Законът

Българо-испански нотариален форум обсъди имуществените отношения между съпрузите

Специален гост на събитието бе Хосе Коянтес, председател на Съвета на нотариатите на ЕС

Ренета Николова „В Европа има над 40 хиляди нотариуси, а служителите в нотариални кантори вероятно са над 200 хиляди, представете си каква отговорност стои на плещите на нашия специален гост. Благодаря на нотариус Хосе Мануел Гарсия Коянтес, председател на Съвета на нотариатите на ЕС, че прие поканата да участва в този форум“, каза при откриването на семинара Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на НК на РБ. „Но­та­ри­у­сът като адвокат на държавата пред гражданите следи за законността. Българският нотариус има редица компетентности, но днес ще говорим с испанските колеги за един вид правомощия, които те имат по отношение на разводите, а българските нотариуси нямат. Адмирирам този вид форуми, защото това е износ на правна култура“, каза още председателят на българската камара. Той цитира Ернан Кортес, нотариус по професия, конквистадор, който преди завладяването на Мексико заявява: „Приятели, да вървим след кръста и под този знак, ако сме вярващи, ще победим“. „Ако мога да перифразирам от нотариална гледна точка това изречение - нека да вярваме в принципите и устоите на нашата професия, така ще утвърдим и увеличим нашите компетентности“, завърши изказването си нотариус Танев. „Какво е ЕС за нотариусите? Това е едно отваряне към останалите, това означава да споделяме знание, помощ. В Съвета на нотариатите на ЕС се опитваме да си помагаме. Но Европа е и едно предизвикателство, тя не може да тръгне назад. Великобритания може да излезе от ЕС, но търговията, движението на хора, установяването им в други държави не може да бъде спряно“, каза във встъпителното си изказване нотариус Хосе Мануел Гарсия Коянтес. „Цифрите са впечатляващи, има над 450 хил. европейци, които живеят извън своите държави по произход, поради причини, свързани най-вече с работата. Смесените бракове са няколко милиона. Именно това е предизвикателството, това е бъдещето, което е пред нас, европейските нота­риуси. Да служим на всички граждани, във всички транснационални ситуации. Ето защо трябва да се обучаваме и семинари като този са много полезни. Това е истинската Европа. Ние не влизаме в голямата политика, това, което правим, е Европа на гражданите, на ежедневието им. Хората поставят в нашите ръце своите идеи, бракът между български и испански граждани се офор­мя в канторите ни, ние даваме живот на техните проектите. Именно тази Европа трябва да изградим и да се стремим да предоставяме на гражданите на другите държави същото обслужване, което даваме на тези от собствените ни страни“, допълни председателят на Съвета на нотариатите на ЕС. Той специално благодари за поканата и организирането на семинара на НК на РБ. Лекция на тема „Компетентност на испанските нотариуси в случай на развод“ изнесе нотариус Салвадор Торрес Руис. От 2 юли 2015 г. в Испания е в сила закон за доброволното правораздаване, според който част от разводите по взаимно съгласие могат да се осъществяват от нотариус, обясни Руис. „Услугата е много по-бърза и по-евтина, разводът може да се осъществи и за 1 ден, а таксата е много по-ниска“, каза още той. И допълни, че статистиката сочи, че макар и възможността да е само от 2 години, 3/4 от разводите по взаимно съгласие в Испания вече се правят от нотариус. Такава компетентност имат нотариусите в няколко европейски държави, едната от които е Румъния, подчерта Руис. Нотариус Антонио Гарсия Амескуа представи темата „Регламенти, касаещи имуществените режими между съпрузи и наследяването“. Лекция „Брачни договори и споразумения на съпрузите при развод по взаимно съгласие по чл. 51 СК. Правна същност и последици“ презентира доц. д-р Красимир Димитров - преподавател по гражданско и семейно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Нотариус Хосе Мануел Гарсия Коянтес: Целта ни е правоотношенията между граждани от различни държави да се осъществяват бързо и сигурно Г-н Коянтес, моля представете накратко Съвета на нотариатите на ЕС и неговите приоритети. Приоритетите на Съвета са да продължи обединяването на всички нотариати от ЕС, да насърчава обучението на всички нотариуси от ЕС, за да са запознати със законодателствата, които действат в останалите държави, и по този начин всеки нотариус да може да обслужва в своята нотариална кантора граждани от други държави. И като следствие от всичко това да можем да изградим Европа на гражданите, в