Законът

Новини

Борис Велчев иска повече обвинители в спецпрокуратурата

„Два пъти повече прокурори са нужни за работата на специализирания съд”, смята главният прокурор Борис Велчев. Обвинителите в „Антимафия” трябва да са между 20 и 25 и още 10 за втора инстанция, а не 11, както беше решено от висшите магистрати, обясни той.
Велчев подчерта, че няма никакво недоразумение и че в действителност в спецпрокуратурата ще постъпват по 1100 дела годишно. Така само на първа инстанция ще са необходими поне двойно повече прокурори от предвидените. Главният прокурор настоя от компетентността на спецсъда да се извадят делата за фалшиви пари и бандероли, в разследването на които няма нищо специално, а само те са около 800. Той изрази съмнение, че ще се намерят доброволци за спецсъда, ако не се намали натовареността на обвинителите.


Вадят строителни дейности от списъка на занаятите

Всеки занаятчия вече ще може да се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, с което се дава възможността за възстановяване на средства за материалите, вложени в производството. Това решиха депутатите, като одобриха окончателно промените в Закона за занаятите.
Занаятчиите вече ще бъдат вписвани в регистър Булстат и така институциите ще получават адекватна и вярна информация за занаятчийското производство.
Членството в занаятчийска камара вече ще е доброволно, а не задължително, както беше досега. На занаятчиите ще се признават държавни дипломи, издадени от легитимни учебни заведения, и те няма задължително да се явяват на изпит пред занаятчийската камара.
Промените в закона предвиждат от списъка на занаятите да бъдат извадени дейностите, изискващи лицензиране. Така те се редуцират от 129 на 57. Сред занаятите, които се предлага да отпаднат, е производството на спиртни напитки, бижутерство и редица строителни дейности.
За в. „Строител“ председателят на КСБ инж. Светослав Глосов коментира, че извадените дейности фигурират при фирмите, регистрирани в V категория строителство в ЦПРС. За нас като Камара законът и регистърът дават достатъчно възможности за реализиране на строителна дейност, добави той.


Забраняват наемането на незаконни чужденци

Забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи в страната чужденци предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, приети от кабинета. Измененията целят да хармонизират българското законодателство с две европейски директиви за трудовата миграция.
Според промените работодателят ще трябва да изплати
обезщетение на незаконно наетия чужденец, като сумата ще включва минималната работна заплата за страната или заплата за дейността, която наетият е извършвал за минимум три месеца. Обезщетението е дължимо и след връщане на чужденеца, разходите за което ще бъдат поемани също от работодателя.
Във връзка с мерките на правителството за оптимизация на държавната администрация законопроектът включва още обединение на съществуващите пет българо-германски центъра за професионално обучение в Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”.