Новини

КСБ и БАВ ще работят за реформата във ВиК сектора

Двете организации събраха над 250 представители на възложители, бенефициенти и изпълнители на четвъртата конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР“

Екип в. „Строител“ Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите ще работят за осъществяване на реформата във ВиК сектора. Това стана ясно по време на четвъртата конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР“.  Форумът бе организиран от КСБ и БАВ, с медийното партньорство на в. „Строител“. Той събра над 250 представители на възложители, бенефициенти и изпълнители. Конференцията бе открита от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ, и  инж. Иван Иванов, председател на БАВ. С презентации в програмата се включиха зам.-кметът на Столичната община Ирина Савина, Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ, Радослав Русев – съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Ренета Георгиева, в.и.д. изп. директор на ­ПУДООС, инж. Добромир Симидчиев, председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ, Павлина Евтимова - експерт, Дирекция „Договориране по ПМРСР“, Божидар Попов, експерт, Дирекция „Оторизация на плащанията по ПРСР“ към Държавен фонд „Земеделие“, и други. Във форума взеха участие членове на УС на КСБ, и областни председатели. „Неизвършената реформа във ВиК отрасъла създава проблеми при изграждането на обекти по Оперативна програма „Околна среда“. Необходимо е да реализираме мерките, заложени в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България, и изискването на ЕК във всяка област на страната да бъде определен единен ВиК оператор“, заяви при откриването на конференцията инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ. „Крайно време е да се реализира законодателната реформа, за да избегнем риска от 3-годишен период без европейско финансиране в сектора. Трябва да търсим междинно изпълнение на вече готови и минали одобрение проекти“, добави той. „Най-сериозният проблем през 2014 г. бяха спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Забави се изпълнението на много от проектите и това постави в затруднена ситуация строителните фирми, които трябваше да продължат да се разплащат с доставчиците и подизпълнителите. Не бих казал, че съм оптимист за новата оперативна програма, но не съм и песимист. Причината е, че ОП „Околна среда 2014 - 2020” все още не е одобрена от ЕК. Донякъде държавата може да намали забавянето, ако започне авансово да финансира проекти по „ОПОС 2014 - 2020” и стартира процеса по възлагане по-рано. Добре би било новите обекти да се изпълняват на инженеринг. Според нас това е най-ефективният и изгоден вариант на възлагане“, обясни инж. Глосов. Той връчи становището на Камарата на строителите в България в подкрепа на реформата във водния сектор на министрите Ивелина Василева и Лиляна Павлова. „Вече трета година съвместно с нашите партньори от Камарата на строителите в България и с активното участие на в. „Строител“ успяваме да съберем експертите във водния сектор - хората, които ежедневно работят за развитието на отрасъла, за да обсъдим какви са предизвикателствата при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР и какво можем да направим, за да бъдат те по-успешни“, заяви инж. Иван Иванов в приветствието си към участниците във форума. Според него сред основните проблеми в процеса на реализация са лошата комуникация между различните участници в процеса. „Необходимо е да се дискутира и въпросът за последващата експлоатация на новите съоръжения и по-конкретно, ако има дефекти, как ще се процедира за отстраняването им. Поддръжката им е отговорност на ВиК операторите, а те не са страна по договора към настоящия оперативен период“, коментира инж. Иванов. „Предстои ни много работа, преди да започнем реалното изпълнение на проекти по „ОПОС 2014 - 2020”, и най-вече нелека реформа във водния сектор. Промените трябва да подпомогнат процеса, а не да го забавят. Необходимо е да се решат въпросите за определяне на минималните цени на ВиК услугите, да се осигурят средства за съфинансиране на проектите на операторите, тъй като те трябва да укрепнат административно, за да бъдат бенефициенти. Това може да отнеме до година и половина. Очаквам да има известно забавяне. Споделям напълно опасенията на строителните компании, че в следващите две до три години е възможно да няма реално изпълнение на обекти. Положителното е, че заложените средства в „ОПОС 2014 – 2020“ не са по-малко спрямо предходната оперативна програма и строителите отново ще имат възможности за работа“, добави инж. Иванов. По думите му в Румъния процесът по усвояване не е протекъл по-добре, но там ВиК операторите са били бенефициенти. Тази роля те ще поемат у нас през програмния период 2014 – 2020. „Румънските експерти биха могли да ни бъдат много полезни, тъй като ние ще следваме логиката, която се прилага при тях, затова трябва да се запознаем с техните проблеми и да не допускаме да ги повторим“, подчерта председателят на БАВ. „Ще ни трябват много смелост и съвместни усилия, за да продължим всички дейности, които заедно с голяма част от