Законът

Връщат сградата на СРС на съдебната система

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с висши магистрати по повод проблемите, пред които е изправен най-големият съд в страната - Софийският районен съд (СРС). По-рано през седмицата неговият председател Красимир Влахов алармира, че има опасност СРС да спре да работи, ако спешно не бъде решен дългогодишният проблем с недостатъчния сграден фонд. По думите му до края на годината в съда ще постъпят 220 хил. граждански дела, с което положението ще стане особено критично. Влахов предложи, ако в най-скоро време не се намери сграда, да се редуцира съдебният район на СРС. Според него, ако по-малките населени места от покрайнините на София преминат към други районни съдилища, натовареността може да спадне с около 10%. След анализ на ситуацията премиерът разпореди да се предприемат действия за връщането на сградата на бул. „Драган Цанков” №6, в която работи СРС, на съдебна система. Това трябва да стане със съдействието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и на министъра на правосъдието Маргарита Попова. По време на срещата е взето решение Държавно предприятие „Строителство и възстановяване" да предаде незабавно владението на сградата на бул. „Цар Борис III” № 61 (известна като сградата на ГУСВ), за да бъде изнесена там част от дейността на Софийския районен съд. По време на обсъждането бяха разгледани примерни варианти за трайно решаване на въпроса, което ще зависи от допълнителни технически и правни проучвания.