Законът

Проведе се обществена дискусия по промените в ЗУЗСО

Форумът бе организиран от парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Мирослав Еленков Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе обществена дискусия по Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство и застрояване на Столичната община (ЗИД на ЗУЗСО). На заседанието присъстваха главният архитект на София арх. Здравко Здравков, председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Николай Станков, председателят на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Иван Каралеев, председателят на УС на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов, районни кметове, представители на различни министерства и др. „Благодаря за възможността да се проведе тази дискусия, тъй като темата е много сериозна“, посочи арх. Здравков. „Трябва да намерим баланс, за да вземем най-правилните решения. Живеем в XXI в. и високо строителство ще има в София. Нормално е да намерим мястото му“, каза главният архитект по време на представянето на ЗИД на ЗУЗСО. По думите на арх. Здравков промените предвиждат затварянето на няколко вратички от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които позволяват многократно надвишаване на параметрите за строителство, определени в устройствените планове. Сред тях е текстът за неограничена плътност и интензивност на застрояването в ъглови имоти на две улици. Създават се и две зони, в които няма да има ограничение за височината – на бул. „Цариградско шосе“ при Интер Експо Център и на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и Столичния околовръстен път. „От КСБ сме входирали становище, което е по-скоро критично. Критикуват се основно противоречия от чисто правно-технически характер. Въпреки това прави чест на арх. Здравков волята и желанието за промяна. Структурирането на София в чисто височинно отношение е много разумно. Разбира се, трябва да се намери балансът между решаването на проблемите на града и съгласуването на ЗИД на ЗУЗСО с добрите нормативни документи“, каза инж. Станков. „Ние също сме внесли становище и всички Вие го имате. То е отрицателно и това е така, защото не сме съгласни с принципите и начина, по които се опитват да се решат проблемите. Нашето желание е да се фокусираме само върху ЗУТ“, посочи арх. Игнатов