вас започнахме през 2010 - 2011 г., когато беше положена основата на реформата във водния сектор“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. „Реформа“ у нас вече е мръсна дума. Всеки, когато я чуе, си представя негативни неща. Надявам се заедно да намерим правилното решение към това – тя да се свързва с нещо положително“, каза Павлова. „Преди да стартираме промените, трябва да кажем каква е изходната позиция, в която се намира секторът в момента. Състоянието му не е добро. Необходими са огромни инвестиции. Загубите на вода в отделните региони варират между 28% и 82%. Средната цифра за страната е 60%, която е изключително висока и е показателна за остарялата мрежа. Нужно е да отговорим и на изискванията на европейското законодателство за сектор „Околна среда“. Не трябва да забравяме, че има редица наказателни процедури на ЕК срещу България. Надявам се, че ние ще направим така, че те да завършат без санкции за България“, подчерта регионалният министър. Според Павлова нужните за ВиК отрасъл средства през следващите 10 години са огромни - 11,7 млрд. евро. По „ОПОС 2014 – 2020“ могат да се осигурят малко над 1 млрд. евро, а по ПРСР – около 100 млн. евро. „Сумата не е малка, т.е. говорим за над 2 млрд. лева, които ще реализираме заедно до 2020 г.“, поясни тя. Но преди да започне реалното усвояване на средствата, е необходимо да се продължи с реформата в отрасъла и тя да приключи до 2016 г. Следващата стъпка след изготвянето на 51 регионални генерални планове са прединвестиционни проучвания, на базата на които вече да се даде основата на конкретните проекти, които трябва да се реализират във всеки район. В новата ОПОС бенефициентите ще са основно ВиК операторите, но съвместно с общините. „На регионален принцип и на основата на прединвестиционно проучване ще бъдат изготвени апликационните форми за проектите, които трябва да бъдат реализирани до 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще има водеща роля в координацията на дейностите в този процес. За целта ще бъде създаден специален съвет, който ще се занимава с реформата във ВиК сектора. Този съвет ще се ръководи от Радослав Русев, който е съветник в политическия ми кабинет“, добави Павлова. „Русев ще довърши своите дейности и ангажименти по концепцията, която беше създал в рамките на служебния кабинет, където беше зам.-министър на регионалното развитие“, уточни тя. МРРБ ще бъде бенефициент по програмата за околна среда, за да може да има единен подход към възлагането и разработването на тези проучвания. Ще се продължи процесът по разделяне на активите в отрасъла, което ще даде възможност асоциациите да започнат да функционират ефективно. „Не на последно място трябва да направим така, че следващите 3 години да не бъдат нулеви по ОПОС. Това е най-важният ни приоритет в краткосрочен план. Затова съвместно с колегите от МОСВ ние трябва да проведем преговори с ЕК като част от процеса по одобряване на новата оперативна програма. Необходимо е да договорим България да получи възможност да започне реализацията на т.нар. безусловно необходимите проекти. За тях ние имаме предпроектна готовност. Те покриват агломерация за над 10 хил. жители. Всичко това трябва да направим възможно в следващите седмици, за да може реално през 2015 г. да започне реализацията на обектите“, обясни Павлова. „Говорейки за реформи, не мога да пропусна още една институция, която трябва да бъде променена. Планираме функционалното разделяне на ДКЕВР и обособяването на самостоятелен воден регулатор. Тази промяна ще ни позволи да коригираме трупаните с години проблеми, като бавното одобряване на бизнес плановете и ограничаването на инвестиционните възможности в сектора“, подчерта регионалният министър. „Най-важното е в XXI век да не продължаваме да бъдем държавата с най-много области с режим на водата и с проблемен достъп до питейна вода. Това е нашата дългосрочна цел. Стъпките до нея няма да са лесни, но се надявам, че ще са успешни, ако обединим своите усилия“, акцентира Павлова. „Приключваме първия програмен период по ОПОС. Неведнъж сме обсъждали въпросите, които вълнуват всички нас, които са свързани с изпълнението на базисни ангажименти на държавата като член на ЕС, и прилагането на политиките по интегрирано управление на водите, реформирането на сектора, реализирането на стратегическите цели за България, и резултатът от всички тези усилия трябва да е подобряване на живота на гражданите на страната“, заяви Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. „ОПОС преживя не малко турболенции през последната година. Това може би бе най-драматичният й период - на спряно финансиране от Европейската комисия. В продължение на шест месеца беше стопирано и финансирането от държавния бюджет, което неминуемо се отрази на строителния сектор. Оттук искам да отправя специалните си благодарности за усилията, които бяха полагани през този период от бенефициентите на оперативната програма – общините, които рискуваха дори бюджетите си, за да продължават да разплащат проектите. Благодаря и на строителните фирми, че останаха на обектите, затруднени безкрайно както по отношение на възможността