КСБ

Немски опит за наши мениджъри по европейски проект

В бр.19 на вестника ви представихме проекта на КСБ „Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри на МСП от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене” – Construct-M. Както вече ви информирахме той е по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Леонардо да Винчи” и е насочен към практическото обучение и усвояване на знания и умения за управление на строителни фирми от средния бизнес, методологически и мениджърски знания, e-learning и иновации в сектора. Организацията домакин бе Федерацията на строителната индустрия Северен Рейн-Вестфалия, която е регионалното сдружение на Централния съюз на немската строителна индустрия (Hauptverband der Deutshe Bauindustrie – HDB), с който КСБ има дълготрайно сътрудничество.
Участниците пък са категорични, че инвестирането в човешките ресурси и особено в продължаващото професионално обучение на ниво предприятие е изключително важно, предвид високата мобилност в сектора, и не само с оглед на строителните обекти, но и между самите строителни фирми. Затова в няколко поредни броя в. „Строител” ви представя впечатленията на част от участниците.

  • УТОЧНЕНИЕ

В предишния брой е допусната фактическа неточност в интервюто за проекта с г-н Пламен Иванов, фирма „Идея Лукс”. То е заменено с това на г-н Дамян Стоянов от фирма „Стоа”. Редакцията се извинява за грешката и причинените от нея неудобства. Интервюто с г-н Дамян Стоянов публикуваме в настоящия брой.