Законът

Пенсионна реформа – от 2011 г.

От 1 юли 2011 г. ще се въведат нови изисквания за пенсиониране на лицата, работещи при условията на „трета категория труд”
Това съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Минималният необходим осигурителен стаж за жените става 37 години, а в момента е 34 години. За мъжете той ще стане 40 години, като сега е 37. Запазва се обаче минималната възраст за пенсиониране: за жените - 60 години, а за мъжете - 63. Тези, които са навършили пенсионна възраст, но не им достига трудов стаж до три години, имат право на пенсиониране, но с намален размер на пенсията с 2,4% за всяка година недостигащ стаж. Предвижда се и бонус към бъдещите пенсии за тези, които продължават да работят при навършена минимална възраст и осигурителен стаж, необходими за пенсиониране, но не получават пенсия. Бонусът е в размер на 2,4% на година, допълни Младенов.
До септември тази година ще е готова нормативната база за промяна на пенсионния модел в България, като в тази връзка ще бъдат предприети различни мерки. От 1 януари 2011 г. се предвижда ограничаване на ранното пенсиониране в професионалните пенсионни фондове от втория стълб за работещите при първа категория труд от 8 на 5 години. За втора категория труд остават досегашните 3 години. Ще се прецизира редът за освидетелстване на трудовата инвалидност. Предлага се също да отпадне възможността да се получава четвърт социална пенсия за инвалидност, когато лицата получават друг вид пенсия за трудова дейност.
От следващата седмица започва работа по концепцията за пенсионна реформа, съобщи министърът и изрази надежда в началото на септември промените да бъдат внесени в парламента, за да могат да влязат в сила от 2011 г. Част от тях ще се прилагат още от началото на следващата година, а други – от 1 юли 2011 г. Младенов информира, че идеите за пенсионна реформа ще бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) още до края на този месец.