да оперират с оборотни средства, така и да поддържат работната си сила и техника. Стигна се до там, че в сектор „Води“ държавата задлъжня на бизнеса в големи мащаби – 800 млн. лв. Въпреки това обектите продължават да бъдат изпълнявани“, добави Василева и припомни, че Европейската комисия вече е отблокирала средствата по ОПОС. Започнало е редовното разплащане по проектите. „Това, разбира се, не може да компенсира цялото забавяне. Имаме много сериозни задачи, които са от краткосрочен порядък. Те са свързани с възможността да минимизираме очакваната загуба от средства по програмата, която е в порядъка от 140 – 205 млн. евро, да нормализираме темпото на работа и да приключим проектите в сроковете, допустими по ОПОС“, поясни екоминистърът. Договорените средства по програмата са в размер на близо 5,5 млрд. лв. В изпълнение са 243 проекта, като от бюджета й разплатените средства възлизат на 65%. По отношение на ВиК сектора в момента се изпълняват 105 проекта за 3,1 млрд. лв. Тук са включени 63, които са свързани с инфраструктурно строителство. Изградени до този момент са 13 пречиствателни станции за отпадъчни води. Предстои строителството и реконструкцията на още 58 ПСОВ. Очаква се те да подсигурят качество на обслужването на близо 2,5 млн. граждани. „Това предполага много работа в оставащата година и един месец. Разчитам на това, че изграденият опит в сектора ще допринесе за успешното финализиране на програмния период 2007 - 2013“, каза Василева. „Има около 6 – 7 забавени проекта в сектор „Води” и там ще приложим специални мерки. Пример за това са проектите в Банско, Исперих, Тервел”, допълни тя и подчерта, че от страна на МОСВ експертите имат пълна готовност и мобилизация да възстановят добрия диалог и комуникация с всички участници по веригата на управление на европейските проекти - Управляващ орган, бенефициенти, строители и т.н. „Безкрайно много разчитаме на КСБ и БАВ, едни традиционно добри партньори, които до този момент са били винаги насреща, за да обсъждаме въпроси, касаещи реализацията на ВиК реформата“, коментира екоминистърът. „Очакваме със съвместни усилия да подобрим и да опростим начина на управление на проектите. Необходимо е да се постави акцент върху ефективността им. Най-сериозните препятствия са свързани с провеждането на обществените поръчки. През програмния период 2014 – 2020 ще се използва стандартизирана тръжна документация. За разработването й ни е нужно съдействие от страна на КСБ и БАВ. Ще работим за стандартизирани ценови таблици, така че да се улесни отчитането на проектите, защото това не е лека задача. Целта ни ще е и опростяване на всяка форма на взаимодействие, за да не се точат с години наред технически решения, а да се реализират с максимално бързи темпове“, обясни Василева и допълни, че е убедена, че КСБ и БАВ ще продължат да бъдат гарант за съблюдаване на стандартите, свързани с постигане на качество на изпълнението, защото „всички ние целим едно – реализирането на устойчиви политики в сектора“. „Надяваме се на бързо одобрение на „ОПОС 2014 – 2020“, за да започнем да реализираме проекти още от началото на следващата година и да не допуснем повече нулеви периоди. В сектор „Води“ ще разчитаме на 2,5 млрд. лв. Те са недостатъчни, за да се задоволят всички нужди, свързани с изграждането на ВиК инфраструктурата. Това е ресурс, който не трябва да пилеем, затова продължаваме в оперативен порядък в изключително добро взаимодействие да обсъждаме и възможностите да стартираме максимално бързо периода. Ще изграждаме съоръжения за третиране на утайките по „ОПОС 2014 – 2020“, поясни тя и подчерта, че през настоящия са били подготвени в техническата си част 26 проекта, т.е. те са готови напълно. „Ще предложим на ЕК реализацията на инфраструктурната им част да продължи по „ОПОС 2014 – 2020“, за да има плавен преход между двата оперативни периода“, подчерта Ивелина Василева. Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „ОП Околна среда“, МОСВ:Не може да се прави качествено техническо решение за 4 месеца   Предизвикателствата са по-скоро научените уроци, които не ми се иска да повтаряме през програмния период 2014 – 2020. Проектът започва с формирането на идея и тук се корени една от основните трудности, с които се сблъскваме. Не трябва да гледаме на обекта като начин за усвояване на средства, а като средство за решаване на проблеми. В рамките на общините, които са основните бенефициенти, по „ОПОС 2007 – 2013“ е налице фрагментирана информация, т.е. липса на кадастри, на данни за собственост на имоти и други. Това пречи на реализацията на проектите. Не може точно и ясно да се каже как средствата, с които разполагаме, най-ефективно да се използват за решаване на проблема със събирането, отвеждането и пречистването на водите в съответното населено място. В момента в рамките на ОПОС са включени дейности и по създаване на съвременен кадастър, за да могат да се сложат обектите в цифров вид и да се използват данните от тук насетне. По този начин ще можем да взимаме адекватни решения при строителство, а не да инвестираме на парче. Следващата голяма трудност е, че общините нямат достатъчен финансов капацитет. Дори да имаме добър проект, който да е интегриран, от Управляващия орган често го орязваме, тъй като съдържа компоненти, които не са допустими по програмата. Необходимо е местните власти да търсят допълнителни средства, за да се реализира предложението цялостно, процес, който не винаги завършва положително. Същевременно проектирането се извършва на бюро, някъде в София например, без да се посещава на място населеното място. Така се оказваме с водопроводи, които да минават през къщи, и т.