Законът

Димитър Главчев: През започващата парламентарна сесия ни предстои усилена работа

Убеден съм, че ще продължим активното ни партньорство с Камарата на строителите в България

Свилена Гражданска Г-н Главчев, днес (1 септември) се открива есенната сесия на 44-тото Народно събрание. Но да Ви върна към първите месеци на работа на този парламент. Какво успяхте да свършите през тях? През първата си сесия 44-тият парламент работи интензивно и ползотворно. В Народното събрание (НС) бяха внесени 65 законопроекта, 113 проекторешения и три обръщения и декларации. Приехме 19 закона, 102 решения и 2 декларации. По време на парламентарния контрол членовете на правителството отговориха на 334 въпроса и 19 питания. Проведохме и 4 изслушвания и 5 разисквания по питания. Това показва, че сме работили активно и успяхме да наваксаме първоначалното естествено забавяне, свързано с конституирането на комисиите. Но искам да подчертая, че не би следвало показател за ефективността да бъде броят на законите, а тяхното качество. Важно е нормативният акт да е добре обмислен, обсъден, за да бъде ефективен, което предполага да се отдели повече време на подготвителната фаза. В тази връзка разчитам на съдействието на Националния център за парламентарни изследвания към НС, който ще се допитва до гражданите, ще търси тяхното мнение по конкретните предложения, за да бъде правена своевременно оценка на въздействието на планираното законодателство. Когато говорим за работата през сесията, искам да подчертая, че за първи път бяха увеличени пенсиите в началото на управленски мандат. Народното събрание прие промени, за вдигане на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли на 180 лв. и от 1 октомври на 200 лв. Във външнополитически план всички се обединихме и единодушно приехме декларация за Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Това е изключително важно за развитието на добросъседските ни отношения с Македония, за нейната европейска перспектива и за това нашата страна да очер­тае евроатлантическата перспектива на Западните Балкани. Какви ще бъдат приоритетите Ви в работата през следващите месеци? През започващата парламентарна сесия ни предстои усилена работа. Очакваме в Народното събрание да бъде внесен антикорупционният закон. Министерството на правосъдието (МП) подготви проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На 1 септември в парламента ще се проведе обществено обсъждане по него, организирано от Комисията по правни въпроси и МП. Левицата също е изработила свой проект и го дискутира със съдебната власт. Надявам се, след като бъдат внесени законопроектите в парламента, в кратки срокове да приемем добър и работещ закон, защото гражданите очакват резултати в борбата с корупцията. Освен това приемането му е наш ангажимент и във връзка с изискванията на механизма за сътрудничество и проверка за стъпките, предприети от България в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Съдебната реформа също е сред приоритетите на институцията. Правителството внесе в парламента промени в Наказателния кодекс и те ще бъдат в дневния ред на парламентарните комисии и на пленарната зала. Продължава работата, свързана с подготовката на парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз от януари до юни 2018 г. През есенната си сесия Народното събрание трябва да приеме и държавния бюджет на Република България за следващата година, и бюджетите на държавното обществено осигуряване, и на Националната здравноосигурителна каса. Още в началото на тази сесия парламентът трябва да разгледа върнатите от президента на 7 август 2017 г. за ново обсъждане разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Това ще е една от първите ни задачи. Посетихте Република Македония. Кои бяха основните теми на водените там разговори? По време на двудневното си посещение се срещнах с председателя на Събранието на Република Македония Талат Джафери и с министър-председателя Зоран Заев. Общо бе мнението, че подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни дава началото на нов етап в изграждането на модерни добросъседски отношения, основани на европейските ценности. Основна тема на разговорите ни бяха възможностите за задълбочаването на двустранните отношения и преките контакти между гражданите на двете държави във всички сфери. Как протича изпълнението на преустройството на зала „Света София“? Кога ще се проведе първото пленарно заседание в нея? Новата пленарна зала по договор трябва да бъде готова през август 2018 г. Преустройството върви по предварителен план. В момента има малки затруднения поради това, че строителна механизация няма достъп до вътрешния двор във връзка с ремонта на бул. „Дондуков”. След приключването на ремонтните дейности залата трябва да бъде въведена в експлоатация и технически обезпечена, за което също ще е необходимо още известно време. Предвиждате ли други ремонти дейности в сградите на парламента? При необходимост се извършват текущи дейности във времето, когато няма пленарни заседания. Какви трябва да са приоритетите в Бюджет 2018? Работата по финансовата рамка за следващата година продължава. Проектът ще бъде внесен в законовия срок и ще бъде в дневния ред на парламента през тази сесия. Вече беше заявено, че приоритет в него ще бъдат образованието, здравеопазването и социалните грижи и това дава основание той да бъде определен като социален. Стремежът на финансовата рамка е постепенно намаляване на дефицита до достигането на балансиран бюджет през 2020 г., запазване на данъците, увеличение на акциза до минималните акцизни ставки в ЕС. От 1 януари 2018 г. България ще председателства Съвета на ЕС. Кои трябва да бъдат основните ни теми през този период? Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС включва редица срещи – като съвместни заседания на външните комисии на парламентите на страните членки, на комисиите по енергетика, вътрешни работи и др. То дава възможност ние да участваме по-активно в европейските законодателни и незаконодателни инициативи, да обменим добри институционални практики, както и да осъществим парламентарна дипломация на най-високо ниво. През тези шест месеца европейският дневен ред ще има възможност да достигне до българските граждани. Това е и шанс България да бъде в центъра на събитията и да се утвърди като достоен и активен член на ЕС. Как ще продължите работата Ви с Камарата на строителите в България? Убеден съм, че ще продължим активното ни съвместно партньорство, парламентарната сила, от която и аз съм излъчен - ГЕРБ, винаги е имала за приоритет привличането на инвестиции и в този отрасъл, както и изграждането на инфраструктура. Това смятам, че се вижда от всички граждани, и работата в тази посока ще продължи. Какво ще пожелаете на колегите Ви през новата сесия? Да работим отговорно, да търсим съгласие по важните за българските граждани въпроси и в залата да преобладава дух на конструктивизъм. Желая на всички успех.