КСБ

„Реал-М” ЕООД грабна „Златната либела” на ОП на КСБ - Пазарджик

Автор Анелия Кулинова, ОП на КСБ - ПазарджикОбластното представителство на КСБ – Пазарджик, връчи за трети път годишните си награди по повод Деня на строителя на тържествена вечер в ресторанта на грандхотел „Хебър”. Със 70% от гласовете инж. Костадин Младенов с фирмата си „Реал-М” ЕООД стана новият носител на приза „Златната либела”. Статуетката му беше връчена от миналогодишния носител на приза инж. Георги Панчов. Видимо развълнуван, инж. Младенов сподели, че е приятно изненадан, въпреки че е имал много по-добри години, в които би бил по-доволен от наградата. От екипа на областното представителство в Пазарджик обаче смятат, че по време на криза се оцелява трудно и затова качествата на мениджъра са най-важни. Той трябва да е активен, да има аналитично мислене, да претегля рисковете и именно тези качества на инж. Младенов са определящи за вота на строителите от област Пазарджик. Статуетката е изработена по идея на инж. Темелко Пампов и символизира коректност, толерантност, колегиалност и професионализъм.
За „Сграда на годината” бяха дадени две първи места. Главният архитект на община Пазарджик арх. Кръстьо Танков, който е и председател на комисията в категорията „Сграда на годината”, връчи наградата на двете фирми - грандхотел „Хебър” със строител „Заводски строежи” ПС-Пазарджик” АД и жилищна сграда с офис и гаражи на ул. Градинарска №6 със строител „Гарси” ООД - Пазарджик
По традиция наградите „Строител на годината по групи” се връчват от председателя на областното представителство на Камарата. Класирането в тази категория се извършва на база съдържащата се информация в публичната част на Регистъра на Камарата на строителите за последната финансова година. Новият председател на областното представителство инж. Евтим Янев връчи наградите на:
 „Строймонтаж” ЕООД - Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 „Пътища” АД – Втора група - строежи от транспортната инфраструктура;
 „Ди Ти Ай” ООД – Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
 „Еко хидро-90” ООД – Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
Председателят на Общинския съвет Георги Йорданов поздрави строителите и отбеляза, че промените, които са видими в Пазарджик от последните 2-3 години, са резултат от работата на собствениците, ръководството и работниците на строителните фирми от Пазарджик и страната. Йорданов подари на Областното представителство икона на
св. Димитър и пожела една по-успешна 2011 година.
С поздравителния си адрес областният управител д-р Дончо Баксанов заяви готовност за подкрепа във всички бъдещи инициативи на Камарата и увереността си, че и занапред строителите ще продължат да работят за просперитета на региона в
сътрудничество с институции, граждани, фирми и чуждестранни партньори.