н. Една от причините за това е, че бързаме. В рамките на един месец трябва да се проектират огромни обекти. Не може да се направи качествено техническо решение за ПСОВ за четири месеца. Другият проблем е, че не се работи в екип. Бенефициентът си е избрал един изпълнител, който трябва да му подготви проектно предложение. Той обикновено е консорциум от различни фирми – проектантски, финансови експерти и т.н. Помежду си тези хора не си говорят. Всеки си прави своята част. Накрая отделните документи се събират в една апликационна форма и така се дават за оценка. При този стил на работа се получават разминавания при проектното предложение, а УО оценява проекта в неговата цялост. Често възложителите не знаят какво искат или са недостатъчно технически грамотни. Бюджетирането на предложението не се прави ефективно. По анализи на УО стойностите за километър линейна инфраструктура варират от 800 хил. евро до 1 млн. евро. Ако сравним обектите, които бяха финансирани в началото на оперативната програма, разликата е 15% нагоре. При положение, че имаме ресурс от 1,1 млрд. евро за програмния период 2014 – 2020, трябва да се търсят технически решения, които да правят експлоатацията по-евтина, за да не се товари цената на водата. Според мен досега в УО има диспропорция в гледните точки. Прекалено много тежест се дава на инженеринговата част, отколкото на финансовата. Считам, че е излишно при оценяването да се влиза в ненужни детайли, които са от компетенцията на бъдещия строител. Ролята на УО е да прецени дали проектната идея с това техническо решение, предложеният план за изпълнение и анализът - ползи и разходи, е устойчива. В програмния период 2014 – 2020 ние ще оценяваме проектните предложения на фаза прединвестиционно проучване. Бенефициентите често използват консултанти, които им помагат при изготвянето на проектите, но това не са същите експерти, които им съдействат при изпълнението на обекта. Екипът е изключително важен. Имаме предложение да обучаваме ВиК операторите сега, за да знаят всички стъпки при подготовката на техническото предложение и неговата реализация, преди да подпишат първия си договор по „ОПОС 2014 - 2020“. Далеч съм от мисълта, че всички обществени поръчки са опорочени. Много често тръжните процедури, провеждани по ЗОП през 2008 - 2009 г., се проверяват от УО през 2012 г. по нови правила. Няма как да не са на лице разминавания. Резултатът от това са финансови корекции. Трябва да помислим за указания към проектите. Основният упрек, който има към нас, е, че методиките за избор на изпълнител са изключително субективни. Въпросът е колко? Средният срок за провеждането на една поръчка по „ОПОС 2007 - 2013“ е 9 месеца. Същевременно трябва да се знае, че не може да се променя проектното предложение, след като е минал търгът. Необходимо е да помислим за формата на ценовата оферта и как да бъдат разбити позициите в нея. Например на един ред в договора пише - доставка и монтаж на машини. Ще ви се плати разходът само ако техниката е доставена и монтирана, но ако двете неща са разписани поотделно, какъв е проблемът да извършите една от двете дейности и да си получите средствата за нея. ОПОС не трябва да бъде контролен орган на всяко едно ниво. Има различни институции, които трябва да си изпълняват функциите. Необходимо е одитиране на точно определеното място в определен обем.   Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ: Договорената среща между КСБ, БАВ, МОСВ, МРРБ и НСОРБ е важен резултат от конференцията   От наблюденията на Камарата се вижда, че процесът на усвояване на еврофондовете е тристранен - институциите, общините и строителите. На днешната конференция беше договорена такава среща следващия вторник между КСБ, МОСВ, МРРБ и НСОРБ да дискутираме всички проблеми по веригата. Необходима е откровена размяна на мнения по проблемите, които са настъпили при изпълнението на европейските програми. Времето е подходящо за подобна дискусия, тъй като се намираме в края на периода 2007 – 2013 и сме в началото на следващия. Сега са видни всички трудности, които се натрупаха през последните седем години. От конференцията излязоха редица практически неща. Запознахме се подробно с реформата във ВиК сектора. Проблемите са много, една част от тях са в подготовката на проектите, другата са в изпълнението. Основната трудност е взаимодействието между МОСВ, общините и строителните фирми в цялостния процес. Добрата координация помежду ни и законодателните промени, които Камарата е предложила и предстои да се гледат в Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията, ще решат генерални въпроси за развитието на строителството и усвояването на европейските фондове.   