Законът

Предлагат промени в Закона за търговския регистър

Ефективността на търговския регистър беше обсъдена на работна закуска в столицата, организирана от председателите на парламентарните комисии по правни въпроси и по икономическа политика, енергетика и туризъм и от Американската търговска камара в България в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Предлага се въвеждането на контролиран достъп до част от фирмените данни и по-строги критерии за регистрация на търговски наименования. Настоява се и за промени, свързани с облекчаване на процедурата за ликвидация на фирмите, както и улеснение при подаването на годишните финансови отчети. Срокът за пререгистрация на фирмите по Закона за търговския регистър изтича в края на годината. Очаква се голям брой дружества да не успеят да се пререгистрират и на тях ще им бъде назначен служебен ликвидатор. Сред контролираните данни ще бъдат например копията от лични карти на акционерите. Свободен достъп ще има до информацията за седалище, собственост и капитал на дружествата.
С промените в закона ще бъдат защитени търговските наименования. Предложението е да се въведе принципът „Пръв по време, пръв по право”, ако става дума за пререгистрация на еднакви имена. За да се регистрира нова фирма, ще трябва да има поне две разлики с името на вече съществуваща фирма. Беше посочена също така необходимостта от недопускане на повторно изискване на включени в електронния регистър документи, особено от страна на държавни и общински органи.