Законът

Въвеждат регистрация на безработните

Безработните лица трябва да се регистрират в Агенцията по заетостта в рамките на седем работни дни от датата на прекратяване на осигуряването. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от началото на тази година. Разпоредбите се отнасят до хората, които са с прекратено осигуряване след 31 декември 2010 г.
Ако регистрацията е направена след изтичане на 7-дневния срок, паричното обезщетение за безработица ще се изплаща за определения по Кодекса за социално осигуряване период, но намален с дните на закъснението.
Срокът за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в териториалните поделения на Националния осигурителен институт не се променя и остава 3 месеца от датата на прекратяване на осигуряването.