КСБ

Видях пътя, по който ще постигнем европейско качество

Г-н Стоянов, как оценявате участието си в проекта на КСБ?
Това е много добра инициатива, нещо, което трябва да се развива. Важно е за нашето строителство да се инвестират средства и време за обучение на всички нива. Има много неща, които у нас са занемарени и сега му е времето да им се обърне внимание.

Какво ви впечатли в Германия?
Посещенията в професионално-учебните центрове. Това е много сериозна система, изграждана с години, и единственият път, по който трябва да се върви, за да постигнем европейското качество. Там хората получават системни знания, които се превръщат в сръчности и умения, а накрая формират дълготрайни навици.

Върху какво се акцентира при обучението на кадри в Германия?
Там се набляга както на самата област, където трябва да е квалифициран даден човек, така и на съседните зони, на квалификация и това е ценен опит за нас. Сис-темното придобиване на навици и знания трябва да е свързано не само с материята, в която е обучението, но и с такива контактни зони. Например един специалист по гипсокартон трябва да знае тези преди него какво правят. Да знае какво да очаква от тях, как неговата работа се влияе от тях. А също така как работата му влияе на другите след него.
По отношение на управленските кадри се осъществява целенасочено обучение по управлението на конкретен проект, как се работи с ПСД и графици, как работят различните подизпълнители и специалисти на даден обект. При едни подобни следващи прояви, пак казвам, трябва да се наблегне на обучението на нашите мениджърски кадри в тази насока.

Успяхте ли да се запознаете с нови методи на обучение?
Видяхме нови методи, чиято цел е изграждане на нова управленческа култура, като водещи мотиви са ефективността и качеството. Въпросът за качеството беше изтъкнат на няколко срещи в Германия. За тях е важно с качеството да се издига имиджът на бранша. А какво да кажем за България? Строителството за много хора е синоним на нещо лошо. Това носи търговски вреди и нагнетява излишно напрежение в обществото по някои големи проекти. За да имаме качество, трябва да имаме качествено управление, което идва от качествените управленски кадри.

Как намерихте време да се включите в проекта?
Винаги в нашата работа си мислим, че няма време. А всъщност за образование и усъвършенстване време винаги трябва да се намира. Ако успеем, това много бързо ще се отрази на самото строителство и на качеството му. Човек трябва да се учи постоянно. Това беше нова форма на обучение. Трябва да се направи нещо повече по линия на Камарата за обучението у нас. Не само обучение на специалисти по ЗБУТ. От една страна, Камарата трябва да се фокусира в обучението на мениджърски кадри. От друга, да бъде инициатор на действия в областта на професионалното образование.

Какво друго от проекта ви заинтригува?
Интересното при такива прояви е не само това, което групата вижда, а и обменът на информация и дискусии вътре в групата. Там също може да се стигне до добри идеи. Един чужд опит не може директно да се копира. Ако той се проектира вътре в рамките на една такава група, резултат може да се намери бързо. Обсъдихме конкретни проблеми и идеи в групата. Всеобщо беше мнението, че сега в условията на криза, е времето да обърнем повече внимание на обучението на всички нива.