Радослав Русев, съветник в кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството:Създаваме съвет за координиране на реформата в отрасъла   Състоянието на ВиК сектора не е добро. Загубите на вода са наистина огромни и в много райони на страната трябва спешно да се вземат мерки. Поради тази причина моето основно желание е да покажeм на хората, че реформата във ВиК сектора е необходима. Положителното е, че процесът вече започна. В действителност реформата представлява нещо много просто - изпълнение на всички мерки, които бяха набелязани в отрасъла още преди няколко години. Сегашната ни задача е да ги вкараме в работещ план за действие. За целта създаваме Съвет за координиране на реформата. В него ще участват представители на Министерството на околната среда и водите, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Националното сдружение на общините в Република България и Съюза на ВиК операторите. Важно е да се отбележи, че всички регионални генерални планове са изготвени и приети. Те дават рамката на необходимите инфраструктурни инвестиции. Говорим за огромен обем от документи, които представляват много детайлна разбивка на развитието на отрасъла през следващите 5 години. В момента, започвайки с пилотен проект за област Смолян, стартира еднакво важен следващ етап, в който инвестиционните намерения в мастър плановете се превръщат в прединвестиционни проучвания. Това е от изключителна важност, защото те трябва да помогнат за развитието на ВиК инфраструктурата. Има обекти, които са изключително сложни за експлоатация, а също така и не са ремонтирани от година. Отделно има случаи, в които водата се подава от повече от 30 - 40 км. За съжаление това води до влошаване на услугата, от което страдат крайните клиенти. Ще направим всичко възможно да няма нулеви години. За целта обаче са необходими проекти. Говоря за тези, които са в предпроектна готовност и ще ни помогнат. Те са логични и необходими. Върху тях може да изпробваме механизмите за съфинансиране. Без да крия, ще кажа, че има потенциална опасност те да ни бъдат отказани от Европейската комисия, но въпреки това ние трябва да опитаме.   Божидар Попов, експерт от Дирекция „Оторизация на плащанията по ПРСР” в Държавен фонд „Земеделие”:Договорираните проекти по мярка 321 са 234   Общо 234 проекта за близо 800 млн. лв. са договорирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Изплатени са около 500 млн. лв. и има да се свърши още много работа, за да се усвоят максимално средства от програмния период. Нарушаването на т.нар. 3-процентно правило е една от най-често допусканите от бенефициентите грешки при осъществяването на проекти, финансирани по мярка 321, заради които са намалявани и субсидиите. Според регламента Разплащателната агенция при обработката на заявките за плащане сравнява исканата сума и определената окончателна стойност на проекта. Разликата не бива да надхвърля 3%, а при несъответствие се налага корекция. Бенефициенти освен това не са подавали запитвания към ДФ „Земеделие” при промени по проектите, за да проверят дали измененията ще се приемат като допустими за финансиране или не. Правени са и технически грешки в документацията, както и не е осъществяван достатъчен контрол при спазването на критериите, заложени в тръжните процедури.   Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:Презентациите на лекторите бяха изчерпателни   Националната конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР”, организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите, беше много полезна. Гостите на събитието имаха възможност да получат изчерпателна информация. Бяха представени гледните точки на всички заинтересовани участници в инвестиционния процес. Презентациите на лекторите бяха изчерпателни. Обсъдиха се и проблемите, които съпътстват строителството на обекти по ОП „Околна среда” и ПРСР, както и начините те да бъдат решени.   Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник:Трябва да се борим с трудностите   Самият факт, че досега не съм пропуснала нито един от четирите форума, организирани съвместно от КСБ и БАВ, е показателен за това, колко важни и полезни са те. Тук могат да се чуят интересни неща и да се почерпи опит от колегите. Освен фирмите Управляващият орган също ни предостави интересна информация. За в бъдеще се надявам усвояването на средства да бъде по-лесно. Най-важното е преди обявяването на дадена обществена поръчка да има качествено изготвен проект. Всички осъзнаваме трудностите, пред които сме изправени. За това трябва да се борим с тях.   Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново:Всяка дискусия по темата е полезна за нас, строителите   Всяка дискусия по темата е полезна за нас, строителите. Така, освен че можем да се запознаем с моментната ситуация, се информираме и за бъдещите насоки за развитие. Радостно е, че чухме становищата на различни инстанции – както бенефициентите в лицето на общините, така и ВиК дружества, строителни фирми и т.