КСБ

Решението на КЗК е несправедливо, ще обжалваме!

Във връзка с публикуваната информация, че КЗК налага имуществена санкция на КСБ за нарушение на Закона за защита на конкуренцията, инж. Иван Бойков – изп. директор на КСБ, заяви позицията на Камарата.

Инж. Бойков, какво ще предприеме КСБ в отговор на решението?
КСБ ще постъпи по законовия ред. Ние смятаме, че решението на КЗК е несправедливо и ще го обжалваме пред ВАС в законоустановения срок.

Целта на ориентировъчните цени е да се въведе някакъв ред на пазара. Сега изведнъж се оказва, че нещо, което е направено за добро, се третира като нещо лошо, и не само това, но и се наказва!

Противоречив е пазарът. Начинът на тълкуването на тези процеси е право на КЗК. Ние сме оказали пълно съдействие, като сме представили всички материали, включително анкети, писма с искания от МЗ, МОСВ, общините. Имаме искания от МФ и ЕК. Това са ориентировъчни цени. Спомняте си, че част от програмите ни бяха спрени заради това, че имаше невероятна разлика в цените – от 3 до10 пъти за една и съща дейност. Свършихме тази работа в полза на държавата.

Никога не сме имали интерес, дори мисъл, за регулиран пазар и някакви цени. За съжаление това е тълкуването на комисията. Ще си търсим правата по закон. Лошото е, че се преустановява една добра практика. Ако нещата не свършат добре, ние няма да можем да сме полезни на държавните органи.

Всъщност тези цени внасят ред…
Всъщност тези цени са добър модел за борба с корупцията при реализацията на европейски проекти в България. За къкъв картел може да става въпрос? „Картел“ по дефиниция е тайно споразумение, а ние сме изготвили тези цени на база на анкети и статистика от подадени оферти за различни обществени поръчки и сме ги публикували в интернет със забележка, че не служат за ценообразуване. Каква по-голяма публичност от интернет? За съжаление сега държавата в лицето на контролните органи по европейските програми няма да може да ги ползва. А те имат такава необходимост. Тази възможност е изключително важна, особено сега, когато масово се проверяват хилядите проекти по европрограми. В Камарата постоянно се получават искания от държавни органи в тази посока.

Новата ситуация няма ли да доведе до някакъв хаос?
Не вярвам, но ще затрудни доста процеса на оценяване на проектите в частта строителство.