която правоотношенията между граждани от различни държави да се осъществяват бързо и сигурно. Неотдавна се състоя Четвъртият конгрес на нотариатите от ЕС в красивия испански град Сантяго де Компостела. Какви бяха основните въпроси, разисквани на форума? Очертаха ли се най-важните теми в дневния ред на европейските нотариати? На конгреса в Сантяго де Компостела основните обсъждани теми бяха две. Първата беше за защитата на потребителите в цифровата среда. По тази тема ние се опитваме да дадем решения, за да направим по-сигурна електронната търговия. Тя придобива все по-голямо значение, но потребителите все още не се чувстват достатъчно сигурни. Ние предложихме редица решения, за да намалим тази несигурност, която електронната търговия създава в потребителите. Също така в рамките на темата ние поставихме някои въпроси, свързани с целия цифров свят. Например тези за дигиталното наследство. Всички знаем какво е наследство - едно лице, което е починало и прехвърля своето имущество на наследниците. Но в новия дигитален свят се създават някои ограничения. Например - някой има профил в социална мрежа, по какъв начин се предава този профил на неговите наследници? Могат да се дадат много такива примери. Това са нови предизвикателства пред нотариусите. Втората тема на конгреса беше темата на прехвърлянето на адреса на седалището на търговските дружества в различните държави членки на ЕС. Това е нещо много актуално поради Брекзит, защото е възможно много дружества, които имат адрес на седалище в Обединеното кралство, да искат да го прехвърлят в друга държава. Това е една много трудна правна тема, но актуална и изисква адекватен отговор. И на конгреса в Сантяго де Компостела ние направихме едно предложение за регулация по този въпрос. В България взехте участие в българо-испански нотариален семинар, на който бяха дискутирани имуществените отношения между съпрузите по време на брака и при развод. Българските нотариуси имат редица компетентности, но по отношение на разводите беше представен испанският опит – това, че от 2015 г. нотариусите в Кралството имат правомощията да извършват част от разводите по взаимно съгласие. Това предизвика голям интерес. Разкажете ни повече. По отношение на нотариалния развод - засега много малко Нотариати в Европа имат такива компетентности по отношение на развода. В Испания бяхме първи. Нотариалният развод се радва на много голям успех поради бързината и поради сигурността, която дава нотариусът за контрола на законността в целия процес. Макар че възможността съществува само от 2 години, статистиката показва, че 3/4 от разводите по взаимно съгласие в Испания вече се правят от нотариус. Има няколко европейски държави, които следват този път, сред тях са Румъния, Латвия, Словения, т.е. очертаваме посоката. Това трябва да се впише в един цялостен процес на изваждане от съдилищата на редица материи и области, които сега се разглеждат в съда, но при които няма спор между страните. Нашата позиция е, че уреждането на тези въпроси може да бъде делегирано на друг вид юристи, които дават редица гаранции и имат знания за изпълнението на тези компетенции. Ние нотариусите сме на първо място. Не трябва да се забравя, че нотариусът изпълнява публична функция, делегирана от държавата. Т.е. ние сме делегати на държавата. Все повече решения, взети в различни страни на ЕС, се нуждаят от взаимно признаване на европейско ниво, от регламент, който да урежда тази материя. Вие днес споменахте, че и относно нотариалните разводи се предвиждат нови текстове в Регламент Брюксел II bis, касаещ брачните дела. Вече съществуват регламенти на ЕС, които признават едни и същи последици от едно съдебно решение. Например последиците от решение на съда в една държава се признават в друга държава членка. Това се дължи на една причина. Тъй като всички държави членки имат правни системи и институции, които са много сходни, е създадена единна система на доверие. И всяка държава от Съюза се доверява на дейността на друг орган от друга държава и признава същите последици, които се признават в собствената държава именно поради това взаимно доверие. В момента се обсъжда една промяна в цитирания регламент, с която ще се предложи да се включи текст, че нотариалният развод, постановен от нотариус в една държава, има сила и в друга държава. Как оценявате организацията на семинара? Много добра. Имам чувството, че виждам в залата нашите нотариуси. Интересът и присъствието са впечатляващи, което е много вдъхновяващо и трябва да се запази.