н. Надявам се през новия програмен период 2014 - 2020 г. да бъдат избягвани грешките, които са били допускани през първия. Това означава, че ние, строителите, ще имаме повече работа. Според мен това е най-важното.   Теодор Попа, икономически директор на Apa Brasov, председател на Групата по икономика към Румънската асоциация по водите: Усвоили сме едва 40% от средствата по екопрограмата   Определено Румъния и България се сблъскват с почти еднакви трудности. Повечето от тях са сходни като изготвянето на проекти. Сроковете за подготовка са твърде кратки, за да може апликационната форма да се подаде възможно най-бързо на Европейската комисия. Първоначалният етап се претупва и резултатът е ниско качество на техническата документация. В същото време няма достатъчно данни за ВиК мрежата. Често в Румъния се правят промени като строителство на жилищни сгради, които не се залагат в техническият проект. Имаме и много сложна система на обществени поръчки. Тя е твърде бюрократична, за да бъде всичко открито и прозрачно. Не можем и да ограничим участието в тръжните процедури на компании, които нямат достатъчно опит. Обикновено оптималното време, за което избираме един изпълнител, е 6 месеца. Понякога, когато има много обжалвания, срокът достига и до 1,5 г. В Румъния всеки може да обжалва. Имаме случаи, в които фирми подават жалби, без дори да са участвали в търга. Проблем са и много ниските ценови предложения, които се дължат на факта, че залагаме на критерия най-ниска цена. Впоследствие изпълнението на проекта става много трудно, без той да се оскъпи. Имаме проблеми и с получаването на разрешителното за строеж. Понякога това отнема прекалено много време и средства, което естествено води до закъснения спрямо първоначалния план. Често докато изпълнителят вземе последния документ, който му е необходим, за да му се разреши да започне строителство, първият вече е изтекъл и трябва да се извади отново. Друга пречка са слабите изпълнители, които често нямат технически и финансов капацитет. Прекаленият контрол също се отразява негативно на процеса. Той се изпълнява от твърде много институции, които дават различни становища по един проблем. Всички тези негативи имат своето отражение и затова до момента сме усвоили едва 40% от средствата по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС). Надяваме се до края на следващата година този процент да бъде удвоен и да загубим само 20% от общия бюджет. При нас ЕК не е спирала средства по ОП „Околна среда”. Румъния се сблъска с този проблем, но при други оперативни програми като ОП „Човешки ресурси”. Реално обаче имаше период, в който не получавахме субсидии по ОПОС. Държавата сама спря исканията си от ЕС за плащания, докато не открие нередностите и не ги отстрани. През последните няколко години правителството направи много, за да стане целият процес по изпълнението на проектите по-бърз и по-ефективен. Първоначално грешките се дължаха на разлики в закона за обществените поръчки на Румъния и европейските директиви. Това е причината, заради която ни беше наложена финансова корекция от 10% върху общия бюджет на ОП „Околна среда”. Недостатъкът на системата ни беше преодолян с хармонизиране на нормативната уредба. Вярвам, че през настоящия програмен период няма да имаме подобни проблеми, тъй като вече имаме много повече информация и сме натрупали достатъчно опит. Започнахме работа по проектирането на обектите. Надявам се, че този път ще имаме много по-добри тръжни документи и по-качествени проекти.   Иван Бърдаров, продуктов мениджър „Инфраструктура“ в „Пайплайф България“ ЕООД:Стремим се това, което правим, да бъде с необходимото качество и да отговаря на изискванията   Ние сме част от групата на „Винербергер” – световния лидер в производството на тухли. „Пайплайф” има общо 27 фабрики в Европа и САЩ, филиали в 26 страни, като централата е във Виена. Клонът на компанията в България съществува от 2006 г., а от 2010 г. вече имаме и собствена фабрика на територията на Ботевград. Стремим се това, което правим не само на българския пазар, а в световен мащаб, да бъде с необходимото качество и да отговаря на изискванията към крайния продукт. Считаме, че това е изключително важно и при реализацията на проектите по Оперативна програма „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони.   Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община:Отчуждителните процедури бавят реализацията на обектите   С развитието на София през последните години дължината на водоснабдителната мрежа е 4038 км, като почти 100% от населението на Столичната община имат достъп до питейна вода. Имаме чести аварии, тъй като съоръженията са доста амортизирани. Към 2014 г. дължината на канализационната мрежа е над 1660 км и обслужва 80% от територията на Столичната община. След направен анализ през 2006 г. се вижда, че 70% от територията на града има изградена канализация. Различното при нас е, че ВиК мрежата се поддържа от концесионер. Досега от него са направени инвестиции за 200 млн. лв. По „ОПОС 2007 – 2013“ София има 7 проекта за около 160 млн. лв. В момента един е в изпълнение – той е за водния цикъл на Банкя. Проектът е леко забавен във времето поради ненавременното верифициране на разходите заради спирането на средства от ЕК. Трудностите са свързани с градоустройствените и отчуждителните процедури. Обжалванията на подробните устройствени планове водят до забавяне на подготовката на проекта. Същевременно се надявам новите промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост да подобрят процеса на отчуждаване. В момента измененията са на второ четене в парламента. Обжалването на обществените поръчки е често срещано при всички общини. Непълният и неточен кадастър също е пречка за бързата реализация на обектите.   