Законът

Арбитражното производство може да бъде в полза на бизнеса

САС и МАКП ще подпишат споразумение за партньорство

Емил Христов „Арбитражът е изключително ефективен способ за разрешаване на частноправни спорове в Европа. Необходимо е България да въвежда добрите практики, които са свързани с тези процедури“. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на семинар „Арбитражното производство в полза на бизнеса”. Събитието беше организирано от Софийски арбитражен съд (САС) при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” със съдействието на Международния съд в Париж при Международна арбитражна камара в Париж (МАКП) (CAIP). На събитието присъстваха още Ирина Гириф, генерален секретар на МАКП, Доминик Грамше, зам. икономически съветник на посолството на Франция, директорът на Московския културен делови център - Борис Громов, депутати и представители на Министерството на правосъдието. „Хубаво е да има повече такива форуми, на които се показват ползите и предимствата на арбитражните съдилища”, допълни още Петрова и изрази надежда, че подобни практики ще дадат добра основа за развитието на арбитража у нас. „Желанието ни е да покажем, че бизнесът има възможност бързо, евтино и ефективно да реши своите спорове. Не на последно място ще е възможно да се направи един по-малък разход за разлика от този, който трябва да се плаща на държавните институции”, заяви председателят на САС Мария Янева в приветствието си към гостите на събитието. Тя благодари на присъстващите и сподели, че е изключително щастлива, че САС и CAIP ще имат възможност да работят заедно. „Въпреки спекулациите в последно време около арбитражните съдилища в България не може да се отрече фактът, че това е изключително ефективен способ за разрешаване на частноправни спорове в Европа", каза зам.-председателят на САС доц. д-р Рая Илиева. „Всички знаем за „бързината“ на съдебната система у нас. А за бизнеса загубата на време е равна на загуба на пари и точно тук е проблемът на фирмите в България", допълни тя. От думите й стана ясно, че въвеждането на арбитражна клауза в договорите, при евентуален конфликт, ще доведе до несравнимо по-бързо производство, тъй като арбитражното е едноинстанционно. „Решението може да бъде атакувано само пред Върховен касационен съд (ВКС), но при наличие на точно определени в закона основания, които са процедурни. ВКС не разглежда спора по същество, а само дали е спазена процедурата по уведомяване и призоваване", каза Илиева. „Арбитражът, правилно използван, е ефективен, бърз и гъвкав начин за решаване на спорове в бизнеса”, сподели по време на форума и главният секретар на МАКП Ирина Гириф. Според нея България е с висок пазарен потенциал, но все още неразкрит от френските компании. По думите на Гириф, арбитражът в сравнение с другите начини за разрешаване на конфликти притежава предимството, че се издава решение, което има сила на присъдено нещо и подлежи на принудително изпълнение на същото основание, както и това на държавния съд. „Всеки спор създава неустойчивост у компанията и нейните търговски отношения. Един от начините да се предпази е да включи арбитражни клаузи или да ги промени в посока, благоприятна за бизнес интересите на фирмата”, добави Гириф, като подчерта, че арбитражните центрове играят важна роля в осигуряването на сигурност на търговската дейност. Мария Янева, председател на САС при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“: Над 70 дела са заведени от строителни компании през 2016 г. Г-жо Янева, каква беше основната цел на семинара? По време на форума ние поставихме началото и уговорихме рамките за подписването на международно споразумение за партньорство между арбитражните съдилища в София и Париж. Надяваме се, че тези ни взаимоотношения ще бъдат изцяло в помощ на френския бизнес у нас, както и на българските фирми, работещи във Франция. Все още не сме обсъдили всички страни на споразумението. Но мога да загатна, че то ще бъде изцяло в полза на бизнеса. Как протече работата на Софийския арбитражен съд за миналата година? Бихте ли казали колко са делата и каква част от тях са приключили със споразумения? Като цяло алтернативното разрешаване на спорове в Арбитражния съд помага на бизнеса в три насоки – то е по-бързо, по-евтино и по-ефективно. През изминалата година бяха заведени над 70 дела от строителни компании срещу техни контрагенти. В хода на самото производство 40 от тях приключиха със споразумения. Това е много важно, защото така се запазват добрите бизнес отношения между търговците. Останалите дела приключиха с решения, които бяха взети в рамките на 4 до 6 месеца, което е значително по-кратък срок от този в държавния съд. Там едно производство протича между година-две, а понякога и три. За бизнеса времето е от голямо значение. Какво предстои в работата на САС? Пред нас на първо време предстои подписването на това международно споразумение. То е от изключително значение за съдебната ни система. Всички дела, които поема арбитражът, облекчават съдебната система. Не на последно място той помага на бизнеса с оглед бързината, известно е, че доста от търговците в хода на производството в държавния съд изпадат в несъстоятелност, тъй като това е много дълъг и разточителен процес. Кой може да се възползва от процедурите, които предлага Арбитражният съд? На първо място това е търговецът, както и гражданите. Ще припомня, че нашето законодателство е обърнало внимание и на колективните трудови спорове. Те са предмет на арбитражна институция, само че тя е към министъра на труда и социалната политика. Какво бихте посъветвали бизнеса, защото знаем, че проблемът с междуфирмената задлъжнялост си остава един от най-сериозните и той до голяма степен затруднява коректните компании? Бих посъветвала да потърсят този алтернативен способ, тъй като арбитражът има за цел да реши даден спор и задължително да има постановен акт. Алтернативното разрешаване на конфликти е добър пример за това как търговците могат да запазят бизнеса си, добрите отношения и да направят наистина един по-малък разход. Как работите с Камарата на строителите в България (КСБ) и предвиждате ли бъдещи съвместни дейности? Проведохме вече няколко срещи с КСБ. Част от тях се случиха по Областните представителства. Нашето желание беше да запознаем членовете на Камарата с предимствата и да им покажем добрите практики на това как арбитражът може да помогне на междуфирмените спорове. Знаете, че през 2014 г. и 2015 г. имаше наистина много подобни проблеми в строителния бранш. Тогава САС помогна. Смятам, че и в бъдеще можем да работим съвместно и моето желание е активно да помагаме на строителния бранш. Арбитражният съд има много опции да бъде полезен с добри практики, или с прецизна информация относно европейското законодателство. Както виждате, вече имаме международни партньори.