградихме една визия, която не е някакъв конкретен текст, ние имаме идеи и с председателя на Камарата на строителите инж. Глосов подготвихме съвместно писмо, което изпратихме до различни държавни институции - МРРБ, Народното събрание и т.н., за да се изработят конкретните текстове. Заедно с КСБ работим за повече сигурност на гражданите и бизнеса.