Ренета Георгиева, временно и.д. изпълнителен директор на ПУДООС:Осигуряваме финансиране за изграждане на водопроводи   В сектор „Управление на водите“ Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда финансира довършване на главни колектори до градски пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 хил. е.ж. и дострояване на канализационни мрежи за над 2 хил. е.ж. Осигуряваме средства и за малки водопроводни проекти вследствие на решение на УС на ПУДООС, както и такива с приключено етапно финансиране от държавния бюджет. Отпускаме безвъзмездна финансова помощ за съпътстващи обекти, реализирани със средства от Европейския съюз или други източници. Искам да подчертая, че заемите, които предоставяме, са безлихвени и сроковете за погасяването им са преференциални. Има достатъчно информация как може да се кандидатства за тях. Кредитите са за строителство на екологични обекти, за закупуване на оборудване и т.н. Размерът на отпусканите от нас средства не може да надвишава 2 млн. лв.   Анастасия Стоименова, мениджър „Инфраструктура и логистика“ в „Геострой“ АД:Компанията ни има амбициите да заеме една от челните позиции през следващия програмен период   През миналата година имах удоволствието за първи път да присъствам на традиционната конференция, организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите. Още тогава бях много впечатлена основно от две неща. Първо, високата професионална квалификация и опит на всички, които застанаха на трибуната. И второ, че беше дадена възможност да бъдат изказани различни гледни точки, което е голямо постижение за подобен форум. „Геострой” АД е сравнително млада строителна компания. Със своите четири проекта, които изпълняваме в момента по различни оперативни програми, сме далеко от челните редици за приключващия програмен период. Същевременно обаче за последните две години „Геострой” АД спечели последователно два пъти строителните „Оскар”-и в своята категория – „Златен” за 2012 г. и „Сребърен” за 2013 г. Така че смея да твърдя, че като към късмета на новобранеца прибавим една финансова стабилност и ресурсна обезпеченост както с механизация, така и с подготвени кадри, „Геострой” има амбицията да заеме една от челните позиции през следващия програмен период 2014 - 2020 г., при това не само в етапа на строителството.   Марта Петрова, ръководител на звеното за изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово“: Габрово няма неизпълнени задължения към фирмите   Бих искала да благодаря на КСБ и БАВ за възможността да участваме в конференцията „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР”. Смятам, че е много важно бенефициентите да представят своя опит, защото изпълнението на ВиК инфраструктура в градска среда включва едни от най-тежките и социално отговорни проекти. Ако можем формално да ги разделим на фаза планиране и строителство, би било трудно да определим кое от двете е по-трудно. Дори най-добре „скроеният” проект, когато се стигне до изграждането, не може да бъде изпълнен така, както е предвиждан. Това, което се случи с интегрирания проект за воден цикъл на Габрово, бе, че трябваше да проектираме 120 км мрежи за по-малко от шест месеца. Но се оказа, че предпроектното проучване е непълно, с недостатъчни изходни данни. Така във фазата на изпълнение трябваше да променяме технологията на пречистване на водата и да възлагаме технически анализ за пречиствателната станция. Въпреки всички трудности мога с радост да заявя, че вече сме на финалната права. Вярвам, че проектът постигна своите изначални цели. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Неговата цел е да се намалят загубите на вода, да се ограничат авариите, да се изгради канализация в квартали, където все още функционират септични ями, да се създаде ефективност и надеждност на пречиствателните процеси и да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка. Преустановените плащания по ОПОС забавиха темпа на работа и наложиха реорганизация на ресурсите на строителните фирми в условия на финансова необезпеченост. Въпреки това община Габрово няма неизпълнени задължения към компаниите. С възстановяването на плащанията темпът на работа бе напълно възобновен. Вече са положени 118 км ВиК мрежи, като остават да се изпълнят само 2 км. Актуализирани бяха и програмите за приключване на работата по асфалтирането на улиците до края на 2014 г. Така през 2015 г. в Габрово ще функционират модерни пречиствателни съоръжения, реконструирани съгласно най-добрите инженерни практики и технологии.   