КСБ

Преизбраха за председател на ОП в Кюстендил Атанас Кирилов

Общото годишно отчетно събрание на КСБ в Кюстендил преизбра за председател втори мандат на областното представителство инж. Атанас Кирилов. За него гласуваха всички 22-ма управители на фирми, членове на КСБ, които присъстваха на форума на 30 април. Гост бе зам.-председателят на Камарата на строителите - Венелин Терзиев.
Инж. Атанас Кирилов запозна присъстващите с отчета за дейността на областното представителство за периода на неговия мандат. В този отчет той отбеляза обръщението до министър-председателя Бойко Борисов и исканията от бранша, взети на разширения УС на КСБ във Велинград. Инж. Кирилов акцентира на реалното сътрудничество с кмета на общината Петър Паунов, но спомена, че не може да се похвали с такова сътрудничество в останалите общини на областта.
Кирилов отбеляза и това, че доказателство за добрата работа на екипа в ОП-Кюстендил е фактът, че при проверките на фирмите не са констатирани никакви нарушения на законовите разпоредби за вписването им в ЦПРС.
Евгени Таушанов - председател на КС, отчете дейността на контролния съвет и отбеляза взетите решения от проведените заседания през периода.
На събранието бе взето решение за внасяне на предложение за изменение на Закона за Камара на строителите (ЗКС) и Правилника за вписване в ЦПРС. Общото събрание одобри и предложение за разплащанията на ДДС. Уточнено е, че членовете на ОП-Кюстендил ще се събират през месеците март и ноември.