Законът

Проведе се семинар за разрешаване на спорове по договорните условия на FIDIC

Емил Христов Първият по рода си българо-македонски семинар за разглеждане на казус по договорните условния на FIDIC се проведе в Кюстендил. Събитието бе организирано от Фондацията на Комисиите за разрешаване на спорове (ФКРС) в партньорство с Камарата на строителите в България. Сред официалните гости на форума бяха инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“, и инж. Мирослав Мазнев, експерт в КСБ. Семинарът имаше за цел да разчупи традициите и да представи по интересен начин разрешаването на спорове по договорните условия на FIDIC. „Подобно разглеждане на казус за инфраструктура под формата на ролева игра се прави за първи път в световен мащаб и ще бъде образец за другите страни. Идеята идва оттам, че когато имаме конференция, на която се разискват противоречия, всички очакват да има представяне на Комисия по разрешаване на споровете (КРС), за да видят наживо как се случват нещата - как се разиграват процедурите и как действат членовете й. Поради тази причина се роди идеята да направим нещо, което е под формата на театър. Изнасяме постановка, в която се показва как се създава един проект, как възниква спорът, а след това и действията на самата комисия. Задачата ни е да запознаем българските и македонските възложители в инфраструктурата как се случват нещата“, заяви при откриването инж. Адриана Спасова, председател на УС на Българското общество по строително право, организатор на събитието от българска страна. По време на форума участниците се запознаха още с механизма на подаване на искове и многостепенното разрешаване на спорове. Също така беше презентиран и иск по инфраструктурен проект. „Ако между страните в една сделка възникне спор във връзка с договор за изпълнение, всеки от засегнатите може да отнесе казуса към КРС. В рамките на 84 дни след получаване на такова искане, или в рамките на всеки друг срок, който може да бъде предложен от КРС и одобрен от двете страни, комисията трябва да даде своето обосновано решение. Крайното трябва да бъде задължително и да се въведе в действие, освен ако и докато - то не бъде ревизирано чрез споразумение или с арбитражно решение“, подчерта инж. Спасова. От нейните думи стана ясно, че ФКРС събира информация за подобни казуси още от 1982 г. „Данните показват, че КРС се използва по целия свят. До момента те са разгледали над 3000 проекта. Над 98% от споровете, преминали през тях, не отиват на съд или арбитраж. В случаите, когато все пак се стигне дотам, решенията на комисията се приемат като свидетелски показания и в повечето случаи се потвърждават“, допълни инж. Спасова. В книгите по FIDIC от 1999 г. КРС е включена като задължителна за решаване на спорове. По думите на инж. Спасова КРС предотвратява натиска върху техническите лица да приемат несправедливи решения. КРС опростява процедурите и улеснява взаимоотношенията между страните. „Важно е да се отбележи, че комисията е икономична. Цената й е по-малко от 1% от стойността на проекта, така че дори страните да обичат спорове, КРС ще систематизира и разреши много от тях, ще обясни колко скъпи са арбитражите и съдебните процедури и какви негативи ще има за бъдещите им отношения. В резултат на това поне 50% от споровете ще бъдат разрешени, а в останалите ще бъдат сортирани и анализирани записите и решенията на КРС и ще се вземат предвид като свидетелски показания. Така ще се спестяват разходи“, каза още тя. В края на срещата бяха представени и клаузи 20 и 21 от специалната предварителна версия на второто издание на Договорните условия на FIDIC 2017 г.