КСБ

Български фирми могат да участват в енергийните проекти на Йордания

Автор Веляна ТопаловаНа 13 октомври българските строители се срещнаха с представители на йорданското Министерство на енергетиката и минералните ресурси в лицето на инж. Уиджан Рабади, директор на отдел „Ценообразуване”, г-н Джибрил, както и на генералния директор на Йорданската национална енергийна компания, д-р Галеб Маабрех.
Д-р Маабрех представи на българската делегация последните реформи, целящи либерализирането на енергийния пазар в Йордания, както и най-новите проекти в сферата на енергетиката. Г-н Джибрил даде подробна информация за политиката за енергийна ефективност на Кралството. В Йордания няма местни източници на енергия и 96% се внасят отвън, което представлява 20% от БВП на Кралството. В тази връзка правителствената стратегия е насочена към намаляване на тази енергийна зависимост, като крайната цел е да се стигне до 10% енергия от възобновяеми източници до 2020 г. За да се подпомогне тази стратегия, в Йордания е приет закон за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, в който е заложен и фонд за финансиране.
Г-н Джибрил разясни на делегацията предстоящите проекти в областта на ветрогенерираната енергия. В момента има 2 текущи проекта, единият с капацитет 40 мегавата, който е на последен етап в преговорите с гръцка фирма изпълнител. Вторият проект е за мощност 90 мегавата, като офертите за изпълнители ще се събират до 7 март
2011 г. Г-н Джибрил отправи покана към българските фирми да се включат като подизпълнители към 16-те фирми в късия списък за проекта. Цялата информация може да се намери на сайта на министерството:
https://www.memr.gov.jo/Default.aspx
Другата група проекти, които бяха представени, са тези за производството на соларна енергия. В Йордания има добри условия за добив на енергия по този начин и проектите в тази област са финансирани от Световната търговска организация, Френската банка за развитие и Европейската инвестиционна банка. Проектите с геотермална и хидроенергия са ограничени в Йордания.
Инж. Рабади представи проекта за независимо производство на енергия, както и перспективите за реформиране на сектора за доставки на енергия към крайните потребители. В Йордания няма находища на природен газ и страната внася 90% от потреблението си от Египет. В момента се проучват възможнос-тите за добив на петрол в 8 блока – 4 са дадени на концесия, а другите 4 остават свободни.
По инициатива на председателя на КСБ инж. Глосов представителите на йорданското министерство на енергетика потвърдиха, че предстои изграждане на атомна електроцентрала и избор на технология за построяването й.
Инж. Глосов предложи помощта и опита на българските фирми в тази сфера и покани йордански фирми на обучение у нас.
Както в. "Строител" вече ви информира в миналия брой между КСБ и Йорданската асоциация на строителните предприемачи (JCCA) беше подписано споразумение за сътрудничество.