Веселина Цакова, гл. инженер в Дирекция „Строителство“ към община Бургас:През последните няколко години сме сключили 16 договора с външно финансиране   За мен е удоволствие да представя опита, който има община Бургас в реализирането на инфраструктурни проекти във ВиК сектора. В момента се работят две пречиствателни станции – градска за 250 хил. е.ж. и друга за 48 хил. е.ж. Този капацитет обаче се оказва недостатъчен, за да задоволи нуждите на населението. През последните няколко години община Бургас е сключила 16 договора с външно финансиране. Продължаваме да участваме и със собствени средства в проектирането и изграждането на съвременна ВиК инфраструктура. Границата с Черно море и трите езера, намиращи се на територията на общината, предопределят малко по-специфичните изисквания при изпълнението на нашите инфраструктурни проекти. С изготвените технически решения в сектор „Води” сме си поставили за цел да изградим 160 км битова канализация, 40 км дъждовна канализация, 85 км водопроводна мрежа, 5 нови ПСОВ, с което да присъединим допълнително 40 хил. е.ж. Основните цели са да се повиши делът от населението, включено към канализационната система, да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води, да се модернизира инфраструктурата в района, да се създаде привлекателна жизнена среда, да се подобри инвестиционният климат в региона.   Инж. Добромир Симидчиев, председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ: Чуха се конструктивни предложения   Искам да откроя няколко важни момента от конференцията. Тя се провежда за четвърта поредна година, но ако до този момент другите са били малко по-технически насочени, например за технологии за пречистване на отпадъчни води или влизане в конкретика по определени проекти, то този път тя беше с по-институционален характер. Хубаво е, че беше посочен начинът, по който работи Оперативна програма „Околна среда“, с нейните силни и слаби страни. Второто нещо, което ми направи впечатление, бе, че хората вече имат доста по-високо разбиране за процесите, които стоят зад ОПОС. Критиките им са много по-структурирани, много по-конструктивни. Те вече са запознати с различните страни на процеса. Веднага давам пример с това, че проектантите са с много по-добро разбиране за начина на работа на програмата. Хората от ОПОС пък са по-наясно с това как се изпълнява един проект на място. Строителите от своя страна знаят какви са ограниченията на администрацията. Наблюдава се като цяло една по-голяма зрялост в тези отношения. Отделно искам да добавя, че посланията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бяха абсолютно конкретни. Те вече веднъж са били на тези позиции и знаят как работят отделните институционални звена. Другото важно нещо, което се чу по време на конференцията, беше, че ще има функционално разделяне на ДКЕВР. Регулаторът вече ще обособи секция, която да се занимава само със сектор „Води". Аз лично мога да ви кажа, че чакам това да се случи от доста време. Този проблем беше идентифициран по време на разработването на ВиК стратегията. Тогава ние направихме анализ и стана ясно, че това е едно от най-слабите звена. Когато той е бил създаден през 2007 г., поради липсата на опит е имало логика да прикачат един към друг секторите „Води“ и „Енергетика“, за да могат да се учат в движение. Тогавашното решението е било правилно, но сега сме на етап, в който вече трябва да бъдат отделени. Искам да добавя като последно и за координационния съвет по реформата във ВиК, който ще бъде направен в МРРБ. Всички знаят, че промените са необходими, но все искат да се отложат или да се смекчат. Факт е обаче, че досега ЕК никога не бе заемала твърда позиция, но вече го направи. Така че ние нямаме избор – или ще направим нещата както трябва, или Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ няма да има.   Веселина Цакова, гл. инженер в Дирекция „Строителство“ към община Бургас:През последните няколко години сме сключили 16 договора с външно финансиране   За мен е удоволствие да представя опита, който има община Бургас в реализирането на инфраструктурни проекти във ВиК сектора. В момента се работят две пречиствателни станции – градска за 250 хил. е.ж. и друга за 48 хил. е.ж. Този капацитет обаче се оказва недостатъчен, за да задоволи нуждите на населението. През последните няколко години община Бургас е сключила 16 договора с външно финансиране. Продължаваме да участваме и със собствени средства в проектирането и изграждането на съвременна ВиК инфраструктура. Границата с Черно море и трите езера, намиращи се на територията на общината, предопределят малко по-специфичните изисквания при изпълнението на нашите инфраструктурни проекти. С изготвените технически решения в сектор „Води” сме си поставили за цел да изградим 160 км битова канализация, 40 км дъждовна канализация, 85 км водопроводна мрежа, 5 нови ПСОВ, с което да присъединим допълнително 40 хил. е.ж. Основните цели са да се повиши делът от населението, включено към канализационната система, да се осигури екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води, да се модернизира инфраструктурата в района, да се създаде привлекателна жизнена среда, да се подобри инвестиционният климат в региона.